ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

japan

JH AH0 P AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -japan-, *japan*
Possible hiragana form: じゃぱん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Japan(n) ญี่ปุ่น, See also: ประเทศญี่ปุ่น
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese(n) คนญี่ปุ่น, See also: ชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ภาษาญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
japan(จะแพน') n. ญี่ปุ่น, ประเทศญี่ปุ่น., Syn. Nippon
japanese(แจพ'พะนีซ, -นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน
japanesqueadj. แบบญี่ปุ่น
japanismn. ความนิยมญี่ปุ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น, เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น, คนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Japanism; Japonismคตินิยมศิลปะญี่ปุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Japanญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
JAPAN-ASEAN General Exchange Fundกองทุนการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน เป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกใหม่และ การพัฒนาสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยญี่ปุ่นบริจาคเงินจำนวน 2, 542, 000 เหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2543 ได้จัดตั้งกองทุน JAGEF ขึ้นมาใหม่ แทนกองทุนความร่วมมือเดิม (JACPP) [การทูต]
Japan-Thailand Economic Parnership Agreement (2005)ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (ค.ศ.2005) [TU Subject Heading]
Japan. National Dietญี่ปุ่น. รัฐสภา [TU Subject Heading]
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น [การแพทย์]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese languageภาษาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
japan tray(n) ถาดเครื่องเขิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I left Japan because of the war.ลิตรจากญี่ปุ่นเพราะสงคราม Bloodsport (1988)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
But I came all the way to Japan for this...!ฉันถ่อมาถึงญี่ปุ่นเพื่อสิ่งนี้เลยนะ! Street Fighter Alpha (1999)
No. I heard in Japan a father and daughter in law smoke together.เปล่าสักหน่อย ในประเทศญี่ปุ่น พ่อกับลูกสะใภ้เขาก็สูบบุหรี่ด้วยกัน Crazy First Love (2003)
He can't cover Japan all by himself, can he?เค้าแจกของทั่วประเทศไม่ไหวหรอกน่ะ คนเดียวน่ะ Nobody Knows (2004)
- Japan - Japan?คุณมาจากที่ไหนเหรอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Japan has undertaken a surprise offense...ญี่ปุ่นต้องรับมือกับการโจมตี ที่ไม่ได้คาดหมาย.. The Great Raid (2005)
My dad lives in America but is now in Japan on business.พ่อของผมอยู่ที่อเมริกา แต่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ญึ่ปุ่น My Boyfriend Is Type-B (2005)
I haven't met you since Japan before the war.ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ตั้งแต่สงครามญี่ปุ่นโน่น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Do you know the state Japan is in now?ลูกรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงตอนนี้ Grave of the Fireflys (2005)
Japan will winญี่ปุ่นจะชนะ Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
japanA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
japanAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
japanAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
japanAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
japanA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
japanA cold wave passed over Japan.
japanA comparable car would cost far more in Japan.
japanA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
japanA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
japanAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
japanAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
japanAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไจกา(n) JICA, See also: Japan International Co-operation Agency, Syn. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น(n) Japan, Syn. ญี่ปุ่น, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระที่สวยงามมาก
ชาวญี่ปุ่น(n) Japanese, Syn. ชาวอาทิตย์อุทัย, คนญี่ปุ่น, Example: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count Unit: คน
ญี่ปุ่น(n) Japan, Syn. ประเทศญี่ปุ่น, Example: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก แม้จะเคยถูกประกาศให้แพ้สงครามก็ตาม, Thai Definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
คนญี่ปุ่น(n) Japanese, Syn. ชาวญี่ปุ่น, Example: อันที่จริงแล้วผมก็ชอบคนญี่ปุ่น เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนเอเชียด้วยกัน, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[āhān Yīpun] (n, exp) EN: Japanese food ; Japanese cuisine  FR: cuisine japonaise [ f ] ; nourriture japonaise [ f ]
ชายชาวญี่ปุ่น[chāichāo Yīpun] (n, prop) EN: Japanese  FR: Japonais [ m ]
ฟักทองญี่ปุ่น[fakthøng Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Pumpkin
คนญี่ปุ่น[khon Yīpun] (n, prop) EN: Japanese  FR: Japonais [ m ]
มินต์[min = mint] (n) EN: Japanese Mint
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[nām sī-iu Yīpun] (n, exp) EN: Japanese soy sauce
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[nok doēn dong phan Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Thrush  FR: Merle du Japon [ m ] ; Grive du Japon [ m ] ; Merle japonais [ m ]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[nok khēn nøi phan Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Robin  FR: Rossignol akahigé [ m ] ; Rossignol du Japon [ m ] ; Rougegorge akahigé [ m ] ; Rougegorge du Japon [ m ]
นกคุ่มญี่ปุ่น[nok khum Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Quail  FR: Caille du Japon [ f ] ; Caille japonaise [ f ]
นกแซวสวรรค์หางดำ[nok saēo sawan hāng dam] (n, exp) EN: Japanese Paradise-Flycatcher  FR: Tchitrec du Japon [ m ] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [ m ] ; Gobemouche du paradis du Japon [ m ] ; Tersiphone du Japon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JAPAN JH AH0 P AE1 N
JAPANS JH AH0 P AE1 N Z
JAPAN'S JH AH0 P AE1 N Z
JAPANESE JH AE2 P AH0 N IY1 Z
JAPANIMATION JH AH0 P AE1 N IH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Japan (n) ʤˈəpˈæn (jh @1 p a1 n)
japan (v) ʤˈəpˈæn (jh @1 p a1 n)
japans (v) ʤˈəpˈænz (jh @1 p a1 n z)
Japanese (n) ʤˌæpənˈiːz (jh a2 p @ n ii1 z)
japanned (v) ʤˈəpˈænd (jh @1 p a1 n d)
japanning (v) ʤˈəpˈænɪŋ (jh @1 p a1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日本[Rì běn, ㄖˋ ㄅㄣˇ, ] Japan; Japanese #359 [Add to Longdo]
日本人[Rì běn rén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] Japanese person or people #6,201 [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006 #8,368 [Add to Longdo]
日元[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆 #8,898 [Add to Longdo]
日圆[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency) #9,893 [Add to Longdo]
日语[Rì yǔ, ㄖˋ ㄩˇ, / ] Japanese language #12,022 [Add to Longdo]
日中[Rì Zhōng, ㄖˋ ㄓㄨㄥ, ] Japan-China #12,834 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] Japanese or nonstandard variant of 阪 #18,447 [Add to Longdo]
日文[Rì wén, ㄖˋ ㄨㄣˊ, ] Japanese (language) #19,660 [Add to Longdo]
安倍[Ān bèi, ㄢ ㄅㄟˋ, ] Japanese surname Abe #21,860 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
日本[にっぽん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan
日本[にほん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanersatzpapier { n }japan imitation paper [Add to Longdo]
Japanseide { f }Japanese silk [Add to Longdo]
Japankormoran { m } [ ornith. ]Japanese Cormorant [Add to Longdo]
Japanwachtel { f } [ ornith. ]Japanese Quail [Add to Longdo]
Japanbekassine { f } [ ornith. ]Japanese Snipe [Add to Longdo]
Japanmöwe { f } [ ornith. ]Japanese Gull [Add to Longdo]
Japanalk { m } [ ornith. ]Crested Murrelet [Add to Longdo]
Japangrünspecht { m } [ ornith. ]Wavy-bellied Woodpecker [Add to Longdo]
Japanstelze { f } [ ornith. ]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]
Japanbuschsänger { m } [ ornith. ]Japanese Bush Warbler [Add to Longdo]
Japanparadiesschnäpper { m } [ ornith. ]Black Paradise Flycatcher [Add to Longdo]
Japanbrillenvogel { m } [ ornith. ]Japanese White-eye [Add to Longdo]
Japan-Lyrakaiserfisch { m } (Genicanthus semifasciatus) [ zool. ]tiger angel [Add to Longdo]
Japanischer Schnabelwal { m } [ zool. ]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens) [Add to Longdo]
Japan [ geogr. ]Japan (jp) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
日本[にほん(P);にっぽん, nihon (P); nippon] (n) Japan; (P) #32 [Add to Longdo]
です[desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) #34 [Add to Longdo]
県(P);縣(oK)[けん, ken] (n) (1) prefecture (of Japan); (2) county (of China); (P) #40 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
東京[とうきょう, toukyou] (n) Tokyo (current capital of Japan); (P) #96 [Add to Longdo]
日本語[にほんご(P);にっぽんご, nihongo (P); nippongo] (n, adj-no) Japanese (language); (P) #114 [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) #117 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
和室[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
和文[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
和服[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
和独[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
和紙[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
和風[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
和食[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] Japanisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\ (j[.a]*p[a^]n"), n. [From Japan, the country.]
   Work varnished and figured in the Japanese manner; also, the
   varnish or lacquer used in japanning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\, a.
   Of or pertaining to Japan, or to the lacquered work of that
   country; as, Japan ware.
   [1913 Webster]
 
   {Japan allspice} (Bot.), a spiny shrub from Japan
    ({Chimonanthus fragrans}), related to the Carolina
    allspice.
 
   {Japan black} (Chem.), a quickly drying black lacquer or
    varnish, consisting essentially of asphaltum dissolved in
    naphtha or turpentine, and used for coating ironwork; --
    called also {Brunswick black}, {Japan lacquer}, or simply
    {Japan}.
 
   {Japan camphor}, ordinary camphor brought from China or
    Japan, as distinguished from the rare variety called
    {borneol} or {Borneo camphor}.
 
   {Japan clover}, or {Japan pea} (Bot.), a cloverlike plant
    ({Lespedeza striata}) from Eastern Asia, useful for
    fodder, first noticed in the Southern United States about
    1860, but now become very common. During the Civil War it
    was called variously {Yankee clover} and {Rebel clover}.
    
 
   {Japan earth}. See {Catechu}.
 
   {Japan ink}, a kind of writing ink, of a deep, glossy black
    when dry.
 
   {Japan varnish}, a varnish prepared from the milky juice of
    the {Rhus vernix}, a small Japanese tree related to the
    poison sumac.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\ (j[.a]*p[a^]n"), v. t. [imp. & p. p. {Japanned}
   (j[.a]*p[a^]nd"); p. pr. & vb. n. {Japanning}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover with a coat of hard, brilliant varnish, in the
    manner of the Japanese; to lacquer.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a glossy black to, as shoes. [R.] --Gay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Japan
   n 1: a string of more than 3,000 islands to the east of Asia
      extending 1,300 miles between the Sea of Japan and the
      western Pacific Ocean [syn: {Japan}, {Japanese Islands},
      {Japanese Archipelago}]
   2: a constitutional monarchy occupying the Japanese Archipelago;
     a world leader in electronics and automobile manufacture and
     ship building [syn: {Japan}, {Nippon}, {Nihon}]
   3: lacquerware decorated and varnished in the Japanese manner
     with a glossy durable black lacquer
   4: lacquer with a durable glossy black finish, originally from
     the orient
   v 1: coat with a lacquer, as done in Japan

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Japan /jaːpan/
  Japan (jp)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Japan /japɑn/
  Japan

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Japan
  Japan

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top