หรือคุณหมายถึง jaßo?
Search result for

jasso

(1 entries)
(0.0391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jasso-, *jasso*
Possible hiragana form: じゃっそ
CMU English Pronouncing Dictionary
JASSO    JH AE1 S OW0

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jasso ( JH AE1 S OW0)

 


  

 
jasso
  • /JH AE1 S OW0/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Kassi, Kass, Cassi, Jessi, Cass, Jase, Jess, jars, jaws, jays, Kassie, basso, lasso, Cassy, Jessa, Jesse, Jessy, gassy, Cassie, Jason, Jessie, Kassey, Casi, Gauss, Jae's, Janos, Jay's, Josi, gas's, jar's, jatos, jaw's, jay's, kiss, ass, Jayson, J's, gas, Cassey, Gasser, Jess's, Jessee, Jessey, jabs, jags, jams, Bass, Mass, Tass, bass, jato, lass, mass, pass, sass, Ca's, Case, Ga's, Guss, Jews, Jo's, Jose, Josy, cars, case, caws, cays, cuss, gars, gays, jazz, joys, Jasen, Jasun, Jase's, Kai's, Kay's, cs's, Gauss's, Jan's, jam's, ass's, Car's, Gae's, Gar's, Gay's, Gus's, Jew's, Joe's, Joy's, car's, caw's, cay's, gar's, joy's, jato's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Lasso, Hass, Ass, Lassos, Gassi, Kasko, Kasse, hasse, hasst, Asse, Bass, Esso, Fass, Pass, also, dass, lass, nass, Gasse, Masse, Rasse, Tasse, fasse, fasst, lasse, lasst, nasse, passe, passt, passé, Passion, hassen, Bassin, Fassen, Lassen, Passen, Saison, Samson, fassen, lassen, passen, Jargon, Bassist

Similar FRENCH words suggested by aspell:
lasso, jasai, jasa, jasas, jases, jasés, lassos, jase, jasé, jasais, j'assois, j'assis, jaser, jasons, jazz

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top