ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isner

IH1 S N ER0   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isner-, *isner*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา isner มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *isner*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Dr. William Reisner, of the Reisner Institute.ผมคือด็อกเตอร์ ไรซ์เนอร์ จากสถาบันไรซ์เนอร์ Hollow Man II (2006)
Reisner's hooked in with the Pentagon.พอไรซเนอร์กับเพนตาก้อนแทรกเข้ามา Hollow Man II (2006)
-Reisner's concerned about her.-ไรซ์เนอร์เขาเป็นห่วงเธอ Hollow Man II (2006)
William Reisner was an extremely gracious employer.วิลเลี่ยม ไรซ์เนอร์ เป็นนายจ้างที่มีความกรุณาอย่างยิ่ง Hollow Man II (2006)
A year later, Reisner started up again with covert funding from the DOD.1 ปีต่อมาไรซ์เนอร์ทำการทดลองอีกครั้ง ด้วยเงินอุดหนุนลับๆจากหน่วยดีโอดี Hollow Man II (2006)
Reisner managed to reproduce the original test results.ไรซ์เนอร์ได้สร้างมันขึ้นใหม่ โดยต่อยอดจากการทดลองครั้งก่อน Hollow Man II (2006)
Reisner told me our test went well.ไรซ์เนอร์บอกฉันว่าการทดลองไปได้สวย Hollow Man II (2006)
Reisner let me go, but I couldn't let go.ไรซ์เนอร์บอกให้ฉันทำต่อ แต่ฉันทำต่อไปไม่ไหว Hollow Man II (2006)
Look, this guy's been texting me for months, ever since I started working for Reisner.ฟังนะ คนนี้เขาเคยส่งข้อความ หาฉันมาตั้งเดือนนึงแล้ว ตั้งแต่ที่ฉันเริ่มทำงานกับไรซ์เนอร์แล้ว Hollow Man II (2006)
We get the word out, it'll stop Reisner from coming after us, and Griffin will be the last of his kind.เราต้องบอกให้เขารู้ มันจะทำให้ไรซ์เนอร์เลิกตามเราได้ และกิฟฟินเองเขาก็จะหยุดเช่นกัน Hollow Man II (2006)
No one really trusts Meisner and the methods he formulated during his vagabond days in vienna.ไม่มีใครเชื่อใจมีสเนอร์จริงๆรวมทั้งวิธีการของเค้า ช่วงระหว่างที่เค้าไม่อยู่\ในเวียนนา Nameless (2013)
We need Meisner.เราต้องการมีสเนอร์ Nameless (2013)
Meisner?ไมส์เนอร์เหรอ? Rat King (2015)
I'm pretty sure it's meisner.ฉันค่อนข้างมั่นใจ/ นั่นไมส์เนอร์แน่ๆ Rat King (2015)
At home. It's meisner. He's here with me.ที่บ้าน นี่ไมส์เนอร์/เขาอยู่กับฉันที่นี่แหละ Rat King (2015)
Tell me about meisner.เล่าเรื่องไมส์เนอร์ให้ฟังที Rat King (2015)
Meisner?ไมส์เนอร์? Wesen Nacht (2015)
Do you know Meisner? Yeah, I do.เธอรู้จักไมส์เนอร์ไหม? ใช่ รู้จัก Wesen Nacht (2015)
Meisner was there?ไมส์เนอร์อยู่ที่นั่นเหรอ? Wesen Nacht (2015)
So, I guess you know Meisner.งั้นเธอคงรู้จักไมส์เนอร์ Wesen Nacht (2015)
- Meisner?- ไมส์เนอร์? Eve of Destruction (2016)
Meisner Might.ไมส์เนอร์อาจรู้ Eve of Destruction (2016)
How can I get to Meisner?ฉันจะติดต่อไมส์เนอร์ได้ยังไง? Eve of Destruction (2016)
I saw Meisner.ไปเจอไมส์เนอร์มา Eve of Destruction (2016)
Meisner.ไมส์เนอร์ Eve of Destruction (2016)
Mr. Blatchford, Mr. Reisner, Mr. Trilling, Mr. Burke.Mr. Blatchford, Mr. Reisner, Mr. Trilling, Mr. Burke. Good Neighbor Sam (1964)
Woodrow Eisner"Rudy Reisner." How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
The man you are looking at is Anton Reisner, the much beloved leader of the resistance against his country's tyrannical government.Das ist Anton Reisner: Der Führer des Widerstandes... gegen die diktatorische Regierung seines Landes. The Glass Cage (1969)
Your mission, Jim, should you decide to accept it, is to get Reisner out of Trast Prison.Nehmen Sie den Auftrag an, erwarte ich, dass Sie Reisner aus dem Gefängnis befreien. The Glass Cage (1969)
So since we can't get Reisner out, we'll get them to hand him to us.Wir werden uns also Reisner übergeben lassen. The Glass Cage (1969)
Reisner, to avoid the pain, just give me the names of the resistance leaders.Reisner. Ich will Ihnen keine Schmerzen zufügen. Nennen Sie die Köpfe des Widerstands. The Glass Cage (1969)
Reisner.ReisnerThe Glass Cage (1969)
I have just been assigned to the Reisner case.Ich wurde dem Reisner-Fall zugeteilt. The Glass Cage (1969)
Your mind will be destroyed, Reisner.Ihr Verstand wird zerstört, ReisnerThe Glass Cage (1969)
Reisner's living quarters.Reisners Aufenthaltsort. The Glass Cage (1969)
To give Reisner a final interrogation.Um Reisner einem weiteren Verhör zu unterziehen. The Glass Cage (1969)
An order to interrogate Reisner.- Vom Minister, Reisner zu verhören. The Glass Cage (1969)
Thank you for your silence, Reisner.Danke für Ihr Schweigen, ReisnerThe Glass Cage (1969)
Of course, his failure tonight with Reisner could have negative ramifications.Sein Versagen bei Reisners Vernehmung könnte sich negativ auswirken. The Glass Cage (1969)
Reisner, listen very carefully.Reisner, hören Sie genau zu. The Glass Cage (1969)
Reisner.- ReisnerThe Glass Cage (1969)
I told you, no one had touched Reisner.Niemand hat Reisner angerührt. The Glass Cage (1969)
But I have seen Reisner.- Hier steht 27. - Aber ich habe Reisner gesehen. The Glass Cage (1969)
The prisoners' movements were all away from Reisner's cell.Die Gefangenen waren weit von Reisners Zelle entfernt. The Glass Cage (1969)
Reisner.ReisnerThe Glass Cage (1969)
Anton Reisner.Anton ReisnerThe Glass Cage (1969)
That man is not Reisner.Das ist nicht ReisnerThe Glass Cage (1969)
If we've not found the real Reisner by the time Dr. Sprav arrives, he can perform the operation on that man.- Wenn wir Reisner nicht finden... wird dieser Mann eben operiert. The Glass Cage (1969)
What proof of Reisner's identity exists in this prison?Können wir Reisners Identität überprüfen? The Glass Cage (1969)
Reisner's file.- Reisners Strafakte. The Glass Cage (1969)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISNER IH1 S N ER0
WISNER W IH1 S N ER0
RISNER R IH1 S N ER0
KISNER K IH1 S N ER0
MISNER M IH1 Z N ER0
EISNER AY1 S N ER0
WEISNER W AY1 S N ER0
WHISNER W IH1 S N ER0
WHISNER HH W IH1 S N ER0
REISNER R AY1 S N ER0
WAISNER W EY1 Z N ER0
MEISNER M AY1 S N ER0
LEISNER L AY1 S N ER0
HEISNER HH AY1 S N ER0
BEISNER B AY1 S N ER0
SISNEROS S IH1 S N ER0 OW0 Z
GLEISNER G L AY1 S N ER0
EISNER'S AY1 S N ER0 Z
CISNEROS S IH0 S N EH1 R OW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eisner (n) ˈaɪsnər (ai1 s n @ r)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top