ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungels

JH AH1 NG G AH0 L Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungels-, *jungels*, jungel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jungels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jungels*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Young adults still living with their parentsWENNJUNGELEUTE NOCHBEl lHRENELTERNWOHNEN Tanguy (2001)
This band is very young, so they wouldn't know your mother, don't worry.Das sind jungeLeute, diekennen deineMutter bestimmtnicht. G.O.R.A. (2004)
Kanji Tsuchiya as the Tour Guide Masanori Miyamoto as the Witch DoctorKanji Tsuchiya als Jungelführer Masanori Miyamoto als Hexen-Doctor Sexual Parasite: Killer Pussy (2004)
I heard her scream, found her out in the jungle about a half a klick from here.Ich habe sie schreien gehört, und sie dann im Jungel gefunden, nicht weit von hier. The Long Con (2006)
Sun gets attacked in the jungle.Sun wird im Jungel angegriffen. The Long Con (2006)
For devoting their lives to the jungle and its noble inhabitants.Darüber, dass sie ihr Leben dem Jungel widmen und deren noblen Bewohnern. Succession (2008)
Oh, faced with... the king of beasts?Also, ja, also, einem Löwen gegenüber, dem König des DjungelSafari (2009)
Would you have raised your daughter with a jungle beast in an effort to satisfy your scientific curiosity?Haben sie ihre Tochter mit einem Jungel Tier in einem Versuch aufgezogen um ihre Wissenschaftliche Neugier zu bedienen? One False Move, Zimbabwe! (2011)
Kiddo.Jungelchen. Trolls (2012)
Kiddo, where are you?Jungelchen, wo bist du? Trolls (2012)
Jungle theme.Jungelthema. Red Velvet Cupcakes (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGELS    JH AH1 NG G AH0 L Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top