ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juiciest

JH UW1 S IY0 AH0 S T   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juiciest-, *juiciest*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the juiciest thing on his status update?เรื่องไหนคือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดบนสถานะของเขาล่ะ? Monsters in the End (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUICIEST    JH UW1 S IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juiciest    (j) ʤˈuːsɪɪst (jh uu1 s i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juicy \Jui"cy\, a. [Compar. {Juicier}; superl. {Juiciest}.]
   1. A bounding with juice; succulent. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Very profitable, or presenting the prospect of much
    profit; as, a juicy job; a juicy sales contract; a juicy
    customer ripe for the plucking. [Colloq.]
    [PJC]
 
   3. Very interesting, especially due to scandalous or
    salacious nature; -- of information; as, juicy gossip.
    [PJC]

  

 
juiciest
 • /JH UW1 S IY0 AH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'uːsɪɪst/ [OALD]
  [juicy]
 • ฉ่ำ: มีน้ำอยู่มาก [Lex2]
 • น่าสนใจ: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ [Lex2]
 • (จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน. ###SW. juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy ###S. wet [Hope]
 • (adj) ฉ่ำ,ชุ่ม [Nontri]
 • /JH UW1 S IY0/ [CMU]
 • (j) /ʤ'uːsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top