Search result for

illa

(54 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illa-, *illa*
English-Thai: Longdo Dictionary
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org
gorilla(n.) ลิงกอริลล่า
axillary(adj) แห่งรักแร้, R. axilla
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
ancillary(เอน' ซิลลารี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
argillaceous(อาร์จะเล'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายดินเหนียว, ประกอบด้วยสารดินเหนียว
arillate(แอร์'ริลเลท) adj. ไร้ aril
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
capillaceous(แคพพะเล'เซียส) adj เป็นเส้นฝอย
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
chinchillan. สัตว์คล้ายหนู

English-Thai: Nontri Dictionary
illative(adj) ที่เป็นผลลัพธ์,เกี่ยวกับการสรุป
bougainvillaea(n) ต้นเฟื่องฟ้า
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
flotilla(n) กองเรือเล็ก,กองเรือรบ
fusillade(n) การระดมยิง,การกระหน่ำยิง
fusillade(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ระดมโจมตี
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illacrimation; epiphoraอาการน้ำตาไหลริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ใบ[n.] (bai) EN: leaf ; foliage   FR: feuille [f] ; feuillage [m]
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บาง [n.] (bāng) EN: village   FR: village [m]
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
บียาร์เรอัล[TM] (Bīyārēal) EN: Villareal   FR: Villaréal [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก , See also: S. ausgezeichnet, sehr gut,

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
アーバンビレッジ[, a-banbirejji] (n) urban village [Add to Longdo]
アラビアンクロミス[, arabiankuromisu] (n) Arabian chromis (Chromis flavaxilla) [Add to Longdo]
アングィラ島[アングィラとう, anguira tou] (n) Anguilla (island) [Add to Longdo]
アンシラリー[, anshirari-] (adj-f) ancillary [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
ウィラメット[, uirametto] (n) {comp} Willamette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]
モジラ[もじら, mojira] Mozilla [Add to Longdo]
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  illa
     bad; miserable; nasty; poor
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top