ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jonesboro

JH OW1 N Z B AH0 R OW0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jonesboro-, *jonesboro*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jonesboro มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jonesboro*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He passed away three days ago when the Show was in Jonesboro, Arkansas.Er ging vor drei Tagen von uns. Die Show war gerade in Jonesboro, Arkansas. True Grit (2010)
This is Paul Ford from Jonesboro.Das ist Paul Ford aus JonesboroDevil's Knot (2013)
She's a local grief counselor from the church over in Jonesboro.Sie ist Trauerberaterin von der Kirche in JonesboroChapter Four: The Body (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
JONESBORO JH OW1 N Z B AH0 R OW0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jonesboro
      n 1: a town in northeast Arkansas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top