ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermediate goods

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermediate goods-, *intermediate goods*, intermediate good
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediate goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate goodsสินค้าขั้นกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate Goods สินค้าชั้นกลาง
สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า โดยที่มิใช่เป็นสินค้าประเภทวัตถุดินและมิใช่สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中間財[ちゅうかんざい, chuukanzai] (n) intermediate goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Producer's goods \Pro*duc"er's goods\ (Polit. Econ.)
   Goods that satisfy wants only indirectly as factors in the
   production of other goods, such as tools and raw material; --
   called also {instrumental goods}, {auxiliary goods},
   {intermediate goods}, or {goods of the second and higher
   orders}, and disting. from {consumers' goods}.
   [Webster 1913 Suppl.] Producer's surplus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top