ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joseph.

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joseph.-, *joseph.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Joseph. - Baron. - Daniel.โจเซฟ บารอน เดเนียล Ironclad (2011)
You murdered joseph. the time traveler saw it.แกฆ่าโจเซฟ นักท่้องเวลาเห็น Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Jesus, Mary and Joseph. What the fuck was that?พระเยซู พระแม่ พระบิดา มันอะไรกันเนี่ย Babylon A.D. (2008)
Keep your nose up, Joseph. You always were bad at the short takeoff.เชิดหน้าขึ้นหน่อย โจเซฟ ฝีมือออกตัวช่วงสั้นของคุณมักไม่ได้เรื่อง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joseph.Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Joseph \Jo"seph\, n.
     An outer garment worn in the 18th century; esp., a woman's
     riding habit, buttoned down the front. --Fairholt.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  Joseph /ʒozə/ 
   Joseph

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top