ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jane.

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jane.-, *jane.*
Possible hiragana form: じゃね.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jane.Even though we tried hard, we couldn't beat Jane.
jane.He asked her if she was Jane.
jane.Here comes Jane. Do you know her?
jane.I am looking at the pictures of Jane.
jane.I guess you're right, Jane.
jane.I'm thinking of going to Disneyland next date with Jane.
jane.I shook hands with Jane.
jane.It is exciting to welcome Jane.
jane.It was easy for us to find Jane.
jane.John was married to Jane.
jane.Last night he came to the party with Jane.
jane.Mary is a better swimmer than Jane.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jane \Jane\ (j[=a]n), n. [LL. Janua Genoa; L. Genua, also OE.
   Jean.]
   1. A coin of Genoa; any small coin. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of twilled cotton cloth. See {Jean}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top