หรือคุณหมายถึง jaß?
Search result for

jass

(5 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jass-, *jass*, jas
CMU English Pronouncing Dictionary
JASS    JH AE1 S
JASSO    JH AE1 S OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  JASS
         Javascript-Accessable Style Sheets (HTML, WWW, JavaScript)
         

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  JASS
         Jumpstart Architecture and Security Scripts (Sun, Solaris)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top