Search result for

kan

(183 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kan-, *kan*
Possible hiragana form: かん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kansas[N] รัฐแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกา
kangaroo[N] จิงโจ้, See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง
Kanchanaburi[N] กาญจนบุรี
Kanchanaburi[N] จังหวัดกาญจนบุรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kanamajiri(คา'นะมา'จิรี) n. ตัวหนังสือมาตราฐานของญี่ปุ่น
kangaroo(แคงกะรู') n. จิงโจ้
kangaroo court() ศาลเตี้ย
kanji(คาน'จี) n. ระบบการเขียนอักษรญี่ปุ่นที่ใช้อักษรจีนหรืออักษรที่ดัดแปลงมาจากจีน
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
alkane(แอล' เคน) n. สมาชิกในอนุกรม alkane series
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan

English-Thai: Nontri Dictionary
kangaroo(n) จิงโจ้
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kangaroo closureการปิดอภิปรายอย่างรวบรัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kangaroo closureการปิดอภิปรายอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kangaroo courtศาลเตี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kangaroo courtศาลเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kan Buree Pit Viperงูหางแฮ่มกาญจน์ [การแพทย์]
Kanamycinคานามัยซิน; คานามัยศิน; ยากานามัยซิน; คานาไมซิน, ยา [การแพทย์]
Kanavel's Signการตรวจภาวะติดเชื้อที่ช่องเอ็นนิ้วก้อยโดยจะมี [การแพทย์]
Kangaroosจิงโจ้ [TU Subject Heading]
Kanumjean (Noodles)ขนมจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kang Baek Ho!อะไร Operation Proposal (2012)
And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country.And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country. Thank you. The Godfather (1972)
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า Blazing Saddles (1974)
Where did Kansas go?แล้วแคนซัสไปไหนล่ะ Return to Oz (1985)
In Kansas.ในแคนซัส Return to Oz (1985)
If this is Oz, Dorothy, I'd rather take my chances back in Kansas.ถ้าที่นี่คือ ออส ฉันน่าจะกลับไปแคซัสได้ Return to Oz (1985)
Why don't we just fly back to Kansas?ทำไมเราไม่บินกลับไป แคนซัสเลยล่ะ์์? Return to Oz (1985)
Not the Dorothy Gale from, uh, Kansas?ดอโรธี เกล จากแคนซัสหรือเปล่า? Return to Oz (1985)
Poor, poor Dorothy Gale from Kansas.ดอโรธี ผู้น่าสงสาร จากแคนซัส Return to Oz (1985)
We're a long way from Kansas, Dorothy.เรามาจากแคนซัสด้วยกัน ดอโรธี Return to Oz (1985)
Now, please, wish me back to Kansas.ตอนนี้ ช่วยพาฉันกลับไป แคนซัส ที Return to Oz (1985)
Directed by Shusuke KanekoDirected โดย Shusuke Kaneko 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kanShe visited Kanazawa two years ago.
kanHow many strokes does the kanji for "michi" have?
kanWhat does this kanji mean?
kanCan you read this kanji?
kanKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.
kanMiss Kanda runs very fast.
kanJudging from his accent, he is from Kansai.
kanKanji are difficult to read.
kanI dropped them off at Kanda.
kanMiss Kanda is a very fast runner.
kanJohn covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.
kanHow fast Miss Kanda runs!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาญจนบุรี[N] Kanchanaburi, Syn. จังหวัดกาญจนบุรี, Example: กาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ก้านขด[N] Kankhot, See also: name of decorating pattern, Example: ศิลปินกำลังวาดภาพเป็นลายก้านขด, Count unit: ลาย
จิงโจ้[N] kangaroo, See also: marsupial, Example: เราขอนำท่านสู่นครซิดนีย์ ชมความงามของนครซิดนีย์ โดยล่องเรือชมอ่าว ชมสวนสัตว์พื้นเมือง อาทิ จิงโจ้ หมีโคอาล่า ฯลฯ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง ขาคู่หน้าสั้น ส่วนคู่หลังยาวและแข็งแรง สำหรับกระโดดได้ไกลๆ หางยาวและแข็งแรงสำหรับเป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัว ตัวเมียมีถุงที่หน้าท้องสำหรับใส่ลูก มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย
ศาลเตี้ย[N] kangaroo court, Example: เขาถูกนำตัวขึ้นศาลเตี้ยไต่สวนกลางหอประชุมใหญ่จุฬาฯ, Count unit: ศาล, Thai definition: การตัดสินชำระความโดยพลการ โดยคนหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมาย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเคน[n.] (alkhēn) EN: alkane   FR: alcane [m]
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen   FR: Shinkansen
จังหวัดกาญจนบุรี[n. prop.] (Jangwat Kānjānaburī) EN: Kanchanaburi province   FR: province de Kanchanaburi [f]
จังหวัดสมุทรปราการ[n. prop.] (Jangwat Samut Prākān) EN: Samut Prakan province   FR: province de Samut Prakan [f]
จิงโจ้[n.] (jingjō) EN: kangaroo ; marsupial   FR: kangourou [m]
กันดะฮาร์[n. prop.] (Kandahā) FR: Kandahar
กาญจนบุรี[n. prop.] (Kānjanaburī) EN: Kanchanaburi (Central)   FR: Kanchanaburi (Centre)
ก้านยาว[n.] (kānyāo) EN: Kan Yao   
สะกอ[n. prop.] (Karīeng Sako) EN: Skan Karen ; Sgan Karen   
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khundān Prākānchon) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam   

CMU English Pronouncing Dictionary
KAN    K AE1 N
KANO    K AA1 N OW0
KANN    K AE1 N
KANG    K AA1 NG
KANT    K AE1 N T
KANG    K AE1 NG
KANE    K EY1 N
KANZ    K AE1 N Z
KANA    K AE1 N AH0
KANAK    K AE1 N AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kangyo    (n) (k a1 ng g y ou)
Kanpur    (n) (k aa2 n p u@1 r)
Kansas    (n) (k a1 n z @ s)
kangaroo    (n) (k a2 ng g @ r uu1)
kangaroos    (n) (k a2 ng g @ r uu1 z)
Kansas City    (n) - (k a2 n z @ s - s i1 t ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
肝炎[かんえん, kan'en] (n) โรคตับอักเสบ, See also: R. hepatitis
簡易[かんい, kan'i] (n) เรียบง่าย
金型[かながた, kanagata] (n) โมลด์, แม่พิมพ์
可成[かなり, kanari] (adj adv) ค่อนข้าง
悲しい[かなしい, kanashii] (adj) เศร้าโศก, เสียใจ
勘違い[かんちがい, kanchigai] (adj) เข้าใจผิด
缶詰[かんづめ, kandume] (n) เครื่องกระป๋อง, อาหารกระป๋อง, See also: R. 栓抜き
歓迎[かんげい, kangei] (vt) ต้อนรับ
看護婦[かんごふ, kangofu] (n) นางพยาบาล
蟹座[かにざ, kaniza] (n) ราศีีกรกฎ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かん, kan] (n ) เล่ม , ฉบับ เช่น ฉบับที่ 10 , เล่มที่ 10
観桜会[かんおうかい, kan'oukai] ซากุระ , See also: S. ดอกซากุระ, R. ซากุระ
棺桶[かんおけ, kan'oke] โลงศพ
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
換気扇[かんきせん, kankisen] ventilator
缶切り[かんきり, kankiri] (n) ที่เปิดกระป๋อง
監禁[かんきん, kankin] (n) การคุมขัง, การกักขัง
関係会社[かんけいがいしゃ, kankeigaisha] กิจการที่เกี่ยวข้อง
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n ) ผู้เกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
管理[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control
管理[かんり, kanri] Thai: บริหาร English: management (vs)
観光[かんこう, kankou] Thai: การท่องเที่ยว English: sightseeing (vs)
考え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
考える[かんがえる, kangaeru] Thai: คิด, ใช้สมองในการแก้ไขปัญหา English: to consider
敵う[かなう, kanau] Thai: สู้ได้ English: to match
簡単[かんたん, kantan] Thai: ง่าย English: simple (an)
可能[かのう, kanou] Thai: เป็นไปได้ English: possible (an)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kandidatin(n) |die, pl. Kandidatinnen| ผู้สมัคร(หญิง)
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, See also: S. Hase,
kannสามารถ, See also: können
Kante(n) |die, pl. Kanten| ขอบ เช่น Kante eines Steins ขอบของหิน
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)
Bekanntgabe(n ) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanaaniter {pl}canaanites [Add to Longdo]
Kanadier {m} (Boot)Canadian (canoe) [Add to Longdo]
Kanal {m} | Kanäle {pl}canal; duct | canals; ducts [Add to Longdo]
Kanal {m} | Kanäle {pl}channel | channels [Add to Longdo]
Kanalanschluss {m}channel interface [Add to Longdo]
Kanalarbeiter {m}channel digger [Add to Longdo]
Kanaldichtigkeitsmessung {f}air-tightness measurement of the duct work [Add to Longdo]
Kanalfilter {m}duct filter [Add to Longdo]
Kanalisation {f}canalization [Add to Longdo]
Kanalisation {f}; Abwasserleitung {f} | Kanalisationen {pl}sewerage | sewerages [Add to Longdo]
Kanalisationsnetz {n}sewerage; sewerage system [Add to Longdo]
Kanalisationsrohr {n} | Kanalisationsrohre {pl}sewer (pipe) | sewers [Add to Longdo]
Kanalisationsschacht {m}manhole [Add to Longdo]
Kanalspeicher {m}channel buffer [Add to Longdo]
Kanalsteuerung {f}channel controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàng, ㄎㄤˋ, ] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] husband; wife [Add to Longdo]
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] bold [Add to Longdo]
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, / ] speak frankly with assurance [Add to Longdo]
侃大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat; to chew the fat [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] to print; publish [Add to Longdo]
刊物[kān wù, ㄎㄢ ˋ, ] publication [Add to Longdo]
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, ] carry a story; publish (in a newspaper or magazine) [Add to Longdo]
刊载[kān zǎi, ㄎㄢ ㄗㄞˇ, / ] to publish [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] to investigate; to survey; to collate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
乾物[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
候補者[こうほしゃ, kouhosha] Kandidat [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (in sich) vereinigen, (Suffix [Add to Longdo]
[かんむり, kanmuri] -Krone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Khan \Khan\, n. [Pers. & Tart. kh[=a]n.] [Also {kan}, {kaun}.]
   A king; a prince; a chief; a governor; -- so called among the
   Tartars, Turks, and Persians, and in countries now or
   formerly governed by them.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kan \Kan\, v. t.
   To know; to ken. [Obs.] See {Ken}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kan \Kan\, n.
   See {Khan}. Kanacka

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 KAN
     KriminalAktenNachweis (INPOL)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blood
 
 1. kan
 2. bitkilerin suyu, özsu
 3. kan dökme
 4. mizaç, huy
 5. nesep soy
 6. asalet
 7. kan rabıtası, kan bağı
 8. akrabalık
 9. delikanlı. blood bank kan bankası. blood blister kan oturması. blood corpuscle (anat.) kan cisimciği. blood count kan sayımı.blood feud kan davası. blood group kan grubu. blood heat kan ısısı, 37"C. blood and iron asker kuvvetine dayanma. Blood is thicker than water Eninde sonunda akrabalık kendini belli eder. blood money kiralık katillere verilen para
 10. diyet. blood poisoning kan zehirlenmesi .blood pressure tansiyon. blood relationship kan bağı. blood serum (biyol.) kanın renksiz sıvı kısmı, serum. blood strange sıçan kuyruğu, (bot.) Mysosurus minimus. blood test kan tahlili .blood and thunder gürültülü patırtılı (roman, sinema blood transfusion kan nakl blood vessel (anat.) kan damarı. blue blood gerçek aristokrat, soylu kimse. cold-blooded sogukkanlı hot-blooded çabuk kızan, öfkeli. in cold blood göz göre göre, bile bile
 11. merhametsizce. of one blood aynı ırktan, ırktaş. His blood is up Gözü dönmüş öfkelenmiş. blood bath katliam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flesh
 
 1. et
 2. kasaplık et
 3. tavuk veya balık eti
 4. beden, cisim, ten, vücut
 5. beşer tabiatı, insaniyet
 6. ten rengi
 7. sişmanlık
 8. nesil, soy, ırk
 9. insan oğlu
 10. canlı yaratıklar
 11. meyvanın etli kısmı. flesh and blood nesil, kan, akraba
 12. beşer tabiatı. flesh color ten rengi. flesh fly yumurtalarını etin üstüne bırakan karasinek. fleshpots zevk
 13. zevki tatmin için gidilen eğlence yerleri. flesh wound hafif yara. all flesh bütün canlı yaratıklar, beşeriyet. in the flesh kendisi, yaşayan, canlı. It makes my flesh creep. Tüylerimi ürpertiyor. fleshiness şişmanlık, semizlik, etlilik. fleshless etsiz. fleshly bedene ait
 14. etli, etten ibaret, şişman
 15. dünyevi. fleshy ete ait, ete benzer
 16. şişman, etli, toplu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gore
 
 1. kan, pıhtılaşmış kan
 2. boynuzla yaralamak .
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kan [kɑn]
   jug; pitcher
   jug; pot
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top