ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johannsen

JH OW2 HH AE1 N S AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johannsen-, *johannsen*
Possible hiragana form: じょはんんせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา johannsen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *johannsen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next, is was Inger Johannsen and Ezra Krane.ต่อมาคือ อิงเกอ โจแฮนเซน และ เอซรา เครน The Corpse on the Canopy (2013)
Senior, Johnson, Johansen, Henry - came.Senior, Johnson, Johannsen, Henry: mitkommen! BMX Bandits (1983)
Frankly- [ Laughs ] - I blame it all on theJohannsens.Ich glaube, die Johannsens sind schuld. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
The year my father left... I couldn't look at theJohannsens for six months.Als mein Vater ging, habe ich es nicht ertragen, die Johannsens zu sehen. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
These are Drs. Jarred and Johannsen from the Stockholm Institute.Dies sind die Doktoren Jarred und Johannsen... vom Stockholmer Institut. Splash (1984)
And suddenly these rays came out of her eyes!Dr.Johannsen beugte sich vor, um sie zu untersuchen... und diese Strahlen kamen aus ihren Augen! Splash (1984)
Drs. Jarred and Johannsen from the Swedish Institute.Die Doktoren Jarred und Johannsen vom schwedischen Institut. Splash (1984)
Mr. Johannsen?Mr. JohannsenFinding Forrester (2000)
How you doing, Mr. Johannsen?Wie geht's, Mr. JohannsenFinding Forrester (2000)
Mr. Johannsen?Mr. JohannsenFinding Forrester (2000)
Sheldon! Get out of Mr Johanssen's yard now!Sheldon, geh sofort aus Mr. Johannsens Garten. Finding Nemo (2003)
Tom Johannsen, the owner of the ice cream shop!Tom Johannsen, Besitzer vom Eisladen! Cartman's Incredible Gift (2004)
Nice old Mr. Johansen runs a candy shop! He wasn't a killer and you know it!Mr. Johannsen verkauft Süsses, er ist kein Mörder! Cartman's Incredible Gift (2004)
Dude, Scarlett Johannsen with no arms, any day of the week.Kumpel, Scarlett Johannsen mit keinen Armen, an jedem Tag der Woche. Life Among the Gorillas (2006)
Greta Johannsen.Greta JohannsenPilot (2006)
I want to find Trip Johannsen.Ich möchte Trip Johannsen finden. Snow (2009)
First victim was Carol Morissey. Next, it was Inger Johannsen and Ezra Krane.Danach waren es Inger Johannsen und Ezra Kane. The Secret in the Siege (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHANNSEN JH OW2 HH AE1 N S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top