ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justice.

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justice.-, *justice.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Don Corleone, give me justice. ""Don Corleone ให้ฉันยุติธรรม". The Godfather (1972)
I ask you for justice.ฉันขอให้คุณเพื่อความยุติธรรม The Godfather (1972)
That is not justice. Your daughter is alive.ที่ไม่ยุติธรรม ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่ The Godfather (1972)
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม Blazing Saddles (1974)
Captain Macaffee in convoy from the courthouse to the Halls of Justice.กัปตัน มคแอฟี ในขบวน จากศาลไปยังห้องโถงแห่ง ความยุติธรรม Mad Max (1979)
I want to tell them... that until my father is proved innocent... until all the people involved in this case are proved innocent... until the guilty ones are brought to justice...ฉันอยากจะบอกพวกเขา ... ว่าจนกว่าพ่อของฉัน พิสูจน์บริสุทธิ์ ... จนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้มีการพิสูจน์บริสุทธิ? In the Name of the Father (1993)
That's justice.ความยุติธรรม... Schindler's List (1993)
Justice.ไพ่ตุลาการ The Red Violin (1998)
Our next Minister of Justice.นั่นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนต่อไป Brokedown Palace (1999)
I suppose some might call it poetic justice. I don't know.มันเป็นยังไงเวลาที่ทำอะไร แล้วคนอื่นเกลียด Rock Star (2001)
...and stop the Tutsi cockroaches who try to run from justice....หยุดพวกไอ้แมลงสาบทุซซี่ ! ที่พยายามหนีการพิพากษา Hotel Rwanda (2004)
We especially would like to thank former detective Adrian Monk, who was instrumental in bringing this fugitive to justice.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องขอขอบคุณ อดีตนักสืบคุณเอเดรียน มังก์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำตัวคนร้ายหลบหนีคดีอาญา เพื่อมาดำเนินคดี Mr. Monk and the Blackout (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justice.Firstly, it is a matter of justice.
justice.He believed that the war was fought in the cause of justice.
justice.He is justice.
justice.He is what is called a champion of justice.
justice.His remark does not do me justice.
justice.I fight in the cause of justice.
justice.Let us be united in the cause of justice.
justice.The objective of law is justice.
justice.The Prime Minister has won his services as Minister for Justice.
justice.The teacher didn't do her justice.
justice.They fought in the cause of justice.
justice.This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justice \Jus"tice\ (j[u^]s"t[i^]s), n. [F., fr. L. justitia, fr.
   justus just. See {Just}, a.]
   [1913 Webster]
   1. The quality of being just; conformity to the principles of
    righteousness and rectitude in all things; strict
    performance of moral obligations; practical conformity to
    human or divine law; integrity in the dealings of men with
    each other; rectitude; equity; uprightness.
    [1913 Webster]
 
       Justice and judgment are the haditation of thy
       throne.                --Ps. ixxxix.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       The king-becoming graces,
       As justice, verity, temperance, stableness, . . .
       I have no relish of them.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformity to truth and reality in expressing opinions and
    in conduct; fair representation of facts respecting merit
    or demerit; honesty; fidelity; impartiality; as, the
    justice of a description or of a judgment; historical
    justice.
    [1913 Webster]
 
   3. The rendering to every one his due or right; just
    treatment; requital of desert; merited reward or
    punishment; that which is due to one's conduct or motives.
    [1913 Webster]
 
       This even-handed justice
       Commends the ingredients of our poisoned chalice
       To our own lips.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Agreeableness to right; equity; justness; as, the justice
    of a claim.
    [1913 Webster]
 
   5. A person duly commissioned to hold courts, or to try and
    decide controversies and administer justice.
    [1913 Webster]
 
   Note: This title is given to the judges of the common law
      courts in England and in the United States, and extends
      to judicial officers and magistrates of every grade.
      [1913 Webster]
 
   {Bed of justice}. See under {Bed}.
 
   {Chief justice}. See in the Vocabulary.
 
   {Justice of the peace} (Law), a judicial officer or
    subordinate magistrate appointed for the conservation of
    the peace in a specified district, with other incidental
    powers specified in his commission. In the United States a
    justice of the peace has jurisdiction to adjudicate
    certain minor cases, commit offenders, officiate at
    marriages, etc.; abbreviated JP.
 
   Syn: Equity; law; right; rectitude; honesty; integrity;
     uprightness; fairness; impartiality.
 
   Usage: {Justice}, {Equity}, {Law}. Justice and equity are the
      same; but human laws, though designed to secure
      justice, are of necessity imperfect, and hence what is
      strictly legal is at times far from being equitable or
      just. Here a court of equity comes in to redress the
      grievances. It does so, as distinguished from courts
      of law; and as the latter are often styled courts of
      justice, some have fancied that there is in this case
      a conflict between justice and equity. The real
      conflict is against the working of the law; this a
      court of equity brings into accordance with the claims
      of justice. It would be an unfortunate use of language
      which should lead any one to imagine he might have
      justice on his side while practicing iniquity
      (inequity). {Justice}, {Rectitude}. Rectitude, in its
      widest sense, is one of the most comprehensive words
      in our language, denoting absolute conformity to the
      rule of right in principle and practice. Justice
      refers more especially to the carrying out of law, and
      has been considered by moralists as of three kinds:
      (1) Commutative justice, which gives every man his own
      property, including things pledged by promise. (2)
      Distributive justice, which gives every man his exact
      deserts. (3) General justice, which carries out all
      the ends of law, though not in every case through the
      precise channels of commutative or distributive
      justice; as we see often done by a parent or a ruler
      in his dealings with those who are subject to his
      control.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justice \Jus"tice\, v. t.
   To administer justice to. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top