ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liebl

L IY1 B AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liebl-, *liebl*
CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBL    L IY1 B AH0 L
LIEBLER    L IY1 B L ER0
LIEBLING    L IY1 B AH0 L IH0 NG

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieblosigkeit {f}uncharitableness [Add to Longdo]
Lieblichkeit {f}loveliness; charm; sweetness [Add to Longdo]
Lieblichkeit {f}mellifluousness [Add to Longdo]
Lieblichkeit {f}suasiveness [Add to Longdo]
Lieblichkeit {f}suaveness [Add to Longdo]
Liebling {m}; Schatz {m}; Herzchen {n}darling [Add to Longdo]
Liebling {m}favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]
Liebling {m}ducky [Add to Longdo]
Liebling {m} (Kind; Tier)pet [Add to Longdo]
Liebling {m}sweetheart [Add to Longdo]
Lieblings...favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]
Lieblingsbuch {n}favourite book [Add to Longdo]
Lieblingsessen {n}favourite dish [Add to Longdo]
Lieblingsfarbe {f}favorite color [Am.]; favourite colour [Br.] [Add to Longdo]
Lieblingsfilm {m}favourite film [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛犬[あいけん, aiken] Lieblingshund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top