ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iran's

IH0 R AE1 N Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iran's-, *iran's*, iran'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Iran's claim of 3,000 casualties "a gross exaggerationคำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น ถือเป็นคำพูดเกินจริง The Smile (2012)
Israel's air strikes against Iran's nuclear facilities... only partially successful.การระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่านของอิสราเอลนั้น สำเร็จเพียงบางส่วน Beirut Is Back (2012)
Another week or so, we'll be ready to deliver the bunker buster Israel needs to take out Iran's nuclear enrichment plant at Natanz.อีกหนึ่งสัปดาห์ เราพร้อมที่ยกหลุดหลบภัยให้กับมือปราบอิสราเอลต้องการ ที่จะออกมาจากโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ ของอิหร่านที่นาทานซ์ Broken Hearts (2012)
Now, we've begun historic talks with the republic of Iran's newly elected president, Al-Sharif, to build peace throughout his region.ตอนนี้เราได้เริ่มการเจรจากับสาธารณรัฐประวัติศาสตร์ของอิหร่าน เลือกตั้งใหม่ประธานาธิบดีอัลมูฮัมหมัด ที่จะสร้างความสงบสุขทั่วทั้งภูมิภาคของเขา อเมริกาไม่สามารถทำเช่นนี้เพียงอย่างเดียว White House Down (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
IRAN'S    IH0 R AE1 N Z
IRAN'S    AY2 R AE1 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top