ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johannes

JH OW0 HH AE1 N AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johannes-, *johannes*, johanne
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Johannes Vermeer.โยฮัน เวอร์เมียร์ Girl with a Pearl Earring (2003)
Johannes must have a new commission.โยฮันน่าจะได้เริ่มงานใหม่ซะที Girl with a Pearl Earring (2003)
Like Johannes Brahms?เหมือนกับโจฮานน์ บราห์มงั้นหรอ? Juno (2007)
And it all began with johannes van der bilt.ทั้งหมดเริ่มต้นที่โจฮานเนส แวนเดอร์บิลท์ The Grandfather (2009)
Johannes Merrimack the Third, AKA, Fluffy Joe....และการฆาตกรรมของจอห์น เมอริแมกส์ หรือเจ้าปุย Rango (2011)
Johannes Groot.โจฮันเนส กรูท. The Shot in the Dark (2013)
Johannes Groot.โจฮันเนส กรูท The Shot in the Dark (2013)
So it's possible that Hal the security guard killed Johannes Groot?งั้นมันก็เป็นไปได้ ที่ฮาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะฆ่าโจฮันเนส กรูทใช่มั๊ย? The Shot in the Dark (2013)
The astronomer Johannes Kepler had demonstrated, some 80 years before, that the orbits of the planets around the Sun were not perfect circles, but actually ellipses, and that the closer a planet was to the Sun,บาง 80 ปีก่อน ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ รอบดวงอาทิตย์ ไม่ได้เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ แต่ที่จริงวงรี When Knowledge Conquered Fear (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHANNES JH OW0 HH AE1 N AH0 S
JOHANNESEN JH OW2 HH AE1 N IH0 S AH0 N
JOHANNESSEN JH OW2 HH AE1 N IH0 S AH0 N
JOHANNESBURG JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G
JOHANNESBURG'S JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Johannesburg (n) ʤˈəhˈænəzbɜːʳg (jh @1 h a1 n @ z b @@ g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]
开普勒[Kāi pǔ lè, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, / ] Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and formulator of Kepler's laws of planetary motion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Johannesspateltyrann {m} [ornith.]Johanne's Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Johannesburg (Stadt in Südafrika)Johannesburg (city in South Africa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Johannes \Jo*han"nes\ (j[-o]*h[a^]n"n[=e]z), n. [NL., fr. Gr. ?,
   Heb. Y[e^]h[=o]kh[=a]n[=a]n, Y[=o]kh[=a]n[=a]n, i. e., one
   whom Jehovah has blessed; hence F. Jean, E. John.] (Numis.)
   A Portuguese gold coin of the value of eight dollars, named
   from the figure of King John which it bears; -- often
   contracted into joe; as, a joe, or a half joe.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top