ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Just careful [...] p blade there

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Just careful [...] p blade there-, *Just careful [...] p blade there*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Just ( JH AH1 S T) careful ( K EH1 R F AH0 L) where ( W EH1 R) you're ( Y UH1 R) going with ( G OW1 IH0 NG W IH1 DH) that ( DH AE1 T) razor ( R EY1 Z ER0)-sharp ( SH AA1 R P) blade ( B L EY1 D) there ( DH EH1 R)

 


  

 
Just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
careful
 • ระมัดระวัง[Lex2]
 • (แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต ###S. attentive [Hope]
 • (adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่ [Nontri]
 • /K EH1 R F AH0 L/ [CMU]
 • (j) /k'ɛəʳful/ [OALD]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʳr/ [OALD]
you're
 • (ยัวร์) abbr. you are [Hope]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • /Y UW1 R/ [CMU]
 • (v) /juəʳr/ [OALD]
going with
  [go with]
 • เดินทางไปกับ[Lex2]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
razor
 • มีดโกน: เครื่องโกนหนวดหรือขน [Lex2]
 • โกนด้วยมีดโกน[Lex2]
 • (เร'เซอะ) n.,vt. (โกนด้วย) มีดโกน,เครื่องโกนหนวดหรือขน [Hope]
 • /R EY1 Z ER0/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪzər/ [OALD]
sharp
 • แหลมคม: คม [Lex2]
 • ฉลาด: เฉียบแหลม [Lex2]
 • ฉุนเฉียว: ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง [Lex2]
 • เผ็ดร้อน: รสเผ็ด, รสฉุน [Lex2]
 • ฉับพลัน: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง [Lex2]
 • ชัดเจน: ชัด [Lex2]
 • เฉียบขาด: ยอดเยี่ยม, ทันสมัย [Lex2]
 • เสียดแทง: แสบแก้วหู, (เสียง) แหลม [Lex2]
 • ตรงเวลา: ตรงเผง, ตรง [Lex2]
 • เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)[Lex2]
 • (ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง [Hope]
 • (adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม [Nontri]
 • /SH AA1 R P/ [CMU]
 • (n) /ʃ'aːp/ [OALD]
blade
 • ใบมีด[Lex2]
 • ดาบ[Lex2]
 • ใบพัด[Lex2]
 • ใบไม้ที่มีลักษณะเรียวยาว โดยเฉพาะใบหญ้า[Lex2]
 • (เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง ###S. cutter [Hope]
 • (n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน [Nontri]
 • /B L EY1 D/ [CMU]
 • (n) /bl'ɛɪd/ [OALD]
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top