ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indulgences

IH2 N D AH1 L JH AH0 N S IH0 Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indulgences-, *indulgences*, indulgence
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You've earned a few indulgences.- คุณมีสิทธิจะบ่นได้เลย Gandhi (1982)
Allow an old man his indulgences.คุณยอมทำตามใจคนแก่ซักหน่อยได้ไหมล่ะ The Da Vinci Code (2006)
The old "X" designation and your fringe investigations have been indulgences in the federal budget for over half a century.ภารกิจเดิมของ"เอกซ์"และการสืบสวนของ แผนกวิทยาศาสตร์นอกกรอบของคุณ ถูกผ่อนปรนด้วยงบประมาณ ของรัฐบาลกลาง เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว A New Day in the Old Town (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
INDULGENCES    IH2 N D AH1 L JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indulgences    (n) ˈɪndˈʌlʤənsɪz (i1 n d uh1 l jh @ n s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top