ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johanns

Y OW1 HH AA0 N Z   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johanns-, *johanns*, johann
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา johanns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *johanns*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanko, Johanne, 1957-ฮานโก, โจฮานนี, ค.ศ. 1957- [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exactly.Johannes? Hemligheten (2006)
Johann!Johann ()
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค The Russia House (1990)
This is one of Johann Davis' earliest drawings.นี่เป็นรูปที่ โยฮัน เดวิด วาดในสมัยแรกๆ Unbreakable (2000)
Johannes, that's it.โยฮัน ดูสิ Girl with a Pearl Earring (2003)
Johannes Vermeer.โยฮัน เวอร์เมียร์ Girl with a Pearl Earring (2003)
Johannes must have a new commission.โยฮันน่าจะได้เริ่มงานใหม่ซะที Girl with a Pearl Earring (2003)
Thats Johanna, his pretty little ward.นั่นคือโจแฮนนา, ลูกเลี้ยงที่น่ารักของเขา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I feel you, Johanna.ฉันสัมผัสถึงเธอ โจแฮนนา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Happily I was mistaken, Johanna!ฉันเข้าใจผิดว่าเคยมีความสุข โจแฮนนา! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'll steal you, Johanna.ฉันจะชิงตัวเธอ โจแฮนนา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You gandered at my ward, Johanna. You gandered at her.แกลุ่มหลงลูกเลี้ยงของฉัน โจแฮนนา แกลุ่มหลงเธอ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'll steal you, Johanna.ฉันจะชิงตัวเธอ โจแฮนนา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I feel you, Johanna...ฉันสัมผัสถึงเธอ โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It's surely a sign that Johanna wants me to help her...เป็นสัญญานว่าโจแฮนนาต้องการ... ให้ผมช่วย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
That's her name, Johanna...นั่นชื่อเธอ โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Poor little Johanna.โจแฮนนาที่น่าสงสาร Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I have decided to marry my dear Johanna.ฉันตัดสินใจที่จะแต่งงานกับโจแฮนนา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I've seen Johanna!ผมได้เจอโจแฮนนาแล้ว! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna elope with you?โจแฮนนา จะหนีตามแกไปงั้นรึ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
And I'll never see Johanna...ฉันจะไม่มีวันได้พบโจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
That my Johanna would never betray me. Never hurt me so.ว่าโจแฮนนาของฉันจะไม่ทรยศฉัน ไม่ทำร้ายจิตใจฉัน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna!โจแฮนนา! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I feel you, Johanna...ฉันสัมผัสถึงเธอ โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna. I'll steal you, Johanna...โจแฮนนา ฉันจะชิงตัวเธอ โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Goodbye, Johanna...ลาก่อน โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm fine, Johanna...ฉันไม่เป็นไร โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You stay, Johanna...เธอยังอยู่ โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Oh look, Johanna...ดูนั่นสิ โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Wake up, Johanna!ตื่นเถอะ โจแฮนนา! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We learn, Johanna, to say...โจแฮนนา เราเรียนรู้ที่จะกล่าว... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna?โจแฮนนา นะเหรอ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna...โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Johanna, Johanna...โจแฮนนา โจแฮนนา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Like Johannes Brahms?เหมือนกับโจฮานน์ บราห์มงั้นหรอ? Juno (2007)
Chris is on the phone from Johannesburg, looking for an update.คริสโทรมาจาก โยฮันเนสเบิร์ก ถามถึงความคืบหน้าล่าสุด Deal or No Deal (2008)
First victims, fritz and johanna dietrich,เหยื่อรายแรก ฟิกต์และโจฮันน่า ดรายทริกซ์ Paradise (2008)
Johanna dietrich in a dress and sandals.โจแฮนน่า เดียทริช ใส่ ชุดกระโปรงกับรองเท้าเดินเล่น Paradise (2008)
You can buy a bone in any street in Johannesburg.เธอสามารถหาซื้อกระดูก ในทุกถนนในโจฮันเนสเบิร์ก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is Johan de Villiers, live in Cape Town returning you to the studio in Johannesburg.นี่คือ โจฮัน เดอวีลเย่ส์ รายงานสดจากเคปทาว์น เชิญตัดกลับไปยังห้องส่ง.. ที่โจฮันเนสเบิร์กครับ Invictus (2009)
Welcome to Ellis Park, Johannesburg and the 1995 Rugby World Cup Final.ยินดีต้อนรับสู่ เอลีส พาร์ค.. เมืองโจฮันเนสเบิร์ก และการแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ ปี 1995... Invictus (2009)
What an unbelievable spectacular here in Johannesburg.เป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อเลยครับ.. สำหรับที่โจฮันเนสเบิร์กนี้ Invictus (2009)
To everyone's surprise, the ship didn't come to a stop over Manhattan or Washington or Chicago, but instead it costed to a halt directly over the city of Johannesburg.ทุกคนต่างแปลกใจ ที่ยานลำนี้ไม่ได้ไปหยุด อยู่เหนือแมนฮัตตัน หรือวอชิงตัน หรือชิคาโก้ แต่มันกลับไปหยุดอยู่เหนือเมือง โจฮันเนสเบิร์ก District 9 (2009)
The entire world was looking at Johannesburg, so we had to do the right thing.ทั่วทั้งโลกกำลังจับจัองไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์ก หวังว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค = โยฮันน์ เซบาสเตียน บาก[n. prop.] (Yōhan Sēbāstīen Bāk) EN: Johann Sebastian Bach   FR: Jean-Sébastien Bach
โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ = โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเท[n. prop.] (Yōhan Wøkāng føn Koēthoē) EN: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe   FR: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHANN Y OW1 HH AA0 N
JOHANNA JH AH0 HH AE1 N AH0
JOHANNS Y OW1 HH AA0 N Z
JOHANNES JH OW0 HH AE1 N AH0 S
JOHANNING JH OW2 HH AE1 N IH0 NG
JOHANNING Y OW2 HH AE1 N IH0 NG
JOHANNSEN JH OW2 HH AE1 N S AH0 N
JOHANNESEN JH OW2 HH AE1 N IH0 S AH0 N
JOHANNESSEN JH OW2 HH AE1 N IH0 S AH0 N
JOHANNESBURG JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G
JOHANNESBURG'S JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Johannesburg (n) ʤˈəhˈænəzbɜːʳg (jh @1 h a1 n @ z b @@ g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John (name); Johan (name); Johann (name), #12,799 [Add to Longdo]
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect, #20,853 [Add to Longdo]
约翰内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]
歌德[Gē dé, ㄍㄜ ㄉㄜˊ, ] Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), German poet and dramatist, #38,513 [Add to Longdo]
席勒[Xí lè, ㄒㄧˊ ㄌㄜˋ, ] Schiller (name); Johann Christoph Friedrich von Schiller or Friedrich Schiller (1759-1805), German poet and dramatist, #70,344 [Add to Longdo]
勃拉姆斯[Bó lā mǔ sī, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄙ, ] Brahms (name); Johannes Brahms (1833-1897), German romantic composer, #108,866 [Add to Longdo]
波德[Bō dé, ㄅㄛ ㄉㄜˊ, ] Johann Elert Bode, #275,783 [Add to Longdo]
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, ] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale, #519,517 [Add to Longdo]
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan), #633,721 [Add to Longdo]
范德瓦耳斯[Fàn dé Wǎ ěr sī, ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ, / ] van der Waals; Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Dutch physicist [Add to Longdo]
贝努力[Bèi nǔ lì, ㄅㄟˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] Bernoulli (Swiss mathematical family, including Johann (1667-1748) and Daniel (1700-1782)) [Add to Longdo]
开普勒[Kāi pǔ lè, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, / ] Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and formulator of Kepler's laws of planetary motion [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Johannisbrot {n}carob [Add to Longdo]
Johannisbrotbaum {m} [bot.]locust bean tree [Add to Longdo]
Johanniskraut {n} [bot.]St. John's wort [Add to Longdo]
Johannisbeere {f}; Ribisel {f} [Ös.] [bot.] | schwarze Johannisbeere {f} | rote Johannisbeere {f}black currant | black currant | red currant [Add to Longdo]
Johannesspateltyrann {m} [ornith.]Johanne's Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Johannesburg (Stadt in Südafrika)Johannesburg (city in South Africa) [Add to Longdo]
König JohannKing John [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除反応[かいじょはんのう, kaijohannou] (n) abreaction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top