Search result for

instrumentals

(137 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instrumentals-, *instrumentals*, instrumental
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา instrumentals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *instrumentals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instrumental[ADJ] เป็นเครื่องมือ, See also: มีประโยชน์, Syn. productive, useful, Ant. unproductive
instrumentalist[N] ผู้เล่นดนตรี, See also: นักดนตรี, Syn. musician, performer
instrumentality[N] การใช้เป็นเครื่องมือ
instrumentality[N] หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง), See also: แผนกย่อยๆ, Syn. agency
instrumental in doing something[IDM] มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย,มีประโยชน์,เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvimetry, instrumentalการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percussion, instrumentalการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, instrumentalการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental percussionการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental phoneticsสัทศาสตร์อุปกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumentalismอุปกรณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Instrumental musicดนตรีบรรเลง [TU Subject Heading]
Popular instrumental musicดนตรีบรรเลงยอดนิยม [TU Subject Heading]
Craniotomy, Destructive Instrumentalการเจาะกะโหลกศีรษะด้วยเครื่องมือ [การแพทย์]
Faults, Instrumentalความบกพร่องหรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ [การแพทย์]
Instrumental Methodวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is The instrumental version of your wedding song.นี่เป็นเวอร์ชั่นบรรเลง เพลงแต่งงานของคุณ Mash-Up (2009)
Yes, this will open the door to Human Instrumentality.อา เพื่อเปิดประตูไปสู่แผนปรับปรุงมนุษยชาติ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
For the Human Instrumentality Project.เพื่อแผนการปรับปรุงมนุษยชาติ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The Human Instrumentality Project...แผนการปรับปรุงมนุษยชาติ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
- [instrumental music] - [rhythmic clapping]When in Rome (2010)
- [speaks Italian] [instrumental music]When in Rome (2010)
President Taylor tells me you were instrumental in convincing the Russian delegates to stayท่าน ปธน.เทย์เลอร์ บอกดิฉันว่า คุณเป็นเครื่องจักรสำคัญ ที่โน้มน้าวให้ ผู้แทนรัสเซียยังอยู่ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Let's just go instrumental.งั้นก็เอาแต่เสียงเพลงเถอะ Kung Fu Panda Holiday (2010)
Director, Smith and his men were instrumental in recovering the plates.สมิธและลูกทีมช่วยเรา เอาแม่พิมพ์คืนมาได้ The A-Team (2010)
Oh, yes. Well, they've both been instrumental in helping me rebrand "The Spectator."โอ้ ใช่ ทั้งสองคนช่วยฉันได้มากเลย I Am Number Nine (2011)
(Indistinct conversations) (Doorbell rings) (Instrumental jazz music playing)ว่าแฟนฉันบริสุทธิ์ใจหรือเปล่า \\\ ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นคู่หมั้น คุณไปอยู่ที่ไหนมา? Infamy (2012)
Well, because you were so instrumental in my being considered.เพราะคุณเป็นคนแนะนำให้ผมเข้ารับการพิจารณา Eye of the Beholder (2012)
Well, I wouldn't say instrumental.ผมเปล่า Eye of the Beholder (2012)
You know you were instrumental in solving this case, right?คุณรู้ว่าคุณมีส่วนสำคัญ ในการไขคดีใช่ไหม The Don't in the Do (2012)
You've been very instrumental in helping us out and now it's time for your reward.คุณเป็นผู็ช่วยของเรา ในเรื่องนี้ ที่ดี และตอนนี้ ถึงเวลา ได้รางวัลแล้ว Playtime (2012)
Not the details, of course, but... he said you were instrumental in bringing down Nazir's network.ไม่ได้อะเอียดมาก แน่นอน.. แต่.. เขาบอกว่าคุณเป็นสื่อในการล้มเครือข่ายของนาเซอร์ Broken Hearts (2012)
I've been told he was very instrumental in tracking down the Estonians who killed Pushkov and Mansoor.ฉันได้รับแจ้งว่าเค้า ได้มีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ในการตามล่าพวกเอสโทเนียน ที่่ฆ่าพุชคอฟและมันซูร C.O.D. (2012)
(Laughs) Reel... (Instrumental "Up On The Housetop" playing) (Gasps) Sweet. ♪หลวมตัว เสร็จฉัน โอ๊ย เซ็งอะ ตา ตา เครา Christmas Help (2012)
- It's instrumental.- มันเป็นประโยชน์ Fading Gigolo (2013)
Padma played an instrumental role in acquiring Nolcorp while seeking out Carrion, and now Daniel's latest purchase is a disaster recovery firm?พัดม่าแสดงเป็นสื่อ ในโนคอร์ป ขณะเดียวกันก็ค้นหโปรแกรมคาร์เรียน และตอนนี้ สิ่งที่แดเนียลเพิ่งซื้อก็คือ บริษัทที่ถูกเวนคืน Collusion (2013)
And he was instrumental in my ousting at the company, was he not?และเขาก็เคยเป็นเครื่องมือ ในการขับไล่ฉันออกจากบริษัท หรือไม่ใช่ล่ะ? Illumination (2013)
I know you were instrumental in raising the funds for the tree in the memorial garden in Finn's honor.ครูรู้ว่าเธอเป็นคนบริจาคเงิน ที่ใช้ซื้อต้นไม่้นั่นในสวนรำลึก เพื่อเป็นการให้เกียรติฟินน์ The Quarterback (2013)
They can be instrumental in healing their own.โดยการช่วยรักษาเยียวยาไปพร้อมกันในตัว Alpha Pact (2013)
Oh, I'm gonna rip her... (UPBEAT INSTRUMENTAL MUSIC)โอ้ฉันจะฉีกเธอ ... ดนตรีอัพบีท) Scary Movie 5 (2013)
( "Moon River" - instrumental"Moon River instrument" Shall We Dance (2004)
We especially would like to thank former detective Adrian Monk, who was instrumental in bringing this fugitive to justice.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องขอขอบคุณ อดีตนักสืบคุณเอเดรียน มังก์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำตัวคนร้ายหลบหนีคดีอาญา เพื่อมาดำเนินคดี Mr. Monk and the Blackout (2004)
THE END Subtitles by: Reklame ~ [instrumental]Subtitled By J.R. Media Services, Inc. Awake (2007)
Zimmerman was instrumentalซิมเมอแมนเคยเป็นเครื่องมือ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
He has his pick of players.Er hat die besten Instrumentalisten. The Conductor (1980)
She was convinced that Astra was responsible for, characteristically, the treble frequencies were accentuated, the instrumental backing to the song had been tuned out and only the high-pitched female voice was audible.Sie war davon überzeugt, dass es von Astra herrührte, denn typischerweise waren die hohen Frequenzen betont, der instrumentale Hintergrund des Liedes war ausgeblendet und nur die hohe, schrille Frauenstimme war zu hören. The Falls (1980)
The Ice Pirates 1984 Subtitles English(Leicht spannungsgeladene Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
[ Mechanical whistling ](Spannungsgeladene Instrumentalmusik) (Elektronisches Pfeifen) The Ice Pirates (1984)
By the by...Übrigens... (Verzaubernde Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
Ha ha!(Brüllt) (Heroische Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
[ Cheering ](Heroische Instrumentalmusik) (Alle jubeln) MAIDA: The Ice Pirates (1984)
Go, go!(Dramatische Instrumentalmusik) ROSCOE: The Ice Pirates (1984)
They're into the ice hold.(Spannungsgeladene Instrumentalmusik) TEMPLER: The Ice Pirates (1984)
[ Muzak plays ](Besänftigende Instrumentalmusik im Hintergrund) The Ice Pirates (1984)
[ Caws ](Krächzen) (Schwungvolle Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
Who is it?- Wer ist das? (Spannungsgeladene Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
Come on!(Unheilvolle Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
Man:(Dramatische Instrumentalmusik) MANN: The Ice Pirates (1984)
Faster!(Dramatische Instrumentalmusik dauert an) The Ice Pirates (1984)
Jason!(Unheilvolle Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
Oh! Ouch!(Heroische Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
They tell me that you are dead, that there is no hope, just our own salvation.(Sanfte Instrumentalmusik) Sie sagen, du seiest tot, es gäbe keine Hoffnung, nur unsere eigene Rettung. The Ice Pirates (1984)
Oh, hi, guys.(Eselgeschrei) Hallo, Leute. (Leichte Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)
[ Sighs ](Karina seufzt) (Romantische Instrumentalmusik wird lauter) The Ice Pirates (1984)
My congratulations, Karina.(Unheilvolle Instrumentalmusik) Mein Glückwunsch, Karina. The Ice Pirates (1984)
Aah! Ohh!(Schnelle Instrumentalmusik) The Ice Pirates (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instrumentalHe was greatly instrumental in making Japan understood.
instrumentalI like instrumental music.
instrumentalI like vocal music better than instrumental music.
instrumentalThe problem about "the instrumentality of mankind" is being looked into by the committee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องส่ง[V] sing with instrumental accompaniment, See also: sing a song alternatively with music, Thai definition: ร้องเพลงให้เครื่องดนตรีรับ
การบรรเลง[N] play, See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing mu, Syn. การบรรเลงเพลง, การเล่นเพลง, การบรรเลงดนตรี, Example: เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงที่มีความยาวและยากกว่าเพลงเถาทั่วไป นักดนตรีต้องใช้ฝีมือในการบรรเลงสูง จนกลายเป็นเพลงระดับชั้นแนวหน้าที่ใช้อวดฝีมือกันทุกวันนี้, Thai definition: การทำเพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ให้เป็นที่เจริญใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTRUMENTAL    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L
INSTRUMENTAL    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L
INSTRUMENTALS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L Z
INSTRUMENTALS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L Z
INSTRUMENTALIST    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S T
INSTRUMENTALITY    IH2 N S T R AH0 M EH0 N T AE1 L AH0 T IY0
INSTRUMENTALIST    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S T
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S T S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S
INSTRUMENTALISTS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instrumental    (j) (i2 n s t r u m e1 n t l)
instrumentalist    (n) (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t)
instrumentality    (n) (i2 n s t r u m e n t a1 l i t ii)
instrumentalists    (n) (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Instrumentalmusik {f}instrumental music [Add to Longdo]
Vermittlung {f} | durch jds. Vermittlung | durch die Vermittlung von Freundeninstrumentality; agency | through instrumentality of sb.; by the instrumentality of sb. | through the agency of friends [Add to Longdo]
behilflich {adv}instrumentally [Add to Longdo]
instrumentell {adj}instrumental [Add to Longdo]
verwerten; ausnutzen; nutzen; ausbeuten; instrumentalisierento exploit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インストルメンタリズム[, insutorumentarizumu] (n) instrumentalism [Add to Longdo]
インストルメンタル[, insutorumentaru] (adj-f) instrumental [Add to Longdo]
インストルメンタルポップ[, insutorumentarupoppu] (n) instrumental pop [Add to Longdo]
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
楽器演奏者[がっきえんそうしゃ, gakkiensousha] (n) (musical) instrumentalist [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] (n) instrumental music; (P) [Add to Longdo]
器楽曲[きがくきょく, kigakukyoku] (n) piece of instrumental music [Add to Longdo]
計器飛行[けいきひこう, keikihikou] (n) instrumental flight navigation [Add to Longdo]
五重奏[ごじゅうそう, gojuusou] (n) instrumental quintet [Add to Longdo]
三曲[さんきょく, sankyoku] (n) instrumental trio [Add to Longdo]
三重奏[さんじゅうそう, sanjuusou] (n) instrumental trio [Add to Longdo]
三部合奏[さんぶがっそう, sanbugassou] (n) instrumental trio [Add to Longdo]
四重奏[しじゅうそう, shijuusou] (n) instrumental quartet; (P) [Add to Longdo]
詩歌管弦[しいかかんげん, shiikakangen] (n) Chinese and Japanese poetry and instrumental music; poetry and music; literature and music [Add to Longdo]
資する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P) [Add to Longdo]
重奏[じゅうそう, juusou] (n,vs) instrumental ensemble [Add to Longdo]
奏者[そうしゃ, sousha] (n) instrumentalist; player; (P) [Add to Longdo]
道具主義[どうぐしゅぎ, dougushugi] (n) instrumentalism [Add to Longdo]
道具的条件づけ;道具的条件付け[どうぐてきじょうけんづけ, dougutekijoukenduke] (n) (obsc) instrumental conditioning [Add to Longdo]
道具論[どうぐろん, douguron] (n) instrumentalism [Add to Longdo]
独奏[どくそう, dokusou] (n,vs,adj-no) (instrumental) solo; recital; (P) [Add to Longdo]
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] (n) instrumental duo; (P) [Add to Longdo]
二部合奏[にぶがっそう, nibugassou] (n) instrumental duet; two-part ensemble [Add to Longdo]
六重奏[ろくじゅうそう, rokujuusou] (n) instrumental sextet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八音[bā yīn, ㄅㄚ , ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹) [Add to Longdo]
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra) [Add to Longdo]
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, / ] instrumental music [Add to Longdo]
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝 [Add to Longdo]
尉迟恭[Wèi Chí gōng, ㄨㄟˋ ㄔˊ ㄍㄨㄥ, / ] General Wei Chigong (585-658), famous military man instrumental in founding the Tang dynasty [Add to Longdo]
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] instrumental performer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top