ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Isn't it amaz [...] back at you?

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Isn't it amaz [...] back at you?-, *Isn't it amaz [...] back at you?*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Isn't ( IH1 Z AH0 N T) it ( IH1 T) amazing ( AH0 M EY1 Z IH0 NG) how much ( HH AW1 M AH1 CH) of ( AH1 V) life ( L AY1 F) turns on ( T ER1 N Z AA1 N) whether ( W EH1 DH ER0) the ( DH AH0) ball ( B AO1 L) goes over ( G OW1 Z OW1 V ER0) the ( DH AH0) net ( N EH1 T) or ( AO1 R) comes ( K AH1 M Z) right ( R AY1 T) back ( B AE1 K) at ( AE1 T) you ( Y UW1)?

 


  

 
Isn't
 • คำย่อของ is not[Lex2]
 • (อิส'เซินทฺ) abbr. is not [Hope]
 • /IH1 Z AH0 N T/ [CMU]
 • /IH0 Z AH0 N T/ [CMU]
 • (v) /'ɪznt/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
amazing
 • น่าประหลาดใจ: น่าแปลกใจ [Lex2]
 • (อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ ###S. surprising, unbelieving-A. ordinary [Hope]
 • (adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด [Nontri]
 • /AH0 M EY1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'əm'ɛɪzɪŋ/ [OALD]
  [amaze]
 • ทำให้ประหลาดใจ: ทำให้แปลกใจ [Lex2]
 • (อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n. ###S. astonish [Hope]
 • (vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย [Nontri]
 • /AH0 M EY1 Z/ [CMU]
 • (v) /'əm'ɛɪz/ [OALD]
how much
 • เท่าไร[Lex2]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
life
 • ความมีชีวิตชีวา: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ [Lex2]
 • ชีวประวัติ[Lex2]
 • ชีวิต[Lex2]
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต [Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต[Lex2]
 • อายุการใช้งานของสิ่งของ[Lex2]
 • (ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง [Hope]
 • (n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า [Nontri]
 • /L AY1 F/ [CMU]
 • (n) /l'aɪf/ [OALD]
turns on
  [turn on]
 • เปิด[Lex2]
 • เริ่มแสดงสีหน้าหรือท่าทาง[Lex2]
 • ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้ตกใจ [Lex2]
 • หันไปทาง: หัน(บางสิ่ง)ไปทาง [Lex2]
 • จู่โจม: กระโจนใส่ [Lex2]
 • ขึ้นอยู่กับ[Lex2]
whether
 • ไม่ว่าจะ...หรือไม่[Lex2]
 • ทั้งสอง: ทั้งคู่ [Lex2]
 • (เวธ'เธอะ) adj. หรือไม่ -Phr. (whether or no โดยไม่คำนึงถึง ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม) pron อันไหน ###S. if [Hope]
 • (con) หรือไม่ [Nontri]
 • /W EH1 DH ER0/ [CMU]
 • /HH W EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (cc) /w'ɛðər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
ball
 • ลูกบอล[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ [Lex2]
 • การขว้างบอล[Lex2]
 • ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะกลม[Lex2]
 • ลูกตา[Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปกลม: จับก้อนเป็นลูกบอล [Lex2]
 • งานบอล: งานเลี้ยง [Lex2]
 • งานลีลาศ: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต [Lex2]
 • (บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข ###SW. baller n. คำที่มีความหมายเหม [Hope]
 • (n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล [Nontri]
 • /B AO1 L/ [CMU]
 • (v) /b'ɔːl/ [OALD]
goes over
  [go over]
 • ล้มลงมา: ถล่มลงมา [Lex2]
 • หล่น: พลิก [Lex2]
 • เยี่ยม: เเวะไปหา, แวะเยี่ยม [Lex2]
 • ได้รับการยอมรับ: เป็นที่ยอมรับ [Lex2]
 • วิ่งข้าม: เคลื่อนข้าม [Lex2]
 • ตรวจตรา: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด [Lex2]
 • ตรวจสอบความถูกต้อง[Lex2]
 • ทำความสะอาด: ซ่อมแซม [Lex2]
 • ทำซ้ำ: ทำ(บางอย่าง)ทับ [Lex2]
 • สอนหรือฝึกทำ(บางสิ่ง)ซ้ำ[Lex2]
 • คิด: พิจารณา, ทบทวน [Lex2]
 • เกินกว่า: เกินขอบเขต [Lex2]
net
 • ตาข่ายดักสัตว์: ตาข่าย, แห, ร่างแห [Lex2]
 • เครือข่าย: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [Lex2]
 • จับด้วยตาข่าย: ทอดแห, ดักด้วยแห [Lex2]
 • สุทธิ (ราคา): ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว [Lex2]
 • (เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาข่าย,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องจับ,เครื่องจับ,เครื่องดัก,ตาข่าย,รายได้สุทธิ,น้ำหนักสุทธิ,กำไรสุทธิ. adj. (น้ำหนัก,รายได้,กำไร) สุทธิ (ราคา) ขาดตัว,ที่สุด,ทั้งหมด. vt. ปกคลุมด้วยแห,ทอดแห,จับ,ดัก,ตีลูกติดตาข่าย,กำไร. [Hope]
 • (adj) จริง,สุทธิ,ที่สุด,ทั้งหมด,เนื้อแท้ [Nontri]
 • (n) อวน,แห,ตาข่าย,มุ้ง,เครื่องจับ [Nontri]
 • (vt) ดักด้วยตาข่าย,ทอดแห,จับ,ครอบ [Nontri]
 • /N EH1 T/ [CMU]
 • (v) /n'ɛt/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
comes
 • /K AH1 M Z/ [CMU]
 • (v) /k'ʌmz/ [OALD]
  [come]
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ʌm/ [OALD]
right
 • ถูกต้อง: ตรงตามข้อเท็จจริง [Lex2]
 • เหมาะ: ควร, ถูกกาละเทศะ [Lex2]
 • เป็นธรรม: ยุติธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • ทางขวา: ด้านขวา, ขวามือ [Lex2]
 • อย่างเหมาะสม[Lex2]
 • อย่างฉับพลัน: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • โดยตรง[Lex2]
 • ความถูกต้อง[Lex2]
 • สิทธิ: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม [Lex2]
 • ขวา: ด้านขวา [Lex2]
 • พรรคอนุรักษ์นิยม: พรรคฝ่ายขวา [Lex2]
 • ทำให้ถูกต้อง: ทำให้เหมาะสม, ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • แก้ไข: ซ่อมแซม [Lex2]
 • (ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง [Nontri]
 • (adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด [Nontri]
 • (n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา [Nontri]
 • (vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) /r'aɪt/ [OALD]
back
 • หลัง (ส่วนของร่างกาย): แผ่นหลัง [Lex2]
 • กระดูกสันหลัง[Lex2]
 • ส่วนหลัง: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย [Lex2]
 • พนักเก้าอี้: ที่พิง, พนักพิง [Lex2]
 • กองหลัง[Lex2]
 • ถอยหลัง: ถอย (รถ) [Lex2]
 • สนับสนุน: หนุนหลัง, ผลักดัน [Lex2]
 • เดินทางกลับ: กลับมา [Lex2]
 • หันหลังพิงกัน: หันหลังชิด [Lex2]
 • เขียนสลักหลัง: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ [Lex2]
 • วางเดิมพัน[Lex2]
 • ซึ่งผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ค้างชำระ: ค้างจ่าย [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ด้านหลัง[Lex2]
 • กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)[Lex2]
 • หันไปข้างหลัง[Lex2]
 • หวนกลับคืนมา: ย้อนกลับ [Lex2]
 • ตอบกลับ: ตอบรับ, ตอบโต้ [Lex2]
 • ผ่านมา: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต [Lex2]
 • (แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน ###S. rear -Conf. re- [Hope]
 • (adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง [Nontri]
 • (adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ [Nontri]
 • (n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • (vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน [Nontri]
 • /B AE1 K/ [CMU]
 • (v) /b'æk/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top