ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junker

JH AH1 NG K ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junker-, *junker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junker[N] รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go. Check those junkers over there.ไปกันเถอะ ไปค้นรถเก่าๆที่อยู่ทางนั้นเถอะ The Road (2009)
So, Dean, what's poor, dead Castiel doing in that junker out there?งั้น ดีน แคสที่น่าสงสารผู้ล่วงลับ ไปทำอะไรในขยะข้างนอกนั่น The Born-Again Identity (2012)
So, Dean, what's poor, dead Castiel doing in that junker out there?เอาล่ะดีน แคสผู้น่าสงสารที่ตายไปแล้ว ไปทำอะไรอยู่ในรถเก่าๆ ข้างนอกนั่น? Reading is Fundamental (2012)
Captain found this for you in a junker shop.กัปตันเจอนี่ขายเลหลัง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKER JH AH1 NG K ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junker {m} (historisch)Junker [Add to Longdo]
Junker {m}; Landjunker {m}(country) squire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junker \Jun"ker\, n. [G. Cf. {Yonker}.]
   A young German noble or squire; esp., a member of the
   aristocratic party in Prussia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Junker
   n 1: member of the Prussian aristocracy noted especially for
      militarism

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top