ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhalt

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhalt-, *inhalt*
German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Inhaltsverzeichnis(n) |das, pl. Inhaltsverzeichnisse| สารบัญ
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq
See also: S. oqwpunds, A. prkqjciu, R. apvfcets
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy
See also: S. vxdnfugz, A. pvekqfhn, R. sydjcvkz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhalt {m}; Gehalt {m} | Inhalte {pl}content | contents [Add to Longdo]
Inhalt {m}contents [Add to Longdo]
Inhalt {m}index [Add to Longdo]
Inhalt {m} | Inhalte {pl}volume | volumes [Add to Longdo]
Inhalt eines Buchessubject matter [Add to Longdo]
Inhalt {m}; Thema {n}topic [Add to Longdo]
Inhalt {m}; Wesentliche {n} | Inhalt und Formsubstance | form and substance [Add to Longdo]
Inhaltsangabe {f}precis [Add to Longdo]
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System {n} [comp.]content management system (CMS) [Add to Longdo]
Inhaltsverzeichnis {n}; Inhaltsangabe {f}table of contents [Add to Longdo]
inhaltsadressiertcontent-addressed [Add to Longdo]
inhaltsadressiertdata-addressed [Add to Longdo]
inhaltlichtextual; concerning the contents [Add to Longdo]
inhaltslosempty; meaningless; lacking in substance [Add to Longdo]
inhaltslos {adv}unsubstantially [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内容[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
目次[もくじ, mokuji] Inhaltsverzeichnis [Add to Longdo]
[おもむき, omomuki] Inhalt, Sinn, Geschmack, Eleganz, Anblick [Add to Longdo]
趣旨[しゅし, shushi] Inhalt, -Sinn, Hauptpunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Inhalt /inhalt/ 
   content; contents; index; substance; topic; volume

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top