ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lansky

L AE1 N S K IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lansky-, *lansky*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was Meyer Lansky's right-hand man.เขาเป็นมือขวาของนายกแลนสกี้ American Hustle (2013)
Works for Meyer Lansky. You know who that is? I know who Victor...ที่ทำงานให้นายกแลนสกี้ คนนั้นแหละ American Hustle (2013)
You ever heard of Meyer Lansky?คุณเคยได้ยินของเมเยอร์แลนสกี? Runner Runner (2013)
Yes, I know Meyer Lansky.ใช่ฉันรู้ว่าเมเยอร์แลนสกี. Runner Runner (2013)
Word was... he works out of the Lansky Building in midtown.มีคนพูดว่า เขาทำงานที่ตึกแลนสกี้ในมิดทาวน์ Arkham (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANSKY    L AE1 N S K IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top