ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logogram

L AO1 G AH0 G R AE2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logogram-, *logogram*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logogram(n) สัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทนคำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because, unlike speech, a logogram is free of time.เพราะไม่เหมือนคำพูดที่ โลโกก เรม เป็นอิสระของเวลา Arrival (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOGOGRAM L AO1 G AH0 G R AE2 M
LOGOGRAMS L AO1 G AH0 G R AE2 M Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
単語文字[たんごもじ, tangomoji] (n) logogram; logograph [Add to Longdo]
表語文字[ひょうごもじ, hyougomoji] (n, adj-no) logogram; logograph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logogram \Log"o*gram\, n. [Gr. lo`gos word + -gram.]
   A word letter; a phonogram, that, for the sake of brevity,
   represents a word; as, |, i. e., t, for it. Cf.
   {Grammalogue}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logogram
   n 1: a single written symbol that represents an entire word or
      phrase without indicating its pronunciation; "7 is a
      logogram that is pronounced `seven' in English and
      `nanatsu' in Japanese" [syn: {logogram}, {logograph}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top