ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

john.

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -john.-, *john.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me John. Big tree.ผม จอห์น บิ๊ก ทรี Airplane! (1980)
Family, John. Mother, father. Mother, father.ครอบครัว, จอห์น พ่อแม่ พ่อแม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John. Mother. Father.จอห์น แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, John. How many other white apes have you seen?ครอบครัว, จอห์น วิธีการ หลายลิงสีขาวอื่น ๆ ได้ที่คุณเห็น? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, John. Mother. Father.ครอบครัว, จอห์น แม่ พ่อ แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Fire, John. Fire.ไฟจอห์น ไฟไหม้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John. John.จอห์น จอห์น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That was marvelous, John. That was perfect.นั่นคือที่ยิ่งใหญ่, จอห์น นั่นคือที่สมบูรณ์แบบ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- You don't need a keeper, John. - No, I don't.คุณไม่จำเป็นต้องรักษาจอห์น ไม่ฉันทำไม่ได้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I know the reasons you're here, John. But it doesn't work that way.ฉันรู้เหตุผลว่าทำไมนายอยากอยู่นี่ จอห์นNเชื่อเถอะ ไม่ได้ผลหรอก Rambo III (1988)
- You earned your fun, John. - It just struck me as funny.จะหัวเราะก็หัวเราะซิ จอห์น As Good as It Gets (1997)
That's not the vehicle, John. The plates don't match.ไม่ใช่คันนั้น จอห์น ทะเบียนไม่เหมือนกัน Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
john.A splendid idea occurred to John.
john.Come here, John.
john.Enjoy yourself at the party, John.
john.He has a son whose name is John.
john.He is my friend whose name is John.
john.He was a big man called Little John.
john.He was christened John.
john.I addressed the letter to John.
john.I am called John.
john.I am going to have my watch repaired by John.
john.I'd like to speak to John.
john.I'll call on you John.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 John \John\ (j[o^]n), n. [See {Johannes}.]
   A proper name of a man.
   [1913 Webster]
 
   {John-apple}, a sort of apple ripe about St. John's Day. Same
    as {Apple-john}.
 
   {John Bull}, an ideal personification of the typical
    characteristics of an Englishman, or of the English
    people.
 
   {John Bullism}, English character. --W. Irving.
 
   {John Doe} (Law), the name formerly given to the fictitious
    plaintiff in an action of ejectment. --Mozley & W.
 
   {John Doree}, {John Dory}. [John (or F. jaune yellow) +
    Doree, Dory.] (Zool.) An oval, compressed, European food
    fish ({Zeus faber}). Its color is yellow and olive, with
    golden, silvery, and blue reflections. It has a round dark
    spot on each side. Called also {dory}, {doree}, and {St.
    Peter's fish}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top