ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inter-governmental maritime consultative organization

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inter-governm [...] organization-, *inter-governm [...] organization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Inter ( IH2 N T ER1)-Governmental ( G AH1 V ER0 M EH2 N T AH0 L) Maritime ( M AE1 R AH0 T AY2 M) Consultative ( K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V) Organization ( AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N)

 


  

 
Inter
 • ฝังศพ[Lex2]
 • ระหว่าง: ร่วมกัน [Lex2]
 • (อินเทอ') vt. ฝัง ###S. entomb [Hope]
 • (vt) ฝัง,บรรจุ(อัฐิ) [Nontri]
 • /IH2 N T ER1/ [CMU]
 • (v) /'ɪnt'ɜːʳr/ [OALD]
Governmental
 • แห่งการปกครอง: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล [Lex2]
 • (adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล [Nontri]
 • /G AH1 V ER0 M EH2 N T AH0 L/ [CMU]
 • /G AH2 V ER0 N M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (j) /gˌʌvnm'ɛntl/ [OALD]
Maritime
 • ทางทะเล: เกี่ยวกับทะเล [Lex2]
 • เกี่ยวกับการเดินเรือ: เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร [Lex2]
 • ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเล: ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทะเล [Lex2]
 • ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล[Lex2]
 • (แม'ริไทม์) adj. เกี่ยวกับ (การเดินเรือสมุทร,ทะเล,การอาศัยในทะเล) [Hope]
 • (adj) ชายทะเล,เกี่ยวกับการเดินเรือ,เกี่ยวกับทะเล [Nontri]
 • /M AE1 R AH0 T AY2 M/ [CMU]
 • (j) /m'ærɪtaɪm/ [OALD]
Consultative
 • ที่เกี่ยวกับการปรึกษา[Lex2]
 • (คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา [Hope]
 • /K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /k'əns'ʌltətɪv/ [OALD]
Organization
 • องค์กร: องค์การ, คณะ, สมาคม [Lex2]
 • องค์ประกอบ[Lex2]
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ[Lex2]
 • (ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง. ###S. organisation. ###SW. organizational adj. ###S. arrangement [Hope]
 • (n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ [Nontri]
 • /AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɔːgənaɪz'ɛɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top