ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impairments

IH2 M P EH1 R M AH0 N T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impairments-, *impairments*, impairment
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPAIRMENTS IH2 M P EH1 R M AH0 N T S
IMPAIRMENT IH2 M P EH1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impairments (n) ˈɪmpˈɛəʳmənts (i1 m p e@1 m @ n t s)
impairment (n) ˈɪmpˈɛəʳmənt (i1 m p e@1 m @ n t)

English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitive Impairmentความแปรปรวนเกี่ยวกับการรู้ [การแพทย์]
Ejaculatory Impairmentการหลั่งน้ำกามไม่ได้ [การแพทย์]
Eye, Impairment Worseการสูญเสียของตาข้างเลว [การแพทย์]
Glandular Impairmentเนื้อต่อมที่ถูกทำลาย [การแพทย์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]
Impairment, Rating ofการกำหนดอัตราของการสูญเสียหน้าที่ [การแพทย์]
Impairment, Wholemanการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Memory Impairmentความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ [การแพทย์]
Memory, Impairment ofการสูญเสียความจำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But there's been some memory impairment.แต่ ความจำอาจเสื่อม Spider-Man 3 (2007)
Memory impairment;อ้อ อาการความจำเสื่อมลง The Agreement Dissection (2011)
Mild cognitive impairment and dementia have a lot in common.โรคระบบทางประสาทเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปครับ A Thousand Days' Promise (2011)
The caregiver could have caused the impairment.คนที่ให้ความดูแล อาจเป็นคนที่ทำให้เขาพิการ A Family Affair (2012)
I believe your mother is suffering from Mild Cognitive Impairment.ผมเชื่อว่าแม่คุณกำลังทุกข์ทรมานจาก ความแปรปรวนในการรับรู้อย่างอ่อน August: Osage County (2013)
- Mild Cognitive Impairment?ความแปรปรวนในการรับรู้อย่างอ่อน? August: Osage County (2013)
- "Mild Cognitive Impairment?"-"ความแปรปรวนในการรับรู้อย่างอ่อน" เหรอ? August: Osage County (2013)
20. We have several people with chronic conditions, hearing impairments, arthritis.20 คน แต่ถ้านับบางคนที่มีโรคประจำตัว I Ain't a Judas (2013)
And you know that, because of your impairment, they'll forgive you anyway.ยังไงพวกเขาก็ให้อภัย Intro to Knots (2013)
And even minor T.B.I. can produce sleep deprivation, emotional issues, memory impairment.อาการ TBI เล็กน้อย ทำให้นอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางอารมณ์ ความจำเสื่อม Red, White and Blue (2013)
Memory impairment?ความจำเสื่อม? Red, White and Blue (2013)
For thousands of years, lead had been known to cause brain damage, developmental impairment, violent behavior, and even death.เป็นพัน ๆ ปีที่ผ่านมานำ ไปสู่การเป็นที่รู้จัก ที่จะทำให้เกิดความเสีย หายสมองด้อยพัฒนา พฤติกรรมรุนแรงและเสียชีวิตได้ The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impairmentThis has visual impairment as a side effect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนสอนคนหูหนวก(n) school for special education (hearing impairment), See also: school for the Deaf

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
损伤[sǔn shāng, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] to harm; to damage; to injure; impairment; loss; disability #3,149 [Add to Longdo]
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] cortical visual impairment (CVI) [Add to Longdo]
神经性视损伤[shén jīng xìng shì sǔn shāng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] neurological visual impairment (NVI) [Add to Longdo]
视损伤[shì sǔn shāng, ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] visual impairment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung { f }; Schaden { m } | Beeinträchtigungen { pl }; Schäden { pl }impairment; damage | impairments; damages [Add to Longdo]
Sprachfehler { m } | Sprachfehler { pl }speech impediment; speech impairment; language impairment; speech defect | speech impediments [Add to Longdo]
Hörschaden { m }; Gehörfehler { m }; Hörbehinderung { f } [ med. ]hearing impairment; hearing defect [Add to Longdo]
Sehschaden { m }; Sehbehinderung { f } [ med. ]visual impairment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
肝機能障害[かんきのうしょうがい, kankinoushougai] (n) impairment of liver function [Add to Longdo]
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n, vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
減損会計[げんそんかいけい, gensonkaikei] (n) asset-impairment accounting [Add to Longdo]
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n, adj-no) vision damage; vision impairment; blindness [Add to Longdo]
腎障害[じんしょうがい, jinshougai] (n) renal impairment; kidney damage [Add to Longdo]
認知症[にんちしょう, ninchishou] (n) (See 痴呆) cognitive impairment; senility; dementia [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top