ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

It was only t [...] ed position."

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -It was only t [...] ed position."-, *It was only t [...] ed position."*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It ( IH1 T) was ( W AA1 Z) only ( OW1 N L IY0) then ( DH EH1 N) that ( DH AE1 T) I ( AY1) gleaned ( G L IY1 N D) what ( W AH1 T) they ( DH EY1) meant by ( M EH1 N T B AY1) "return to ( R IH0 T ER1 N T UW1) your ( Y AO1 R) upright ( AH0 P R AY1 T) and ( AH0 N D) locked ( L AA1 K T) position ( P AH0 Z IH1 SH AH0 N)."

 


  

 
It
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɒunliː/ [OALD]
then
 • ในขณะนั้น[Lex2]
 • หลังจากนั้น: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น [Lex2]
 • ดังนั้น: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น [Lex2]
 • นอกจากนี้: ยิ่งกว่านี้ [Lex2]
 • ในตอนนั้น: ในขณะนั้น [Lex2]
 • เวลานั้น: ช่วงนั้น, ตอนนั้น [Lex2]
 • (เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น [Hope]
 • (adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น [Nontri]
 • (adv) เวลานั้น,ถัดมา,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น [Nontri]
 • (con) นอกจากนั้น,ดังนั้น,ต่อมา [Nontri]
 • /DH EH1 N/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛn/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
gleaned
 • /G L IY1 N D/ [CMU]
 • (v) /gl'iːnd/ [OALD]
  [glean]
 • รวบรวมข้อมูล: เก็บตกข้อมูล [Lex2]
 • เก็บรวงข้าวที่ร่วงหล่น[Lex2]
 • รวบรวม: ผสมผสาน [Lex2]
 • (กลีน) v. เก็บรวงข้าวที่ร่วง,รวบรวม ###SW. gleaner n. ###S. pluck [Hope]
 • (vt) เก็บรวบรวม,รวบรวม,สะสม,เก็บสะสม,ผสมผเส [Nontri]
 • /G L IY1 N/ [CMU]
 • (v) /gl'iːn/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
meant by
  [mean by]
 • เจตนา: มุ่งหมาย, ตั้งใจด้วย, ทำให้เกิดด้วย [Lex2]
return to
 • กลับไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • ส่งกลับไปให้ (บางคน)[Lex2]
 • ทำให้กลับคืนสู่[Lex2]
 • พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ[Lex2]
 • กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม[Lex2]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
upright
 • ที่ตั้งขึ้น: ที่ตั้งตรง [Lex2]
 • ในสภาพที่ตั้งขึ้น: ในสภาพที่ตั้งตรง [Lex2]
 • การตั้งขึ้น[Lex2]
 • (อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง. ###SW. uprightly adv. uprightness n. ###S. vertical,upstanding [Hope]
 • (adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง [Nontri]
 • /AH0 P R AY1 T/ [CMU]
 • /AH1 P R AY2 T/ [CMU]
 • (n) /'ʌpraɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
locked
 • /L AA1 K T/ [CMU]
 • (v) /l'ɒkt/ [OALD]
  [lock]
 • กอดรัด[Lex2]
 • การควบคุมทั้งหมด[Lex2]
 • กุญแจ[Lex2]
 • เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและใส่กุญแจ[Lex2]
 • เกี่ยว (แขน) เข้ากับคนอื่นอย่างแน่น[Lex2]
 • เข้าไปพัวพันในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เช่น การต่อสู้, การทะเลาะวิวาท[Lex2]
 • ท่าการจับแบบกีฬามวยปล้ำ[Lex2]
 • ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้[Lex2]
 • นกสับ (ส่วนหนึ่งของปืน)[Lex2]
 • ประตูน้ำ[Lex2]
 • ใส่กุญแจ[Lex2]
 • ปอยขนสัตว์[Lex2]
 • ปอยผม: กระจุกผม [Lex2]
 • (ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,การติดขัด,ห้องปิดอากาศ,ช่องระหว่างประตูน้ำ,กระจุกผม,ปอยผม. ###SW. locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู [Hope]
 • (n) กุญแจ,ประตูน้ำ,นกปืน,ลอนผม,เครื่องขัดล้อรถ,การติดขัด [Nontri]
 • (vt) ใส่กุญแจขังไว้,เก็บไว้,ติด,เชื่อมต่อ [Nontri]
 • /L AA1 K/ [CMU]
 • (v) /l'ɒk/ [OALD]
position
 • ตำแหน่ง: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง [Lex2]
 • มุมมอง: สถานะ [Lex2]
 • การจัดวาง: การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง [Lex2]
 • การวางตัว: ท่าทาง [Lex2]
 • ระดับทางสังคม: สถานภาพ, สภาพ [Lex2]
 • จัดวาง: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว [Lex2]
 • |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน [LongdoDE]
 • (พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง. ###S. location [Hope]
 • /P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /p'əz'ɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top