ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jules

JH UW1 L Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jules-, *jules*, jule
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses on in here.จูลส์วินคนของเราใน lnglewood ได้รับการลาของคุณในที่นี่ Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Yes, you did, Brett![จูล] ใช่คุณได้เบร็ท! Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Hmm?[จูล] อืม? Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Count it.[จูล] นับมัน Pulp Fiction (1994)
Jules Verne. - Right up your alley, I would think.จูลส์ เวิร์น ตรงกับคุณเลยนะ ผมว่า The Time Machine (2002)
Jules and I got married two days ago.จูลส์ กับ ฉัน แต่งกันแล้วเมื่อ 2 วันก่อน Mission: Impossible III (2006)
20,000 leagues under the sea jules verne?-จูลส์ เวิร์น จูลส์ เวิร์น 20,000โยชน์ใต้ทะเลลึกนะเหรอ? The Same Old Story (2008)
But between you and me, Jules Verne is my favorite.อย่าบอกใครนะ จูลส์ เวิร์น คือนักเขียนคนโปรดของฉัน TRON: Legacy (2010)
- Do you know Jules Verne?- คุณรู้จัก จูลส์ เวิร์น มั้ย TRON: Legacy (2010)
Jules was coming after me.จูลส์มาเพื่อจัดการฉัน The Descent (2011)
Jules and I need to get on the road.จูลส์กับฉันต้องไปแล้ว The Last Day (2011)
Jules has been helping me come to terms with what I am.จูลส์ ช่วยให้ผมรู้ในสิ่งที่ผมเป็น The Last Day (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULES    JH UW1 L Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
马斯内[mǎ sī nèi, ㄇㄚˇ ㄙ ㄋㄟˋ, / ] Jules Massenet (1842-1912), French composer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top