ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juggled

JH AH1 G AH0 L D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juggled-, *juggled*, juggl, juggle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a lot of things that are being juggled right now.มันมีหลายสิ่งที่เริ่มพิเรนท์แล้วตอนนี้ Gone Girl (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGLED    JH AH1 G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggled    (v) ʤˈʌgld (jh uh1 g l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juggle \Jug"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Juggled}; p. pr. & vb. n.
   {Juggling}.] [OE. juglen; cf. OF. jogler, jugler, F. jongler.
   See {Juggler}.]
   [1913 Webster]
   1. To play tricks by sleight of hand; to cause amusement and
    sport by tricks of skill; to conjure; especially, to
    maintian several objects in the air at one time by tossing
    them up with one hand, catching them with the other hand,
    and passing them from the catching to the tossing hand.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To practice artifice or imposture.
    [1913 Webster]
 
       Be these juggling fiends no more believed. --Shak.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

juggled ( JH AH1 G AH0 L D)

 


  

 
juggled
 • /JH AH1 G AH0 L D/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ʌgld/ [OALD]
  [juggle]
 • จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม: ปรับให้เหมาะสม [Lex2]
 • ตบตา: ใช้อุบายหลอกลวง [Lex2]
 • โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง: เล่นกล, เล่นปาหี่ [Lex2]
 • (จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง ###S. deception,manipulate [Hope]
 • (vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม [Nontri]
 • /JH AH1 G AH0 L/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ʌgl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top