Search result for

lavishes

(126 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavishes-, *lavishes*, lavishe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lavishes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lavishes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavish[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
lavish[ADJ] มากเกินไป, See also: ที่เกินพอ, Syn. abundant, overmuch, exceeding
lavish[VT] ให้หรือใช้จ่ายอย่างเกินขอบเขต, See also: ให้หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
slavish[ADJ] อย่างทาส, See also: เหมือนทาส, ของทาส, Syn. servile, fawning
lavishly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly
lavish on[PHRV] ใช้ (บางสิ่งเช่น เวลา, เงิน) อย่างมากให้หมดไปกับ, See also: ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ใช้มากเกินไป
lavishness[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profuseness, abundance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lavish(แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต., See also: lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish, Syn. abundant,profuse
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
lavish(vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got to have it Though you're not an item to be won But a dream too lavish to be slept onพวกเรามีความสุขกับการกินและทุกๆอย่าง Our Family Wedding (2010)
Only because they've never had a lavish vacation before.มันแค่เพราะว่าพวกเขาไม่เคยไปเที่ยววันหยุดแบบหรูๆเท่านั้นแหละ Then I Really Got Scared (2011)
You shop lavishly like Paris Hilton but you're hopeless at researchเธอมาแล้วเหรอ? แค่นี้เองเหรอ ใช่ Little Black Dress (2011)
That's to pay the lavish parties.นั่นก็เพื่อจัดงานเลี้ยงหรูหรา Mirror Mirror (2012)
In my hand, I am holding documents proving that this woman, your mayor, stole funds from the city to build herself a lavish home in the woods.ในมือของฉัน เอกสารที่ฉันกำลังถืออยู่นี้ เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้ นายกเทศมนตรีของคุณ ยักยอกเงินกองทุนของเมืองนี้ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Lavishing you with affection and gifts.lavishing คุณด้วย ความรักและของขวัญ Sacramentum (2012)
Fully furnished, lavishly equipped.ตกแต่งเต็มที่ อุปกรณ์อย่างหรู Black Cherry (2012)
I remember the lavish parties the Governor threw as if to impress you.ฉันจำปาร์ตี้นั้นได้ ผู้ว่าทุ่มงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับพี่ House of the Rising Son (2013)
The lavish life he had once taken for granted now seemed foreign.ชีวิตที่ฟุ่มเฟื่อยที่เขาเคยมี ตอนนี้ดูเหมือนเป็นอีกโ่ลก Arrow: Year One (2013)
Only the new money spend lavishly because they never know when they will go broke.พวกเศรษฐีใหม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้ว่าจะล้มละลายเมื่อไหร่ Episode #1.8 (2013)
You always spend lavishly. Why don't you buy me lunch?เธอก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตลอด ทำไมไม่เลี้ยงมื้อกลางวันฉันล่ะ Episode #1.8 (2013)
It's filled with lavish illustrations of... well, fish.ดีปลา ยอดขายที่น่าผิดหวังนำ ไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า When Knowledge Conquered Fear (2014)
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต Hiding in the Light (2014)
All this skill lavished on my dear Emilie.ความสามารถที่ใช้หมดไปกับเอมิลี่ที่รักของฉัน Girl with a Pearl Earring (2003)
Dancing is of little consequence to me, but it does but it does afford the opportunity to lavish upon one's partner attentions...การเต้นรำไม่สำคัญ สำหรับผม แต่มัน... ...แต่มันทำให้ มีโอกาสเรียกความสนใจ... ...จากคู่เต้นรำของตัวเอง... Pride & Prejudice (2005)
- This whole first floor here is gonna be lavish offices and storefronts.- ชั้นล่างทั้งหมดนี้ จะเป็นสำนักงานติดต่อและหน้าร้าน Four Brothers (2005)
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง Sad Movie (2005)
General Gwak-Gwang opposes this as he is afraid of Sang Gwang-Gul's potential power, but Sang Gwang-Gul is giving lavish gifts and putting in place his plans.นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่า นายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง แต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ Episode #1.8 (2006)
It's crazy how lavish people get no matter how cheap they are...มันบ้ามากที่คนเราใจป้ำมากไม่ว่าพวกเขาจะจนแค่ไหน... Music and Lyrics (2007)
Mr. Hayes is throwing a lavish party at his Bel Air estate this evening.มิสเตอร์เฮย์ กำลังจะจัดปาร์ตี้หรูหรา เย็นนี้ที่คฤหาสน์ เบลแอร์ ของเขา Chuck Versus the Break-Up (2008)
Mr. Beebe, you sound like Miss Lavish.Mr. Beebe, Sie reden wie Miss LavishA Room with a View (1985)
- "Under a Loggia" by Eleanor Lavish.Unter einer Loggia, Eleanor LavishA Room with a View (1985)
- Eleanor Lavish!Eleanor LavishA Room with a View (1985)
- By all means.- Lieber Tee als Eleanor LavishA Room with a View (1985)
Do you know Miss Lavish's novel?Kennst du Miss Lavishs Roman? A Room with a View (1985)
Never, never more shall Eleanor Lavish be a friend of mine.Dann betrachte ich Eleanor Lavish nicht mehr als Freundin. A Room with a View (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lavishHe is lavish with his money.
lavishThe real estate broker was lavish in his spending in Ginza.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
มีระดับ[V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
คอสูง[ADJ] luxurious, See also: high-tasted, lavish, sumptuous, Example: ถ้าไม่อยากอมลูกกวาดจะซื้อข้าวพองกินก็ได้ห่อหนึ่งพอดี ถ้าคอสูงขึ้นไปหน่อยจะซื้อถั่วตัดกินยังได้ตั้งแผ่นหนึ่ง, Thai definition: ชอบกินหรือใช้ของดีราคาแพง
มีน้ำใจ[ADJ] generous, See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: แม้ดูภายนอกเขาจะเป็นคนดุ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนมีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอ
ป้อยอ[V] flatter, See also: fawn upon, lavish praise on, Syn. เยินยอ, Example: เมื่อมีฐานะและชื่อเสียง ใครๆ ก็เข้ามาป้อยอเขากันหลายคนอย่างหวังผล, Thai definition: ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] extravagant, See also: lavish, Syn. ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: ชาวชนบทมีมาตรฐานความเป็นอยู่ต่ำกว่าในเมือง เพราะไม่มีสิ่งฟุ้งเฟ้อล่อใจ, Thai definition: ที่ใช้จ่ายเกินควร
ฟูมฟาย[ADV] lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
มือเติบ[ADV] lavishly, See also: extravagantly, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: ใช้เงินมือเติบอย่างนี้ เงินเดือนที่ได้มาจะไปเหลืออะไร, Thai definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
มือเติบ[V] lavish, See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: แกมือเติบ ซื้อของก็ต้องซื้อทีละมากๆ, Thai definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
มีราคา[ADJ] expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai definition: ที่มีมูลค่ามาก
เปลืองเงิน[V] be extravagant, See also: squander, lavish, dissipate, prodigal, Syn. เปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: พวกเศรษฐีก็อย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องให้เปลืองเงินเล่น, Thai definition: ใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ
ผลาญ[V] waste, See also: squander, dissipate, lavish, Syn. ถลุง, Example: เขาผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้จนหมด, Thai definition: ทําลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป
อีหลุยฉุยแฉก[ADV] extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. มัธยัถส์, ประหยัด, Example: แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อีลุ่ยฉุยแฉก[ADV] extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก, Ant. มัธยัสถ์, ประหยัด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินอีลุ่ยฉุยแฉก 850,000 ล้านบาท เพื่อค้ำจุนค่าเงินบาทแบบลมๆ แล้งๆ, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
สุรุ่ยสุร่าย[V] squander, See also: lavish, dissipate, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: น้องสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง, Thai definition: จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
ใจโต[ADJ] too broad-minded, See also: lavish, openhanded, ostentatious, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: แม่สอนให้เราไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต
ใจใหญ่ใจโต[ADJ] too generous, See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous, Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา, เมตตา, Ant. ใจแคบ, ใจดำ, Example: คนใจใหญ่ใจโตจะทำอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอ
บำเรอ[V] pander, See also: lavish attention on, entertain, amuse, tend, Example: เธอบำเรอเขาทุกอย่างเพราะรักเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
ฟุ่มเฟือย[V] be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: หากเธอยังฟุ่มเฟือยอยู่อย่างนี้ อีกไม่นานเธอต้องลำบากแน่, Thai definition: ใช้จ่ายเกินควร
ฟุ้งเฟ้อ[V] be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: ครอบครัวเขาฟุ้งเฟ้อมาก สักวันต้องลำบากแน่ๆ, Thai definition: ใช้จ่ายเกินควร
การทุ่มเท[N] devotion, See also: lavishness, dedication, Example: การทุ่มเทงบประมาณหลายร้อยล้านในการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลในชาติ, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.
ดารดาษ[V] abound, See also: be lavishly common, be found everywhere, be plentiful, teem, be scattered, Syn. ดาดาษ, ดาษ, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, มีมาก, Example: คืนนี้ดารดาษด้วยดาว
ทุ่มเท[V] exert, See also: lavish, dedicate, apply, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ
ความฟุ้งเฟ้อ[N] extravagance, See also: lavishness, prodigality, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: ประชาชนลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวต่างชาติจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย, Thai definition: การใช้จ่ายเกินควร
ความฟุ่มเฟือย[N] luxury, See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ้งเฟ้อ, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: การปรับลดงบประมาณต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือความฟุ่มเฟือยออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
มือเติบ[v.] (meūtoēp) EN: lavish   
มือเติบ[adv.] (meūtoēp) EN: lavishly   
มีน้ำใจ[adj.] (mī namjai) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed   FR: généreux ; bon
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish   
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for)   
ทุ่มเท[v.] (thumthē) EN: lavish   
ทุ่มเวลา[v. exp.] (thum wēlā) EN: spend much time ; lavish time (on)   
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly   
ยอ[v.] (yø) EN: flater ; lavish praise on ; toady   FR: flatter ; enjôler

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVISH    L AE1 V IH0 SH
SLAVISH    S L EY1 V IH0 SH
LAVISHED    L AE1 V IH0 SH T
LAVISHES    L AE1 V IH0 SH AH0 Z
LAVISHLY    L AE1 V IH0 SH L IY0
LAVISHING    L AE1 V IH0 SH IH0 NG
SLAVISHLY    S L AE1 V IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavish    (v) (l a1 v i sh)
slavish    (j) (s l ei1 v i sh)
lavished    (v) (l a1 v i sh t)
lavishes    (v) (l a1 v i sh i z)
lavishly    (a) (l a1 v i sh l ii)
lavishing    (v) (l a1 v i sh i ng)
slavishly    (a) (s l ei1 v i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲从[máng cóng, ㄇㄤˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to follow blindly; to conform slavishly; unthinking obediance, #34,182 [Add to Longdo]
阔气[kuò qi, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧ˙, / ] lavish; generous; bounteous; prodigal, #49,481 [Add to Longdo]
萋萋[qī qī, ㄑㄧ ㄑㄧ, ] luxuriant; lavish; abundant, #107,719 [Add to Longdo]
封官许愿[fēng guān xǔ yuàn, ㄈㄥ ㄍㄨㄢ ㄒㄩˇ ㄩㄢˋ, / ] to confer an official position with lavish promises; to buy support, #122,844 [Add to Longdo]
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, / ] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly, #341,857 [Add to Longdo]
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, / ] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwendung {f}lavishness [Add to Longdo]
freigiebig {adv}lavishly [Add to Longdo]
großzügig; üppig; freigiebig {adj}lavish [Add to Longdo]
sklavischslavish [Add to Longdo]
sklavisch {adv}slavishly [Add to Longdo]
jdn. überhäufen mit etw.; jdn. überschütten mit etw.to lavish sth. on sb. [Add to Longdo]
verschwenden | verschwendend | verschwendet | verschwendet | verschwendeteto lavish | lavishing | lavished | lavishes | lavished [Add to Longdo]
verschwenderisch {adv}lavishly [Add to Longdo]
verschwenderisch; üppig {adj} | mit etw. verschwenderisch sein; mit etw. verschwenderisch umgehenlavish | to be lavish in/with sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
気前のいい;気前のよい;気前の良い[きまえのいい(気前のいい;気前の良い);きまえのよい(気前のよい;気前の良い), kimaenoii ( kimae noii ; kimae no yoi ); kimaenoyoi ( kimae noyoi ; kimae no yoi )] (n) (See 気前がいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism [Add to Longdo]
振り撒く;振りまく[ふりまく, furimaku] (v5k,vt) (See 愛嬌を振りまく) to scatter; to sprinkle; to lavish [Add to Longdo]
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly [Add to Longdo]
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality [Add to Longdo]
入り揚げる[いりあげる, iriageru] (v1,vt) to lavish money on [Add to Longdo]
入れ揚げる[いれあげる, ireageru] (v1,vt) to lavish money on [Add to Longdo]
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise" [Add to Longdo]
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise) [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
乱費;濫費[らんぴ, ranpi] (n,vs) waste; lavish spending; dissipation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top