ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

locher

L AA1 K ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locher-, *locher*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl   FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
เหยี่ยวเคสเตรล[n. exp.] (yīo Khēsátrēl) EN: Common Kestrel ; Eurasian Kestrel   FR: Faucon crécerelle [m] ; Crécerelle des rochers [f] ; Crécerelle des clochers [f] ; Crécerelle d’Europe [f] ; Émouchet [m] ; Faucon cresserelle [m] ; Émouchet rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCHER    L AA1 K ER0

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穴あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top