Search result for

joly

(974 entries)
(0.1086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joly-, *joly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา joly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *joly*)
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ojoตา,ดวงตา

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防

English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
job    [N] การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง), Syn. theft, crime
job    [N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่, Syn. duty, responsibility
job    [N] งาน, See also: อาชีพ, การทำมาหากิน, Syn. occupation, profession, career
job    [N] งาน, See also: ชิ้นงาน, Syn. task, assignment
job    [VT] มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
jog    [VT] กระตุกเบาๆ, See also: กระทุ้งเบาๆ, เขย่าเบาๆ, Syn. nudge, shake, prod
jog    [N] การกระทุ้งเบาๆ, See also: การกระตุกเบาๆ, การเขย่าเบาๆ, การสะกิดเบาๆ, Syn. nudge, push, shake
jog    [N] การวิ่งเหยาะๆ, See also: การวิ่งช้าๆ
jog    [VI] วิ่งเหยาะๆ, See also: วิ่งช้าๆ, Syn. trot, lope
jog    [N] พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
jog    [N] เลี้ยว, See also: หัวเลี้ยว, Syn. bend, turn
jot    [VT] จดย่อๆ, Syn. note down
joy    [N] ความสุขสันต์, See also: ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ, Syn. delight, pleasure, bliss, Ant. sadness, sorrow
joy    [N] สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข, Syn. delight
john    [N] ลูกค้าของโสเภณี (คำแสลง), Syn. whoremaster, whoremonger
john    [N] ห้องน้ำ (คำสแลง), Syn. toilet, bathroom
john    [SL] เหยื่อ
John [SL] คำเรียกแทนผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ
join    [VT] เข้าร่วม, See also: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม, Syn. unite, combine
join    [VT] เข้าร่วมเป็นสมาชิก
join    [VT] เชื่อม, See also: ต่อ, โยง, ประสาน, Syn. connect, link, cement, Ant. separate, divide
join    [VT] รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), See also: บรรจบกัน
join    [N] รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, ข้อต่อ, Syn. joint, connection
join    [PHRV] มีส่วนร่วม, See also: ประสมโรง, Syn. take part in, participate
joke    [VI] พูดตลก, See also: เย้าแหย่, ล้อเลียน, Syn. jest, banter, tease
joke    [N] เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ, See also: ตัวตลก, Syn. clown, buffon, laughing stock
joke    [N] เรื่องตลก, See also: เรื่องขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest, gag, wisecrack
jolt    [VT] กระตุก, See also: กระแทก, เขย่า, Syn. shake, jerk, jog
jolt    [N] การกระตุก, See also: การกระแทก, การเขย่า, Syn. jerk, bump, shake
jolt    [N] ความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจ, Syn. surprise, shock
jolt    [VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. surprise, stun, startle
josh    [VI] พูดเล่น, See also: เย้าแหย่, ล้อเล่น, หยอกเล่น, Syn. chaff, banter
joss    [N] รูปบูชาของชาวจีน, See also: เจ้า, Syn. Chinese idol
Jove    [N] จูปิเตอร์, See also: ประมุขของเทพเจ้าโรมัน, Syn. Jupiter
jowl    [N] แก้มที่อูมจนย้อยลงมา, Syn. cheek
jowl    [N] ขากรรไกรล่าง, Syn. jaw
mojo    [SL] เฮโรอีน, See also: มอร์ฟีน
banjo    [N] แบนโจ (เครื่องดนตรี)
bijou    [N] เพชร, Syn. bauble, ornament, trinket
bijou    [ADJ] เล็กแต่ตกแต่งดีจนดึงดูดใจ (ใช้กับสถานที่ก่อสร้าง)
bijou    [N] สิ่งที่เล็กๆ บอบบางและสวยงาม
enjoy    [VT] ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่
enjoy    [VT] เพลิดเพลินกับ, See also: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ, Syn. relish, savor, Ant. abhor, suffer
fjord    [N] อ่าวแคบๆที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fiord
jobby    [SL] ขี้, See also: อึ, อุจจาระ
joint    [N] ข้อต่อ (กระดูก), Syn. node
joint    [ADJ] ที่ร่วมกัน, Syn. mutual, cooperative, joined
joint    [N] บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง), Syn. spliff, reefer
joint    [N] รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, Syn. connection
joint    [N] สถานที่ดื่มกินและเต้นรำราคาถูก (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvis, false; pelvis major; pelvis, largeเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premise, major; premiss, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis major; pelvis, false; pelvis, largeเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pairwise disjointไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pelvis, large; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary cartilaginous joint; synchondrosisข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premiss, major; premise, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain butt jointรอยต่อชนหน้าเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lap jointรอยต่อเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
large pelvis; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leader, majorityผู้นำเสียงข้างมากในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution, jointมติร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance of joint accountการประกันภัยต่อบัญชีร่วม มีความหมายเหมือนกับ reinsurance of common account [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return, jointการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน (ของสามีภริยา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
RJE (remote job entry)อาร์เจอี (การรับงานระยะไกล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote job entry (RJE)การรับงานระยะไกล (อาร์เจอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rule, jointข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, majorityการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shoulder jointข้อไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symphysis; joint, secondary cartilaginousแนวประสานกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spline jointข้อต่อร่องฟัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
synarthrosis; joint, fibrousข้อต่อชนิดเนื้อเส้นใยคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent majorityเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก, พลังเงียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, majorศัลยกรรมใหญ่, การผ่าตัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple majorityคะแนนเสียงข้างมากปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary cartilaginous joint; symphysisแนวประสานกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine die, adjournmentเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
short bell branch jointรอยต่อเฉียงปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
synchondrosis; joint, primary cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial joint; diarthrosisข้อต่อมีไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slot lap jointรอยต่อเกยรอบช่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single-glut butt jointรอยต่อชนชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
synovial capsule; articular capsule; joint capsuleปลอกหหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip joint; sliding jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-adjointผูกพันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
session, jointการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sojourningการพักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardization, jobการกำหนดมาตรฐานงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sleeve joint; muff jointปลอกต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sliding joint; slip jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
on-the-job trainingการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open joint preparation; open weld preparationการเตรียมรอยต่อแบบห่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
open weld preparation; open joint preparationการเตรียมรอยต่อแบบห่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
owner, jointเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-the-job trainingการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular capsule; joint capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjournment of the Houseการปิดสมัยประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournment sine dieเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstract journalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ วารสารทางวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่สู่ผู้ใช้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวารสารที่ห้องสมุดบอกรับโดยเสียค่าบริการเพื่อให้ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็วในเวลาเดียวกันหลายคน โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ สามารถจัดหาได้เมื่อต้องการ ( Acquisition on Demand) และมีบริการจัดส่งบทความ (Document Delivery) เมื่อมีผู้ต้องการสั่งซื้อทาง E - mail หรือ Fax หรืออื่นๆได้ตามต้องการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นพัฒนาการของวารสารที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ข้อดีของวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  1. ผู้ใช้สามารถติดตามอ่านวารสารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่วารสารมีการจัดพิมพ์ เนื่องจากสำนักพิมพ์จัดพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เผยแพร่สู่ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว
  2. ผู้อ่านสามารถเข้าถึงวารสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา โอกาส และ สถานที่
  3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเย็บเล่มวารสาร การเสียแรงงานบุคลากรในการเตรียมวารสารก่อนส่งเย็บเล่มและหลังการเย็บเล่ม
  4. ช่วยแก้ปัญหาการได้รับวารสารไม่ครบ วารสารถูกฉีกขาด
  5. ช่วยแก้ปัญหาสถานที่เก็บ ไม่มีปัญหาการเพิ่มน้ำหนักพื้นที่ของห้องสมุด

ข้อจำกัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  1. ค่าใช้จ่ายในการบอกรับ แต่ละสำนักพิมพ์จะกำหนดค่าบอกรับแตกต่างกัน เช่น บางสำนักพิมพ์เมื่อบอกรับวารสารฉบับพิมพ์จะให้สิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ บางสำนักพิมพ์แยกราคากันระหว่างฉบับพิมพ์กับวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  2. ลิขสิทธิ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจนเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพ์
  3. วารสารย้อนหลัง การจัดเก็บวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับย้อนหลังยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ห้องสมุดที่บอกรับหารูปแบบ วิธีการจัดเก็บเอง หรือบริษัทเป็นผู้จัดทำ
  4. การเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส็ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ ความล่าช้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์และผู้ใช้ขาดความเข้าใจในวิธีการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนปัญหาของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน King (1991 : 5-6) กล่าวว่า ประมาณปี 2006 จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการนำส่งข้อมูลเข้าห้องสมุด ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีใช้อยู่ แต่จะมีบทบาทที่แตกต่างไป โดยความคิดนี้ตรงกับความเห็นของ McKnight (1993 : 9) และ Piternick (1989 b : 96) ที่กล่าวว่า วารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์จะมีการใช้ต่อไป ในขณะที่การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเสมือนเส้นขนานมากกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ นักวิชาการและนักวิจัยจะใช้เวลาเล็กน้อยในห้องสมุด เพราะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ หรือจาก Workstation จากที่ห่างไกลได้
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Journalวารสารวิชาการ

<b>Jo</b>urnal

วารสารวิชาการจัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพและสี

วารสารจัดเป็นแหล่งค้นคว้าและติดตามเรื่องราวและผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดังนั้น สารสนเทศจากวารสารจึงมีความทันสมัยกว่าสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ

ส่วนประกอบหลักในวารสาร

ปก ส่วนใหญ่มักเป็นปกอ่อน และมีภาพที่สื่อถึงเนื้อหาในฉบับนั้นๆ โดย พิมพ์สี เพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ข้อมูลที่นำเสนอในหน้าปก คือ ชื่อวารสาร ชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ ข้อความที่ระบุกำหนดออก ราคา เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร หรือ ISSN และ ชื่อบทความเด่นในวารสารฉบับนั้นๆ

หน้าปกใน ข้อมูลที่นำเสนอในหน้าปก คือ ชื่้อวารสาร ผู้รับผิดชอบในการจัดทำในส่วนต่างๆ เช่น บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เจ้าของ เป็นต้น ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ กำหนดออก ราคาค่าบอกรับ ISSN วัตถุประสงค์ในการจัดทำ สำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อ

หน้าบรรณาธิการ เป็นการพูดคุยระหว่างบรรณาธิการกับผู้อ่านเกี่ยวกับวารสารฉบับนั้นๆ

สารบัญ แสดงรายชื่อบทความ ผู้เขียน พร้อมหมายเลขหน้าที่เริ่มต้นบทความนั้นๆ เรียงลำดับตามเลขหน้า

เนื้อหา คือ ส่วนที่เป็นบทความ และคอลัมน์ โดยจัดเรียงลำดับตามที่สารบัญระบุไว้ อาจเป็นเรื่องสั้น หรือเรื่องยาว ทั้งที่จบในฉบับ หรืออ่านต่อเนื่องกันหลายฉบับ

รายละเอียดการพิมพ์ท้ายเล่ม คือ แหล่งข้อมูลสถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

อื่นๆ วารสารวิชาการบางชื่อในส่วนท้ายเล่ม อาจมี ระเบียบการเขียนบทความที่จะลงพิมพ์ในวารสาร คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ รูปแบบการพิมพ์บทความ การส่งต้นฉบับ แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกวารสาร เป็นต้น

วารสารแต่ละชื่อมีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เข้าถึงที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/l_menu_S&T%20journal_02.png

รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เข้าถึงที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

แหล่งข้อมูล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Job งาน [คอมพิวเตอร์]
Joystick ก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Artificial jointข้อเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Major shareholderผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือผู้ถือหุ้นที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งการถือหุ้นดังกล่าวนี้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย [ตลาดทุน]
Women journalists นักสื่อมวลชนสตรี [TU Subject Heading]
Bolted jointsข้อต่อสลักเกลียว [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Elbow jointข้อต่อข้อศอก [TU Subject Heading]
Electronic journalsวารสารอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Finger jointข้อนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Hanko, Johanne, 1957-ฮานโก, โจฮานนี, ค.ศ. 1957- [TU Subject Heading]
Hip jointข้อสะโพก [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Job analysisการวิเคราะห์งาน [TU Subject Heading]
Job creationการสร้างงาน [TU Subject Heading]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]
Job enrichmentการเพิ่มประสิทธิภาพงาน [TU Subject Heading]
Job evaluationการประเมินผลงาน [TU Subject Heading]
Job huntingการหางาน [TU Subject Heading]
Job postingsตำแหน่งงาน [TU Subject Heading]
Job rotationการหมุนเวียนงาน [TU Subject Heading]
Job satisfactionความพอใจในการทำงาน [TU Subject Heading]
Job securityความมั่นคงในการทำงาน [TU Subject Heading]
Job stressความเครียดในการทำงาน [TU Subject Heading]
Job vacanciesตำแหน่งว่าง [TU Subject Heading]
Joggingการวิ่งเหยาะ [TU Subject Heading]
Joint custody of childrenอำนาจปกครองบุตรร่วม [TU Subject Heading]
Joint diseasesโรคข้อ [TU Subject Heading]
Joint venturesการร่วมค้า [TU Subject Heading]
Jointsข้อต่อ [TU Subject Heading]
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Joomla! (Computer file)จูมลา! (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Jordanจอร์แดน [TU Subject Heading]
Joruriโชรูริ [TU Subject Heading]
Josekiสูตรมุม [TU Subject Heading]
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
bonjour(บอนชัว') interj. ,Fr. สวัสดี
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
chaparajos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
chaparejos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
conjoin(คันจอย') {conjoined,conjoining,conjoins} vt.,vi. รวมกัน,เชื่อมกัน,ประสานกัน., See also: conjoinedly adv. conjoiner n., Syn. connect,join,attach,unite
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
demijohnn. ขวดขนาดใหญ่คอเล็กที่หุ้มด้วยตะกร้าจักสาน
disc jockeyn. ดูdisk jockey
disjoinvt. แยก,ถอด,รื้อ
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ
dock job'sn. โรงพยาบาล
drummajorหัวหน้าวงดนตรีทหาร,ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่
drummajoretteหญิงถือไม้นำวงดนตรีในขบวนแห่
enjoinvt. สั่งการ,บัญชา,สั่ง,กำชับ,กำหนด,สั่งห้าม,ห้าม., See also: enjoiner n. ดูenjoin enjoinment n. ดูenjoin
enjoy(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
fjord(ฟยอร์ด) n. อ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน., Syn. fiord
gi joeทหารประจำการในกองทัพบกอเมริกา
jo(โจ) n. คนรัก ที่รัก
joan of arc(โจน'อัฟอาร์ค) วีรสตรีและผู้รับทุกข์เพื่อคนอื่นของฝรั่งเศส
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job casen. กล่องใส่ตัวพิมพ์,ที่ใส่ตัวพิมพ์
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
job holdern. ผู้มีงานทำ,ผู้มีอาชีพ,ข้าราชการ
job hoppingn. การเปลี่ยนอาชีพ,การเปลี่ยนงาน
job huntern. ผู้หางานทำ
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย,งานเหมา,งานรับจ้าง
job's-tearsn. ต้นเดือย,ลูกเดือย
jobation(โอเบ'เชิน) n. คำสั่งยืดยาว,คำติ
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant
joberous(จู'บะลัส) adj. ลังเล,สงสัย
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน
jock(จอค) n. หนุ่มบ้านนอก,หนุ่มผู้ไร้เดียงสา
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
jocko(จอค'โค) n. ลิงซิมแพนซี,ลิง
jockstrap(โจค'สแทรพ) n. กระจับหุ้มบังอวัยวะสืบพันธุ์ของชายในการแข่งกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
banjo(n) แบนโจ
bijou(n) เพชรพลอย,เครื่องประดับ
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
disjoin(vt) รื้อ,ถอดออก,ทำให้ขาดจากกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ,ทำให้เคลื่อน,ทำให้ขาดกัน
enjoin(vt) บัญชา,บังคับ,สั่งการ,กำชับ,ห้าม
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
fjord(n) ฟยอร์ด
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
job(vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
JOHN John Bull(n) ชาวอังกฤษ,ชาติอังกฤษ
join(vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก
joiner(n) ผู้เข้าร่วม,ผู้ร่วม,ช่างไม้
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง
joint(n) ข้อต่อ,ดุ้น,เดือย,ตาไม้,ตะเข็บ,ที่ชุมนุม
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
joist(n) ไม้ขื่อ,รอด,ตง
joke(n) เรื่องตลก,เรื่องขำขัน
joke(vi) พูดเล่น,พูดตลก,พูดล้อเลียน,เล่นตลก
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง
JOSS joss house(n) วัดจีน
JOSS joss stick(n) ธูป
joss(n) เทวรูปจีน,เทพเจ้า
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก
jostle(vt) กระทบกระแทก,เบียด,ผลัก,ดัน,กระทุ้ง
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
jot(vi) จดลง,บันทึก,เขียนย่อๆ
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก
journey(n) การเดินทาง,ระยะทาง,หนทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blowjob (n) (คำหยาบ) การที่ผู้หญิงสำเร็จความใคร่ให้ฝ่ายชายโดยใช้เพียงปากเท่านั้น
See also: R. Thumbnail gallery post
Cardan joint (n ) ข้อต่ออ่อน
Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
Did you often change your job (questions ) Did you often change your job
drum major (n ) คฑากร
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก
HotJobs[ฮอทจ๊อบ] งานน่าสนใจ,งานด่วน
Insulated Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)
joe job (n slang ) งานที่น่าเบื่อ, งานที่ต่ำต้อย, งานที่ได้เงินน้อย, งานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ
See also: S. menial task,
joie de vivre (n ) ความสุขของการใช้ชีวิต
journal (n ) ส่วนของแกนและเพลาที่วางอยู่บนฝาประดับเพลา
journal bearing (n ) ฝาประกบเพลา
joust (vt) การต่อสู้ระหว่างอัศวินบนหลังม้า (ภาษาโบราณ)
jovian (adj) เกี่ยวกับโจฟ หรือเทพจูปีเตอร์ หรือดาวพฤหัส
joy ride (คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง,การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
joyride (n ) การขับรถเรื่อยเปื่อย
joyriding (n ) การขโมยรถคนอื่นไปขับเล่น
Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางรถไฟ
revolute jointsข้อต่อหมุนระนาบเดียว
Rimjob (slang ) ภารกิจทางเพศโดยการดูด หรือเลียทวารหนัก ( * w *m iiiita)
What did you major in (n vt ) What did you major in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
John and I are finished.Mit John und mir ist es aus. Guilty (2004)
"Why not quit yourjob?""Gib doch deinen Job auf!" Pilot (2004)
- John. - Ow!John. Pilot (2004)
John, we have bandages top shelf in the kitchen.John, oben im Regal in der Küche ist Verbandsmaterial. Pilot (2004)
You know, Mrs. Solis, I really like it when we hook up, but, um, you know, I got to get my work done and I can't afford to lose this job.Wissen Sie, Mrs Solis, ich mag es, wenn wir zusammen sind, aber ich muss meine Arbeit erledigen. Ich brauche diesen Job dringend. Pilot (2004)
It's the best job I've ever had.Das ist der beste Job meines Lebens. Pilot (2004)
- Was John here today?- War John heute hier? Pilot (2004)
Yes, I went jogging today and I think I pushed myself too hard.Ja, ich war heute joggen und hab mich dabei wohl übernommen. Pretty Little Picture (2004)
Hi, John.Hallo, John. Running to Stand Still (2004)
I don't worry about John.Nein, nicht bei John. Running to Stand Still (2004)
Nothing wild.Ohne Joker. Running to Stand Still (2004)
No, John, please don't say that.Nein, John, bitte sag das nicht. Running to Stand Still (2004)
Hi, John.Hi, John. Running to Stand Still (2004)
Jordana Geist manages to get her work done.Jordana Geist schafft ihre Arbeit. Running to Stand Still (2004)
Oh, Jordana, you are a life-saver.Ach, Jordana, Sie retten mir das Leben. Running to Stand Still (2004)
Hey, Jordana, Maisy.Hallo, Jordana, Maisy. Running to Stand Still (2004)
It was so nice of you to hire John as your gardener.Es war so nett von dir, John als Gärtner einzustellen. Suspicious Minds (2004)
John.John. Suspicious Minds (2004)
Wanna tell me why you had your foot in John Rowland's crotch yesterday?Wieso hattest du gestern deinen Fuß zwischen John Rowlands Beinen? Suspicious Minds (2004)
At my old job we didn't wait for good people.Bei meinem alten Job war das normal. Suspicious Minds (2004)
- John, your timing is impeccable.- John, dein Timing ist perfekt. Suspicious Minds (2004)
We're not gonna screw up Andrew's future because he sparked a doobie.Wir verbauen Andrew wegen einem Joint nicht die Zukunft. Suspicious Minds (2004)
if you want to keep your job.wenn man den Job behalten will. Suspicious Minds (2004)
John, how old are you?John, wie alt bist du? Suspicious Minds (2004)
She can be tough, but it comes with the territory.Sie kann schwierig sein, aber so ist der Job nun mal. Suspicious Minds (2004)
They don't have Attention Deficit Disorder, and I won't drug my boys just to make your job easier.Ihre Aufmerksamkeit ist nicht gestört, und ich setze sie nicht unter Drogen, nur um Ihnen den Job zu erleichtern. Who's That Woman? (2004)
What she didn't know was John had left behind a souvenir.Doch sie wusste nicht, dass John ein Souvenir zurückgelassen hatte. Who's That Woman? (2004)
John did my wife ask you to lie for her?John hat meine Frau Sie gebeten, für sie zu lügen? Who's That Woman? (2004)
Jonathan Lisco, local gay activist and part-time female impersonator, was brutally attacked in his home.Jonathan Lithgow, schwuler Aktivist und Teilzeit-Frauenimitator, wurde in seinem Haus brutal überfallen. Who's That Woman? (2004)
-I'm Jonathan Archer.- Ich bin Jonathan Archer. Awakening (2004)
Jonathan Archer.Jonathan Archer. Borderland (2004)
Jonathan Archer.Jonathan Archer. Cold Station 12 (2004)
-I'm Captain Jonathan Archer.- Ich bin Captain Jonathan Archer. Cold Station 12 (2004)
I'm sorry, Major.Tut mir Leid, Major. Countdown (2004)
No offence, Major.Nichts für ungut, Major. Countdown (2004)
Lock on to Major Hayes.Erfassen Sie Major Hayes. Countdown (2004)
Stand by, Major.Halten Sie sich bereit, Major. Countdown (2004)
Increase by 0.2 joules.Um 0,2 Joule erhöhen. Countdown (2004)
Unfortunately, Major Hayes' injuries were more severe.Leider waren die Verletzungen von Major Hayes schwerer. Countdown (2004)
That's why Major Hayes picked each one of you for this mission... because he knew you'd get the job done.Darum hat Major Hayes jeden einzelnen von Ihnen für diese Mission ausgewählt, weil er wusste, dass Sie diese Aufgabe erfüllen. Countdown (2004)
Then you have no choice... you must find Jonathan Archer.Dann hast du keine Wahl, du musst Jonathan Archer finden. E² (2004)
Hello, Jonathan.Hallo, Jonathan. E² (2004)
You're asking me to betray Jonathan Archer.Sie verlangen von mir, Jonathan Archer zu betrügen. E² (2004)
-Well done, Jonathan.- Gut gemacht, Jonathan. Home (2004)
Where are you going, Jon?Wohin gehen Sie, Jon? Home (2004)
Sublieutenant... order Major Talok to find the remaining Syrrannites.Sublieutenant, befehlen Sie Major Talok, die restlichen Syrranniten zu finden. Kir'Shara (2004)
- Jonathan Archer.- Jonathan Archer. Storm Front (2004)
Jonathan.Jonathan. Storm Front (2004)
Goodbye, Jonathan.Auf Wiedersehen, Jonathan. Storm Front, Part II (2004)
Jonathan Archer, what brings you here?Jonathan Archer, was führt Sie hierher? The Augments (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joAbility to operate a computer is critical for this job.
joA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
joAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
joAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
joA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
joA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
joA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
joA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
joA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
joAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
joAfter her maternity leave, she resumed her old job.
joAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
joAfter I had finished the job, I went to bed.
joAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
joAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
joAfter losing his job he went through a very difficult time.
joAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
joAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
joAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
joAfter we finished working, we enjoyed talking together.
joAim very proud of the job I chose myself.
joA job is not merely a means to earn a living.
joA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.
joAll major credit cards accepted.
joAll the boys enjoyed skiing.
joAll the officers and men joined their efforts against the attack.
joAll the students shouted with joy.
joAll you have to do is to join us.
joAlmost all the students enjoy their school life.
joA lot of jobs are done by computers.
joA lot of people applied for the job.
joA lot of students do part-time jobs.
joA lot of their time is spent on part-time jobs.
joAlthough there are various differences, Joan and Ann are friends.
joA major is above a captain.
joA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
joA majority of students dislike history.
joA majority voted against the bill.
joAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
joA Mr Jones came while you were out.
joA Mr Jones has come to see you.
joA Mr Jones is waiting for you outside.
joAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
joAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
joAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
joA nervous person will not be fit for this job.
joAnn can't find a job.
joAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
joAny child can enjoy the story.
joAnyone who is unwilling to read does not understand the joy of reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน    [N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
นักจัดรายการ    [N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
น่าสนุก    [ADJ] enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
น่าอ่าน    [V] be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
ปลื้มปิติ    [V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ร่วมวง    [V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
รายใหญ่    [ADJ] major, See also: main, important, chief, leading, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ
รับสมัคร    [V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
สนุกปาก    [ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สมทบทุน    [V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
สมัครงาน    [V] apply for a job, Example: คนร้ายจะสมัครงานโดยใช้เอกสารปลอมทั้งหมด, Thai definition: เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงาน
แก๊ก [N] joke, Syn. มุข, Example: นักเขียนการ์ตูนคนใดไม่มีแก๊กก็เขียนการ์ตูนไม่ได้, Count unit: แก๊ก, Notes: (อังกฤษ)
งานจร    [N] odd job, Ant. งานประจำ, Example: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
ดี๊ด๊า    [ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
มันส์    [V] enjoy, Syn. มัน, สนุก, Example: แม่ค้ากำลังด่าทอกันโดยมีผู้คนกำลังมันส์กับการส่งเสียงเชียร์, Thai definition: สนุกมาก, หนำใจมาก, Notes: (สแลง)
เรื่องใหญ่ [N] important event, See also: major event, Syn. เรื่องสำคัญ, Ant. เรื่องเล็ก, Example: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน, Count unit: เรื่อง
ดีเจ    [N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ
พ.ต. [N] major, See also: Maj., Syn. พันตรี
พ.ต.ต. [N] police major, See also: Pol.Maj., Syn. พันตำรวจตรี
พล.ต. [N] major general, See also: Maj. Gen., Syn. พลตรี
พล.ต.ต. [N] police major general, See also: Pol.Maj.Gen., Syn. พลตำรวจตรี
ตำแหน่งงาน    [N] vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ฐานะทางการงาน
เป็นหนึ่งเดียว [V] unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai definition: สามัคคีกลมเกลียว
รักษาระดับ    [V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
ลิงโลดใจ    [V] be elated (at), See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with, Syn. เริงโลดใจ, Example: เขารู้สึกปลอดโปร่งและลิงโลดใจ เมื่อนำรถข้ามสะพานไปได้, Thai definition: ตื่นเต้นดีใจ
ออกเดินทาง    [V] depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง
ไร่นาสวนผสม [N] joint plantation, Count unit: ไร่
ศาลเจ้า    [N] joss house, Count unit: ศาล
ศาลพระภูมิ    [N] joss house, Syn. ศาล, Count unit: ศาล, หลัง
สนธิ    [V] join
สนุกสนาน    [V] amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สบายใจ    [V] be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สมทบ    [V] join, See also: associate, Syn. รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมกัน
สร้างงาน    [V] make a job
สวนผสม    [N] joint garden
ส่วนใหญ่    [N] majority, Syn. ส่วนมาก, จำนวนมาก, Ant. ส่วนน้อย
สัญจร    [V] travel, See also: make a journey, Syn. เดินทาง, ท่องเที่ยว, โคจร
สำราญ    [V] be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สุข    [N] happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
คะแนนเสียงข้างมาก    [N] majority vote, Syn. เสียงส่วนใหญ่, Ant. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
วิชาเอก    [N] major subject, Ant. วิชาโท, วิชารอง, Example: มีนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกน้อยมาก, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง เพื่อให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
อย่างสนุก    [ADV] joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
อย่างสนุกสนาน    [ADV] merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
ตลกบริโภค    [V] be a joke for eating, Syn. หลอกกิน, Example: เขาชอบทำตลกบริโภคเพื่อกินฟรีเป็นประจำ, Thai definition: ทำตลกโปกฮาผสมผเสเพื่อหวังผลจะได้กินฟรี, ทำทีเล่นเพื่อหลอกกิน, Notes: (สำนวน)
รักษาเก้าอี้    [V] keep one's job, Syn. รักษาตำแหน่ง, Example: สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น
ขำขัน    [V] humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
ผู้จัดรายการ    [N] radio presenter, See also: DJ, disc jockey, disk jockey, Example: สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น
ร่วมทุน    [V] jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai definition: ร่วมลงทุน
เบิกบานใจ [ADV] joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
ข้างมาก    [ADJ] majority, Ant. ข้างน้อย, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันมีเสียงข้างมากในสภา จัดได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อัพเดท[v.] (apdēt ) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
แบนโจ[n.] (baēnjō) EN: banjo   FR: banjo [m]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
บัญชีร่วม[n. exp.] (banchī ruam) EN: joint account   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บ้านสวย[n. exp.] (bān sūay) FR: jolie maison [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hētkān) EN: log   FR: journal de bord [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
บล็อก[n.] (blǿk) EN: blog   FR: blog [m] ; journal personnel [m]
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat ruam thun) EN: joint venture   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account   FR: jouer cartes sur table
ชัก[v.] (chak) EN: play   FR: jouer
ชักไวโอลิน[v. exp.] (chak waiōlin) EN: play the violin   FR: jouer du violon
ชักว่าว[v. exp.] (chak wāo) EN: fly a kite   FR: jouer au cerf-volant
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
เช้าแล้ว[X] (chāo laēo) FR: il fait jour
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมต่อ[v.] (cheūamtø) EN: join ; connect   
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ได้งานทำ[v. exp.] (dāi ngān tham) EN: get a job ; find work   

CMU English Pronouncing Dictionary
JO    JH OW1
JOH    JH OW1
JOB    JH AA1 B
JOO    JH UW1
JOY    JH OY1
JOG    JH AA1 G
JOS    JH OW1 Z
JON    JH AA1 N
JOE    JH OW1
JOB    JH OW1 B
JOT    JH AA1 T
JOBE    JH OW1 B
JOLT    JH OW1 L T
JOIN    JH OY1 N
JODY    JH OW1 D IY0
JOKE    JH OW1 K
JONI    JH OW1 N IY0
JOAO    JH OW1 OW0
JORY    JH AO1 R IY0
JOYE    JH OY1
JOUR    JH AW1 R
JOST    JH AA1 S T
JOSH    JH AA1 SH
JOBS    JH AA1 B Z
JUJO    JH UW1 JH OW0
JOEY    JH OW1 IY0
JOES    JH OW1 Z
JONN    JH AA1 N
KJOS    K AH0 JH AA1 S
JOYS    JH OY1 Z
ARJO    AA1 R Y OW0
ARJO    AA1 R JH OW0
JOEL    JH OW1 AH0 L
JOLY    JH OW1 L IY0
JONE    JH OW1 N
JOWL    JH AW1 L
JODI    JH OW1 D IY0
JOHN    JH AA1 N
JOVI    JH OW1 V IY0
JOSE    HH OW2 Z EY1
JOCK    JH AA1 K
JOON    JH UW1 N
JOAN    JH OW1 N
JOSS    JH AO1 S
JOGS    JH AA1 G Z
JOOS    JH UW1 Z
JOIE    ZH W AA1
JONG    JH AO1 NG
JOPP    JH AA1 P
JOKI    JH OW1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jo    (n) (jh ou1)
Job    (n) (jh ou1 b)
Joe    (n) (jh ou1)
Joy    (n) (jh oi1)
job    (v) (jh o1 b)
jog    (v) (jh o1 g)
jot    (v) (jh o1 t)
joy    (v) (jh oi1)
Jose    (n) (h ou1 z ei)
Jong    (n) (y o1 ng)
Joan    (n) (jh ou1 n)
Jobs    (n) (jh ou1 b z)
Joey    (n) (jh ou1 ii)
John    (n) (jh o1 n)
Josh    (n) (jh o1 sh)
Jove    (n) (jh ou1 v)
jobs    (v) (jh o1 b z)
jogs    (v) (jh o1 g z)
john    (n) (jh o1 n)
join    (v) (jh oi1 n)
joke    (v) (jh ou1 k)
jolt    (v) (jh ou1 l t)
joss    (n) (jh o1 s)
jots    (v) (jh o1 t s)
jowl    (n) (jh au1 l)
joys    (v) (jh oi1 z)
Jones    (n) (jh ou1 n z)
Jorge    (n) (y oo jh)
Josef    (n) (y ou1 s i f)
Jozef    (n) (y ou1 z e f)
Dijon    (n) (d ii1 zh o ng)
Joann    (n) (jh ou1 a1 n)
Jonah    (n) (jh ou1 n @)
Joyce    (n) (jh oi1 s)
banjo    (n) (b a1 n jh ou)
bijou    (n) (b ii1 zh uu)
enjoy    (v) (i1 n jh oi1)
fjord    (n) (f i1 oo1 d)
joins    (v) (jh oi1 n z)
joint    (v) (jh oi1 n t)
joist    (n) (jh oi1 s t)
joked    (v) (jh ou1 k t)
joker    (n) (jh ou1 k @ r)
jokes    (v) (jh ou1 k s)
jolly    (v) (jh o1 l ii)
jolts    (v) (jh ou1 l t s)
jolty    (j) (jh ou1 l t ii)
joule    (n) (jh uu1 l)
joust    (v) (jh au1 s t)
jowls    (n) (jh au1 l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
状態[じょうたい, joutai] (n) สถานะ
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย
女王[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)
地上[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
常任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
誕生日[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด
乗客[じょうきゃく, joukyaku] (n) ผู้โดยสาร
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ
女性[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
条件[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข
誕生[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด
史上[しじょう, shijou] (adv) เป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาตร์ เช่น 史上最高(しじょうさいこう) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
大阪城[おおさかじょう, oosakajou] (n) ปราสาทโอซะกะ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดโอซะกะ เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกโดยโตะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ
Image:
通常[つうじょう, tsuujou] (adv) โดยทั่วๆ ไป
地球上[ちきゅうじょう, chikyuujou] (adj) บนพื้นโลก, บนโลก
少女[しょうじょ, shoujo] (n) เด็กผู้หญิง
逮捕状[たいほじょう, taihojou] (n) หมายจับ
近所[きんじょ, kinjo] ละแวกใกล้ๆ, บริเวณรอบๆ
工場[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน
屋上[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)
上手[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
労働条件[ろうどうじょうけん, roudoujouken] (n) เงื่อนไขแรงงาน
上級[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: Related: 初級, 中級
入場料[にゅうじょうりょう, nyuujouryou] (n) ค่าเข้าชม, ค่าผ่านประตู
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj な) แข็งแรง ทนทาน
魔女[まじょ, majo] (n) แม่มด
安否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา
通常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
避難所[ひなんじょ, hinanjo] (n) สถานที่หลบภัย
状勢[じょうせい, jousei] (n) สถานการณ์, See also: S. 状況,
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
蒸気[じょうき, jouki] (n) ไอน้ำ
蒸気圧[じょうきあつ, joukiatsu] (n) ความดันไอน้ำ
決済条件[ケッサイジョウケン, kessaijouken] (n) เงื่อนไขการชำระเงิน
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
工場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
負荷過剰[ふかかじょう, fukakajou] (n) การแบกรับภาระมากเกินไป
冗談[じょうだん, joudan] (n) ล้อเล่น, มุขตลก, ขำขัน
異常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),
上司[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
喫煙所[きつえんじょ, kitsuenjo] (n) ที่สูบบุหรี่
参上[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
錠剤[じょうざい, jouzai] (n) ยาเม็ด , See also: S. 丸薬,
感情[かんじょう, kanjou] (n) อารมณ์ ความรู้สึก
正常[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
除去[じょきょ, jokyo] การขจัด การกำจัด
余乗[よじょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
最高裁判所[さいこうさいばんじょ, saikousaibanjo] ศาลฎีกา
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) คนปกติธรรมดา, คนปกติ(ที่ไม่มีความพิการหรือข้อบกพร่องใดๆ), คนทั่วไป
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] (n) ตั๋วโดยสารรถ หรือรถไฟ
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) ดาวศุกร์ ดาวประกายพฤกษ์ ดาวรุ่ง
貴女[きじょ, kijo] เธอ
工場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
上記[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
添乗員[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
上京[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
会場[かいじょう, kaijou] สถานที่
条項[じょうこう, joukou] ข้อกำหนด
乗算[じょうざん, jouzan] การคูณ , See also: S. 乗ずる,
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] รถเก๋ง, รถยนต์
常習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ
情熱[じょうねつ, jounetsu] (n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ, ฮึกเหิม
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
彼女[かのじょ, kanojo] เธอ, แฟนสาว
譲渡[じょうと, jouto] (n) การโอน(ทรัพย์สิน เป็นต้น)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (vt) อาการลงแดง, อาการอดยา, อาการถอนยา(ในผู้ติดยา)
色覚異常[しきかくいじょう, shikikakuijou] (n) บอดสี
笑い上戸[わらいじょうご, waraijougo] (n) คนเส้นตื้น เส้นต้น พวกเส้นตื้น
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ต่อมไทรอยด์
出張所[しゅっちょうじょ, shutchoujo] (n ) สำนักงานสาขา
補助[ほじょ, hojo] การอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือทางการเงิน (ของ)สำรอง
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n ) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
頭上[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A
苦情[くじょう, kujou] (n ) เรื่องร้องเรียน, คำบ่น, คำร้อง
苦情[くじょう, kujou] เรื่องร้องเรียน , คำบ่น, คำร้อง , See also: S. 悩み、文句,
削除[さくじょう, sakujou] (n ) ลบ , See also: S. 消す,
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
異国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n ) ความชอบของต่างประเทศ
彼女[かのじょ, kanojo, kanojo , kanojo] (pron. ) เธอ, เพื่อนหญิง, แฟน (ผู้หญิง)
誕生日[たんじょうび, tanjoubi, tanjoubi , tanjoubi] (n ) วันเกิด
政情[せいじょう, seijou] (n ) สถานการณ์ทางการเมือง
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
控除[こうじょ, koujo] ค่าลดหย่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
情報[じょうほう, jouhou] Thai: ข้อมูล
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman
大リーグ[だいりーぐ, dairi-gu] Thai: เมเจอร์ลีกเบสบอล (อเมริกา) English: Major League Baseball
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
以上[いじょう, ijou] Thai: เกินกว่า
以上[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
以上[いじょう, ijou] Thai: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น English: the above
以上[いじょう, ijou] Thai: จบ
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
工場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation
子女[しじょ, shijo] Thai: เด็ก English: child
付く[つく, tsuku] Thai: ติด English: to adjoin
組み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] Thai: ประกบเข้าด้วยกัน English: to join together
加わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เข้าร่วม English: to join in
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport
同上[どうじょう, doujou] Thai: เหมือนข้างบน
スキー場[すきーじょう, suki-jou] Thai: ลานสกี English: ski area

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer [Add to Longdo]
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Akzessionsjournal {n}accession book [Add to Longdo]
Acajoubaum {m} [bot.]cashew [Add to Longdo]
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Adjunkte {f} [math.]adjoint [Add to Longdo]
Akkordarbeit {f}job-work [Add to Longdo]
Akzidenzdruck {m}job printing [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting [Add to Longdo]
Anfahrt {f}; Anfahrtsweg {m}journey; drive [Add to Longdo]
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description [Add to Longdo]
Anlagenjournal {n}assets daily ledger [Add to Longdo]
Anforderungsprofil {n}job profile [Add to Longdo]
Anhang {m}subjoinder [Add to Longdo]
Anreise {f}arrival; journey to a destination [Add to Longdo]
Anschlussblech {n}joint plate [Add to Longdo]
Antritt {m} | vor Antritt seiner Reise | bei Antritt des Amtesbeginning; setting out | before setting out on his journey | on taking up office [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising journal [Add to Longdo]
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}jobber | jobbers [Add to Longdo]
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft {f}joint venture [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Beruf {m}; Tätigkeit {f}; Stellung {f} | Arbeit ohne Ende | ein schweres Stück Arbeitjob | a never-ending job | a tough job [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Auftrag {m}job [Add to Longdo]
Arbeitsanforderung {f}job specification [Add to Longdo]
Arbeitsfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Arbeitsplätze schaffento add new jobs [Add to Longdo]
Arbeitsplatzabbau {m}job losses [Add to Longdo]
Arbeitsplatzbewertung {f}job evaluation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrotation {f}job rotation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzsuche {f}job hunting [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel {m}; Stellenwechsel {m}job change; change of job [Add to Longdo]
Arbeitsschritt {m} | Arbeitsschritte {pl}job step; step of a procedure; individual operation | job steps; steps of a procedures; individual operations [Add to Longdo]
Arbeitsloseninitiative {f}; Arbeitslosenverein {m}jobclub [Add to Longdo]
Arbeitslosigkeit {f}joblessness [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Arbeitsstelle {f} | freie Arbeitsstelle {f}job; place of work | vacancy [Add to Longdo]
Aufgabenerweiterung {f}job enlargement [Add to Longdo]
Arbeitssuche {f}job search [Add to Longdo]
Arbeitsvorbereitung {f}job preparation schedules [Add to Longdo]
Arbeitswirkungsgrad {m}job efficiency [Add to Longdo]
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor [Add to Longdo]
Auftragsabrechnung {f}job accounting [Add to Longdo]
Aufenthalt {m}sojourn [Add to Longdo]
Aufgabe {f} | Aufgaben {pl} | eine Aufgabe übertragenjob | jobs | to assign a job [Add to Longdo]
Aufgabenablauffolge {f}job sequence [Add to Longdo]
Aufgabenablauffolge {f}job stream [Add to Longdo]
Aufgabenbereicherung {f}job enrichment [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
jour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
jour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
journer(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
あんじょう[, anjou] (adv) (ksb [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お嬢;御嬢[おじょう, ojou] (n) (hon) (someone else's) daughter [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
ご不浄;御不浄[ごふじょう, gofujou] (n) (pol) (See 不浄) bathroom [Add to Longdo]
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb) [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
てつまん[, tetsuman] (n) all-night Mah Jongg [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一路平安[yī lù píng ān, ㄧ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] to have a pleasant journey; bon voyage [Add to Longdo]
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] have a pleasant journey [Add to Longdo]
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, ] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] Joint Publishing Co.,, Hong Kong [Add to Longdo]
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
不得人心[bù dé rén xīn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] not enjoy popular support; be unpopular [Add to Longdo]
不是玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄉㄜ˙, / ] It's no joke. [Add to Longdo]
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
世宗大王[shì zōng dà wáng, ㄕˋ ㄗㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Sejong the Great (1397-1450) 4th king of Korean Choson dynasty, who oversaw the creation of Hangeul [Add to Longdo]
世界日报[Shì jiè rì bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] World Journal, US newspaper [Add to Longdo]
丢饭碗[diū fàn wǎn, ㄉㄧㄡ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] to lose one's job [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
中国证券报[Zhōng guó zhèng quàn bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] China Securities Journal [Add to Longdo]
中爪哇[Zhōng Zhǎo wā, ㄓㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄨㄚ, ] central Java; the province of Jogyakarta [Add to Longdo]
主修[zhǔ xiū, ㄓㄨˇ ㄒㄧㄡ, ] (school) major [Add to Longdo]
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject [Add to Longdo]
主要[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary [Add to Longdo]
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands [Add to Longdo]
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, / ] Ahaz (son of Jotham) [Add to Longdo]
亚喀巴[Yà kā bā, ㄧㄚˋ ㄎㄚ ㄅㄚ, / ] Aqaba (port city in Jordan) [Add to Longdo]
交接[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, ] join; connect [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of [Add to Longdo]
享受[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc) [Add to Longdo]
享名[xiǎng míng, ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to enjoy a reputation [Add to Longdo]
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, ] enjoy (rights, privileges etc) [Add to Longdo]
享用[xiǎng yòng, ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, ] to enjoy the use of; to take pleasure from [Add to Longdo]
享誉[xiǎng yù, ㄒㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] to enjoy a reputation [Add to Longdo]
人选[rén xuǎn, ㄖㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] person selected (for a job etc) [Add to Longdo]
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job [Add to Longdo]
休会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] adjourn [Add to Longdo]
作客[zuò kè, ㄗㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, ] to live somewhere as a visitor; to stay with sb as a guest; to sojourn [Add to Longdo]
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使 / 使] please; make happy; gratify; rejoice [Add to Longdo]
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly [Add to Longdo]
信报[xìn bào, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ, / ] abbr. for 信報財經新聞|信报财经新闻, Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
信报财经新闻[xìn bào cái jīng xīn wén, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, ] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim) [Add to Longdo]
做事[zuò shì, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] to work; to handle matters; to have a job [Add to Longdo]
偷工[tōu gōng, ㄊㄡ ㄍㄨㄥ, ] to skimp on the job; to avoid work [Add to Longdo]
偷工减料[tōu gōng jiǎn liào, ㄊㄡ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] to skimp on the job and stint on materials (成语 saw); jerry-building; sloppy work [Add to Longdo]
傅里叶[Fù lǐ yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] Jean-Baptiste-Joseph Fourier (French mathematician, 1768-1830) [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cautious; merry; joyful; surname Xi [Add to Longdo]
尽欢而散[jìn huān ér sàn, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to disperse after a happy time (成语 saw); everyone enjoys themselves to the full then party breaks up [Add to Longdo]
充任[chōng rèn, ㄔㄨㄥ ㄖㄣˋ, ] to fill a post; to take sb's place (job) [Add to Longdo]
兆电子伏[zhào diàn zǐ fú, ㄓㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, / ] mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules) [Add to Longdo]
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐[xiān tiān xià zhī yōu ér yōu, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄧㄡ ㄦˊ ㄧㄡ, hou4 tian1 xia4 zhi1 le4 er2 le4, / ] The first concern is affairs of state, enjoying the pleasure comes later. Quotation from essay On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记 by Song writer Fan Zhongyan 範仲淹|范仲淹 [Add to Longdo]
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log [Add to Longdo]
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
ジョイン[じょいん, join] join [Add to Longdo]
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
ジョブ[じょぶ, jobu] job [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System [Add to Longdo]
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブえいぎょ, jobu eigyo] job control [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ネットワーク状況[ネットワークじょうきょう, nettowa-ku joukyou] network conditions [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
バージョン[ばーじょん, ba-jon] version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一錠[いちじょう, ichijou] eine_Tablette [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] Vorrang [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
上手[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
上映[じょうえい, jouei] Auffuehrung [Add to Longdo]
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
上演[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
上述[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
上達[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] Unreinlichkeit, Schmutz [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] Fahrkarte, Fahrschein [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] Umstaende, Sachlage, Verhaeltnisse [Add to Longdo]
互助[ごじょ, gojo] gegenseitige_Hilfe [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] gegenseitiges_Zugestaendnis [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] menschliche_Gefuehle, Menschlichkeit [Add to Longdo]
令嬢[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
以上[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]
余剰[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
侍女[じじょ, jijo] Kammermaedchen, Kammerfrau [Add to Longdo]
侮辱[ぶじょく, bujoku] Beleidigung [Add to Longdo]
便宜上[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
信条[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top