ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ksxp retained [...] retitled you

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ksxp retained [...] retitled you-, *ksxp retained [...] retitled you*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
KSXP retained the copyright to your old segment title so we retitled you:บริษัทKP XP ยังมีลิขสิทธ์ชื่อรายการเก่าคุณอยู่ The Ugly Truth (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

KSXP retained ( R IH0 T EY1 N D) the ( DH AH0) copyright ( K AA1 P IY0 R AY2 T) to ( T UW1) your ( Y AO1 R) old ( OW1 L D) segment ( S EH1 G M AH0 N T) title ( T AY1 T AH0 L) so ( S OW1) we ( W IY1) retitled you ( Y UW1):

 


  

 
retained
 • /R IH0 T EY1 N D/ [CMU]
 • /R IY0 T EY1 N D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪt'ɛɪnd/ [OALD]
  [retain]
 • เก็บไว้: รักษาไว้, สงวนไว้, กัก [Lex2]
 • จดจำ[Lex2]
 • ผูกขาด[Lex2]
 • ว่าจ้างทนาย: จ้างทนาย [Lex2]
 • (รีเทน') vt. สงวนไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ ###SW. retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n. ###S. keep,maintain [Hope]
 • (vt) จ้าง,เก็บไว้,รักษา,ผูกขาด,สงวนไว้ [Nontri]
 • /R IH0 T EY1 N/ [CMU]
 • /R IY0 T EY1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɪt'ɛɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
copyright
 • ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์[Lex2]
 • ปกป้องลิขสิทธิ์[Lex2]
 • ีลิขสิทธิ์[Lex2]
 • (คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ###SW. copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright [Hope]
 • (n) ลิขสิทธิ์ [Nontri]
 • (vt) สงวนลิขสิทธิ์ [Nontri]
 • /K AA1 P IY0 R AY2 T/ [CMU]
 • (v) /k'ɒpɪraɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
old
 • แก่: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา [Lex2]
 • เก่าแก่: แต่หนหลัง, โบราณ [Lex2]
 • ที่อยู่ในช่วงก่อน: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต [Lex2]
 • ที่มีประสบการณ์: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ [Lex2]
 • เก่า [LongdoEN]
 • (โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ ###S. aged [Hope]
 • (adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส [Nontri]
 • /OW1 L D/ [CMU]
 • (n) /'ɒuld/ [OALD]
segment
 • กลุ่ม: ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว [Lex2]
 • แยกเป็นส่วน: แยกเป็นตอน, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม, แบ่งเป็นท่อนๆ [Lex2]
 • ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต): ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม [Lex2]
 • เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์): ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม [Lex2]
 • (เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086) ###SW. segmentary adj. ###S. part [Hope]
 • /S EH1 G M AH0 N T/ [CMU]
 • /S EH2 G M EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛgmənt/ [OALD]
 • (v) /s'ɛgm'ɛnt/ [OALD]
title
 • ชื่อเรื่อง: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก [Lex2]
 • หัวเรื่อง[Lex2]
 • คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)[Lex2]
 • ตำแหน่งชนะเลิศ: ตำแหน่งแชมป์ [Lex2]
 • กรรมสิทธิ์: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ [Lex2]
 • ทำให้มีชื่อเรื่อง: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ [Lex2]
 • เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ[Lex2]
 • (ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,จ่าหน้า [Nontri]
 • /T AY1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /t'aɪtl/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top