ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liebman

L IY1 B M AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liebman-, *liebman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liebman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liebman*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please! The only reason Miss Liebman recommended her for this stupid scholarship is 'cause she felt sorry for her that Daddy died.Mrs. Liebman hat sie nur aus Mitleid für das Stipendium vorgeschlagen, weil Daddy gestorben ist. The Interestings (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBMAN    L IY1 B M AH0 N
LIEBMANN    L IY1 B M AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top