ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ich habe schon gegessen.

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ich habe schon gegessen.-, *ich habe schon gegessen.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ich habe schon gegessen. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ich habe schon gegessen.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I already had my supper.- Ich habe schon gegessen. It Happened to Jane (1959)
- I had it, thanks.- ich habe schon gegessen. Wild in the Country (1961)
- Thanks, but I've eaten.- Danke, ich habe schon gegessen. Hud (1963)
I don't want any.Ich habe schon gegessen. Adam and Jenny (1968)
- I've already eaten. Now...- Ich habe schon gegessen. The Abominable Dr. Phibes (1971)
- No. Thank you, but I've eaten.- ich habe schon gegessen. Roma (1972)
- Thanks, I've eaten.- Danke, ich habe schon gegessen. Executive Action (1973)
- I'm not hungry, Taya.- Ich habe schon gegessen. Siberiade (1979)
I'm dying of hunger. I've already eaten... with your father.Ich habe schon gegessen. Lili Marleen (1981)
I've already had dinnerIch habe schon gegessen. Fearless Hyena 2 (1983)
I've already eaten.Ich habe schon gegessen. Spies Like Us (1985)
I've already had my lunch.Ich habe schon gegessen. Wrong Number (1986)
I've already eaten, thanks.Ich habe schon gegessen. Frantic (1988)
That's mighty neighborly of you.Ich habe schon gegessen. Ich weiß. Suspicious Minds (1989)
Sounds real good, sheriff, but I already ate.Danke, aber ich habe schon gegessen. Episode #2.6 (1990)
I already ate.Ich habe schon gegessen. Little Man Tate (1991)
Don't worry about me, I ate at the bar.Macht nichts. Ich habe schon gegessen. Read My Hips (1992)
Want to eat something?Schöne Arbeit. Haben Sie Hunger? - Ich habe schon gegessen. Trauma (1993)
Nigga, I just ate! Man, I just ate, fool!- Ich habe schon gegessen. Menace II Society (1993)
Thanks, but I've already eaten.Danke, aber ich habe schon gegessen. Playing God (1994)
I had my lunch.Ich habe schon gegessen. City Hall (1996)
I already ate.Ich habe schon gegessen. Happy Gilmore (1996)
Jerry, Jerry, that is so sweet of you but actually, I already ate.Jerry, Jerry, das ist so nett von dir... aber ich habe schon gegessen. The Wait Out (1996)
I already ate.Ich habe schon gegessen. The One with Joey's New Girlfriend (1997)
Thanks, but I've already had dinner.Danke, aber ich habe schon gegessen. They Eat Horses, Don't They? (1998)
- No, thanks. I already ate.- Danke, ich habe schon gegessen. Almost Famous (2000)
I've already eaten.Ich habe schon gegessen. Fusion (2002)
- I had food, too.- Ich habe schon gegessen. Boats Out of Watermelon Rinds (2004)
No. I ate.Ich habe schon gegessen. Secret Window (2004)
- Made you some dinner.- Ich habe für dich gekocht. - Ich habe schon gegessen. Melinda and Melinda (2004)
- I've just eaten.- Ich habe schon gegessen. The Good Cop (2004)
- I told you I ate already.- Ich habe schon gegessen. Fashion of the Christ (2005)
No, I already ate.Nein, ich habe schon gegessen. Norbit (2007)
I already ate.Ich habe schon gegessen. Flight 1 (2008)
Mama, I already ate.Mama, ich habe schon gegessen. Flight 1 (2008)
C'mon. I already ate.Ich habe schon gegessen. Hello, Goodbye (2008)
Oh, um, actually, i already ate.Oh, äh, eigentlich, ich habe schon gegessen. Coming to Grips (2008)
I've already eaten.Ich habe schon gegessen. Gomorrah (2008)
I've already eaten.- Ich habe schon gegessen. Gomorrah (2008)
No, I've had some food.Nein, ich habe schon gegessen. Dream Home (2010)
Thank you.Danke. Ich habe schon gegessen. Everything Is Broken (2010)
No need. I've already eaten- Aber ich habe schon gegessen. Under the Hawthorn Tree (2010)
I already had lunch. - You sure?- Nein, ich habe schon gegessen. So Hard to Forget (2010)
Thanks, but I've already eaten.Nein, du, ich habe schon gegessen. Episode #1.2 (2011)
Oh, I've already eaten.Oh, ich habe schon gegessen. And the Pop-Up Sale (2011)
Thank you. But I already ate.Danke, aber ich habe schon gegessen. Girl in Progress (2012)
- I already ate.Ich habe schon gegessen. Perception (2012)
Go home, tell your mother I already ate.Geh nach Hause, sag deiner Mutter ich habe schon gegessen. Flesh and Blood (2012)
Um... but I'll call you later, okay?Ich habe schon gegessen. Um... aber ich werde dich später anrufen, okay? Change of Heart (2012)
Honey, I didn't wait for you.Schatz, ich habe schon gegessen. Human Capital (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top