ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

john!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -john!-, *john!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John! John!จอห์น! The Legend of Tarzan (2016)
That was close, John! How are you?เฉียดฉิ่วจริงๆ จอห์น เป็นไงบ้าง Rambo III (1988)
- John! - I'm just asking a question.ผมแค่ถามน่า Walk the Line (2005)
You're fucking stupid! Stupid, John! Don't you fucking get it, you moron?แกมันโง่ จอห์น แกไม่เข้าใจรึไง Alpha Dog (2006)
John! I'm here to help you.จอห์น ผมมานี่เพื่อช่วยคุณ Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
- John! - Hey.- เฮ้ Orphan (2009)
- John! - I abjure you!จอห์น ข้าขอขับไล่แก Demonology (2009)
John! What for?โอ้ จอห์น เรื่องอะไร Nowhere Boy (2009)
John? Whoa, John! What are you doing, man?จอห์น, โอ้ว, จอห์น นายจะทำอะไร! Chuck Versus the Colonel (2009)
I didn't kiss john! John kissed me!ฉันไม่ได้จูบจอห์น จอห์นจูบฉัน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
John! Please! Why are we back here?จอห์น ได้โปรด กลับมาทำไม Knowing (2009)
- John! John!- จอห์น The Next Three Days (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
john!Hello, John! How are you?

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 John \John\ (j[o^]n), n. [See {Johannes}.]
   A proper name of a man.
   [1913 Webster]
 
   {John-apple}, a sort of apple ripe about St. John's Day. Same
    as {Apple-john}.
 
   {John Bull}, an ideal personification of the typical
    characteristics of an Englishman, or of the English
    people.
 
   {John Bullism}, English character. --W. Irving.
 
   {John Doe} (Law), the name formerly given to the fictitious
    plaintiff in an action of ejectment. --Mozley & W.
 
   {John Doree}, {John Dory}. [John (or F. jaune yellow) +
    Doree, Dory.] (Zool.) An oval, compressed, European food
    fish ({Zeus faber}). Its color is yellow and olive, with
    golden, silvery, and blue reflections. It has a round dark
    spot on each side. Called also {dory}, {doree}, and {St.
    Peter's fish}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top