Search result for

keeper of the great seal

(4 entries)
(4.8843 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keeper of the great seal-, *keeper of the great seal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา keeper of the great seal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *keeper of the great seal*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lord Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keeper \Keep"er\, n.
   1. One who, or that which, keeps; one who, or that which,
    holds or has possession of anything.
    [1913 Webster]
 
   2. One who retains in custody; one who has the care of a
    prison and the charge of prisoners.
    [1913 Webster]
 
   3. One who has the care, custody, or superintendence of
    anything; as, the keeper of a park, a pound, of sheep, of
    a gate, etc.; the keeper of attached property; hence, one
    who saves from harm; a defender; a preserver.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is thy keeper.        --Ps. cxxi. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. One who remains or keeps in a place or position.
    [1913 Webster]
 
       Discreet; chaste; keepers at home.  --Titus ii. 5.
    [1913 Webster]
 
   5. A ring, strap, clamp, or any device for holding an object
    in place; as:
    (a) The box on a door jamb into which the bolt of a lock
      protrudes, when shot.
    (b) A ring serving to keep another ring on the finger.
    (c) A loop near the buckle of a strap to receive the end
      of the strap.
      [1913 Webster]
 
   6. A fruit that keeps well; as, the Roxbury Russet is a good
    keeper. Hence: Anything perishable that remains in good
    condition longer than usual. -- Downing.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. An iron bar that is placed on the poles of a horseshoe
    magnet, and held in place there by the magnetic force, to
    preserve the strength of the magnet when not in use.
    [PJC]
 
   {Keeper of the forest} (O. Eng. Law), an officer who had the
    principal government of all things relating to the forest.
    
 
   {Keeper of the great seal}, a high officer of state, who has
    custody of the great seal. The office is now united with
    that of lord chancellor. [Eng.]
 
   {Keeper of the King's conscience}, the lord chancellor; -- a
    name given when the chancellor was an ecclesiastic. [Eng.]
    
 
   {Keeper of the privy seal} (styled also {lord privy seal}), a
    high officer of state, through whose hands pass all
    charters, pardons, etc., before they come to the great
    seal. He is a privy councillor, and was formerly called
    {clerk of the privy seal}. [Eng.]
 
   {Keeper of a magnet}, a piece of iron which connects the two
    poles, for the purpose of keeping the magnetic power
    undiminished; an armature; called also {keeper}.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Keeper ( K IY1 P ER0) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) Great ( G R EY1 T) Seal ( S IY1 L)

 


  

 
Keeper
 • ผู้ดูแล: ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา [Lex2]
 • ผู้รักษาประตู (กีฬา)[Lex2]
 • (คี\'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน ###S. caretaker [Hope]
 • (n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์ [Nontri]
 • /K IY1 P ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Great
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • สำคัญ: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ [Lex2]
 • ยาวนาน: นาน [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความพอใจ[Lex2]
 • (เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง. ###SW. greatness n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
 • (adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก [Nontri]
 • /G R EY1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
Seal
 • หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ: (คำย่อของ Sea, Air, Land) [Lex2]
 • ตราประทับ: ตรา, สัญลักษณ์, พระราชลัญจกร, เครื่องหมาย, เครื่องผนึก [Lex2]
 • สิ่งที่ใช้ยืนยัน: เครื่องยืนยัน, สิ่งที่ใช้รับรอง [Lex2]
 • ประทับตรา: ผนึก, ปิดผนึก [Lex2]
 • ยืนยัน: อนุมัติ, รับรอง [Lex2]
 • แมวน้ำ[Lex2]
 • หนังแมวน้ำ[Lex2]
 • (ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ ###SW. sealable adj. ###S. imprint,pledg [Hope]
 • (n) แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ [Nontri]
 • (vt) ปิดผนึก,ประทับตรา,ปิดทาง,รับรอง,อนุมัติ [Nontri]
 • /S IY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Jeep, Kepler, Kerker, Körper, leerer, Kiepe, Kasper, Kegler, Kehrer, Keiler, Keller, Kenner, Ketzer, Kiefer, Kieler, Kiepen, Kleber, Krempe, Nepper, Reeder, Vesper, kecker, keiner, kesser, leer, Kupee, Beere, Kneipe, Krepp, Kerze, Klee, krepieren, Heer, Meer, Teer, deppern, kentern, Kegel, Kappe, Kehle, Kelle, Kette, Keule, Kippe, Kleie, Kleve, Kuppe, Seele, Welpe, Wespe, kreieren, Kerl, Kern, Ekel, KP, kp, Beet, Kent, Kiew, Krem, Fee, KDE, Kap, See, Tee, Depp, Keil, Keim, Keks, Kiel, Kies, Nepp, Sepp, keck, kein, kess ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Grat, Gerät, geragt, gerate, Grate, Grats, Grete, grabt, grast, graut, Rest, gräbt, grämt, Kreta, Rat, gerbt, Granat, geregt, greift, grient, Brest, Freak, freit, freut, Grab, Grad, Graf, Gral, Gras, Graz, gebt, geht, grau, real, reit, trat, Gerda, Hera, erbat, geraten, giert, Areal, Brett, Greis, Gruft, breit, dreht, gießt, greif, grell, grubt, grölt, grünt, grüßt, getan, GATT, GEMA, Göre, Gerd, gern, Arena, Grieß, Gären, glatt, gären, Gier, Gros, frei, Bea, GEW, GEZ, Gel, Gen, IRA, Ire, Reh, Ren, gen, reg, Ära, Korea, grasen, Brei, Crew Deal, Saal, Seil, real, seil, dealen, Skalen, seilen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
crêper, crêpe, crêpé, crêpes, crêpés, crêpai off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé gréât, gréant, grenat, grenât, grevât, grésât, grêlât, gréait, gréa, gréent, réât, agréât, gréas, guéât, créât, grenant, grenats, grevant, grésant, gérât, réant, agréant, gréâtes, guéant se al, se-al, sel, seul, féal, réal, sial, seau

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top