ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illumined

IH2 L UW1 M AH0 N D   
197 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illumined-, *illumined*, illumin, illumine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา illumined มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *illumined*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illumine[VT] ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ), See also: ให้ความกระจ่าง, อธิบาย, Syn. clarify, illuminate
illumine[VT] สาดแสง (คำโบราณ), See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว, Syn. illuminate, llight up
illuminant[ADJ] ซึ่งส่องแสง, See also: ซึ่งให้แสงสว่าง
illuminant[N] แหล่งที่ให้ความสว่าง, Syn. ligther, luminary
illuminate[VT] ชี้แจง, See also: อธิบาย, ทำให้กระจ่าง, Syn. clarify, explain, interpret
illuminate[VT] ตกแต่งด้วยดวงไฟ, See also: ประดับไฟ, Syn. blazon, emblazon
illuminate[VT] ทำให้มีชีวิตชีวา, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. make bright, illumine
illuminate[VT] ทำให้สว่าง, See also: ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate[VI] ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminance[N] การส่องสว่าง, See also: การให้แสงสว่าง, ความสว่าง, Syn. illumination
illuminance[N] ปริมาณแสงสว่าง
illuminator[N] ผู้ให้ความกระจ่าง, See also: สิ่งที่ให้ความสว่าง, เครื่องมือให้ความสว่าง
illuminating[ADJ] ซึ่งส่องสว่าง
illuminating[ADJ] ซึ่งให้ความกระจ่าง, See also: ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. exemplary, illustrative
illumination[N] การทำให้ส่องสว่าง, See also: การให้แสงสว่าง, การทำให้สว่างไสว
illuminate with[PHRV] ทำให้สว่าง, See also: ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น, Syn. light with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illuminancen. ความสว่าง
illuminantn. สิ่งที่ให้ความสว่าง
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illuminatingadj. ซึ่งให้ความสว่าง,ซึ่งทำให้เข้าใจ
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
illuminatorn. ผู้ให้ความสว่าง,สิ่งที่ให้ความสว่าง,เครื่องมือให้ความสว่าง,สีหรือภาพประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
illuminate(vt) ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
illumination(n) การตามไฟ,การส่องแสง,การอธิบาย
illumine(vt) ทำให้สว่าง,ตามไฟ,ส่องแสง,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diaphanoscopy; transilluminationการส่องแสงผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transillumination; diaphanoscopyการส่องแสงผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film Illuminatorsเครื่องดูฟิล์ม [การแพทย์]
Diffuse illuminationการส่องสว่างแบบแพร่ กระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Illuminationการส่องสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Quantity of illuminationปริมาณของการส่อง สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Illuminating Systemระบบการส่องสว่าง [การแพทย์]
Illuminating System, Specialระบบรวมแสงพิเศษ [การแพทย์]
Illuminationความเข้มของแสง [การแพทย์]
Illumination Systemส่วนที่กำเนิดแสง [การแพทย์]
Illumination, Artificialแสงสว่างไฟฟ้า [การแพทย์]
Illumination, Strongส่องดูด้วยไฟสว่างมากๆ [การแพทย์]
Illuminationการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียน
จากคำว่า "Illuminaire" ในภาษาละตินหมายถึง "เพื่อให้แสงสว่าง" ดังนั้นจึงปรากฎว่าต้นฉบับตัวเขียนหรือหนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501 จะประดิษฐ์ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยมือ มีการประดับประดาโดยใช้ตัวอักษรหลายสี มีการออกแบบและวาดภาพประกอบด้วยความวิจิตรบรรจงที่เน้นสีสดสวยด้วยสีทองหรือสีเงิน การประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมกันมากในยุคกลางเมื่อมีการคัดลอกหนังสือด้วยมือลงบนแผ่นหนังสัตว์ แต่เดิมเป็นการสร้างสรรค์โดยพระในศาสนาคริสต์ซึ่งผลิตหนังสือสำหรับใช้ในพิธีสวด เพื่อการสักการะบูชาและเพื่อการแลกเปลี่ยนกับราชวงศ์อื่น ๆ ในช่วงต้นของยุคกลางการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนนี้ส่วนใหญ่ทำในวัดและมีการผลิตหนังสือเหล่านี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีศิลปินอิสระที่เริ่มใช้ทักษะการเป็นผู้ประดิษฐ์ตกแต่งนี้ในทางการค้า และส่วนใหญ่ทำงานให้กับลูกค้าที่ร่ำรวยที่มีห้องสมุดส่วนตัวมีหนังสือที่สวยงามจำนวนมาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm just illuminating the terrain in which we find ourselves deployed.เพียงแต่ชี้ทางข้างหน้า ให้เห็นชัดๆ เท่านั้น Casualties of War (1989)
"May he who illuminated this... illuminate me.""เขาผู้ให้แสงสว่าง จะ... ส่องแสงมาที่ฉัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Illumination.แสงสว่าง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
So why don't you just ruminate, whilst I illuminate the possibilities.งั้นทำไมไม่ลองครุ่นคิดซักนิดล่ะ ขณะที่ข้ายกตัวอย่างความเป็นไปได้ Aladdin (1992)
- Hmm? It is mesmerizing, the way your face illuminates.ใบหน้าคุณงามผ่องส่องประกายจนผมตะลึง Around the World in 80 Days (2004)
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ Loving Annabelle (2006)
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง The Lake House (2006)
Lights in the frame perhaps to illuminate them, or angled mirrors?ใช้ไฟจากกรอบกระจกฉายภาพของผู้ช่วย หรือไม่ก็มุมเอียงของกระจก The Illusionist (2006)
I hope this field diary has been illuminating for those considering my application to graduate school.ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่าง The Nanny Diaries (2007)
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย High School Musical 2 (2007)
This has all been very illuminating.ในที่สุดความจริงก็ปรากฏ Mine (2008)
See,the light illuminates the front side of the dust particles.กระจกทำให้เราเห็นอีกด้าน เพราะมันทอดเงาฝุ่นด้านตรงข้ามกับผิวที่ไฟส่อง Raging Cannibal (2008)
Hurry up, switch on the illuminator.เร็วเข้า เปิดระบบส่องสว่างซะ Rising Malevolence (2008)
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.หนูดูจากภาพประกอบ... ..สีชมพู ฟ้า แล้วก็ลายทองที่พื้นหลัง Inkheart (2008)
The tattoo reveals the nature of the man and illuminates the four noble professions in The Book of Five Rings:มันเป็นการสัก ที่เป็นการเปิดเผยตัวตนของลูก ...และทำให้เราได้รู้ถึง 4 อาชีพสูงศักดิ์ ในตำราป้องกันตัว Ninja Assassin (2009)
How illuminating.รูป Chuck Versus the Suburbs (2009)
And I thought perhaps you could illuminate me.และบางทีผมคิดว่า อาจารย์จะชี้แนะผมได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The Illuminati?Illumina? Angels & Demons (2009)
That Illuminati ambigramatic symbol has been considered a myth for 400 years.สัญลักษณ์คำ ambigramei Illumina ได้รับการพิจารณาเป็นตำนานสำหรับ 400 ปี. Angels & Demons (2009)
It was only gonna be revealed when the Illuminati had amassed enough power to resurface and carry out their final goal.ที่จะถูกเปิดเผยแก่เฉพาะเมื่อ Illumina มีพลังงานเพียงพอเพื่อนำมา ตามที่ปรากฏอีกครั้ง และกระทำมีวัตถุประสงค์. Angels & Demons (2009)
"The Art of the Illuminati" by Robert Langdon."ศิลปะของแสงสว่าง" โร Langdon. Angels & Demons (2009)
Someone is trying to make you believe the Illuminati themselves have returned to Rome.เจ๋ง. บางคนพยายามที่จะทำให้คุณเชื่อ ที่สว่างไสวกลับไปโรม, Angels & Demons (2009)
If the Illuminati have returned and are in Rome, we will hunt them down and kill them.หาก Illumina คืน และอยู่ในกรุงโรม เราล่าและฉันจะฆ่าท่าน. Angels & Demons (2009)
The Illuminati did not become violent until the 17th century.Illumina ไม่เคยกลายเป็นความรุนแรง จนถึงศตวรรษที่ 17. Angels & Demons (2009)
A shining star at the end of the Path of Illumination.สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า. Angels & Demons (2009)
It's the ancient Illuminati threat. Destruction of Vatican City through light.มันเก่าคุกคามของแสง วาติกันทำลายโดยแสง. Angels & Demons (2009)
That's another Illuminati legend.นี่คืออื่นตำนานของ Illumina. Angels & Demons (2009)
1668. The church kidnapped four Illuminati scientists and branded each one of them on the chest with the symbol of the cross.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง Angels & Demons (2009)
The Purga created a darker, more violent Illuminati.ที่เขาได้ในเดือนพฤษภาคม radicals. "ฟอก" ได้สร้าง Illuminatus พฤษภาคม fuscous มากกว่ารุนแรง Angels & Demons (2009)
A shining star at the end of the Path of Illumination.สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า. Angels & Demons (2009)
Path of Illumination?"เส้นทางการเคลื่อนที่ของประภาส." Angels & Demons (2009)
The Path of Illumination is a hidden trail through Rome itself that leads to the Church of the Illumination.แสงสว่างเส้นทางเป็นเส้นทางที่ซ่อนโดยโรม, นำไปสู่โบสถ์ของประภาส, Angels & Demons (2009)
The place where the Illuminati would meet in secret.ที่ Illumina ๎ภาพยนตร์โ Ineau ในลับ. Angels & Demons (2009)
I'm familiar with Illuminati lore and the legend of the brandings.คุณเป็นที่รู้จักวิทยาศาสตร์ Illumina ตำนานและเรื่องที่สนใจ. Angels & Demons (2009)
Now, you said the image on the screen was illuminated by artificial light.คุณว่าภาพบนจอภาพ อี iluminata โดยประดิษฐ์ไฟ. Angels & Demons (2009)
If this path really leads to the Church of Illumination, that may be where they've hidden the antimatter.หากจะไปนี้จริงๆวิธี โบสถ์แสง อาจจะมีที่ซ่อน antimateria. Angels & Demons (2009)
- Galileo was Illuminati?- Galilei เป็นสมาชิกของ Illumina? ใช่. Angels & Demons (2009)
Anyone of like minds could find the Church of Illumination.พวกเขาและทุกคนที่ต้องการแบ่งปันความคิดเห็น พบโบสถ์แสง Angels & Demons (2009)
Then some unknown Illuminati master sculpted four statues.แล้วบางคนไม่รู้จัก Masters Illumina มีความชำนาญกับสลักสี่ปั้น, Angels & Demons (2009)
At the end of the path was the Church of Illumination.เมื่อสิ้นสุดการม้าเป็นโบสถ์แสงสว่าง. Angels & Demons (2009)
The Illuminati called those four churches by the special name "L'altare de la Scienza".Illumina atribuisera สี่โบสถ์ พิเศษชื่อ "แท่นบูชาวิทยาศาสตร์. Angels & Demons (2009)
I kept seeing it, over and over again. In Illuminati letters.ฉันเห็นเขาอีกครั้งและอีกครั้ง วิภาสจดหมาย ... Angels & Demons (2009)
Well, that's a medieval number to the Illuminati.ห้า? Angels & Demons (2009)
The Egyptian symbol adopted by the Illuminati.- ท่านผู้เชี่ยวชาญ. การพิทูร. Angels & Demons (2009)
The unknown Illuminati master?กว่าที่นี่. เรามี๎ภาพยนตร์โเข้าสู่ระบบ สวิส Guard ที่สำนักงานใหญ่. Angels & Demons (2009)
But the Illuminati were infiltrators.ยกเว้นการรักษาความปลอดภัย Preasfintiei พระองค์ ... Angels & Demons (2009)
It impliess the Illuminati murdered him with his own medication.Antimateria จะถูกระงับนั้นที่ Angels & Demons (2009)
Is it conceivable the Illuminati... have infiltrated the Swiss Guard?และพวกเขาสนใจมากสำหรับคริสตจักร เช่นใหม่. ศรัทธาจะช่วย. Angels & Demons (2009)
The Illuminati.ข้อมูลที่เก็บ VATICANULUl - เวลา 19: Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illuminA small, naked bulb gave the only illumination.
illuminElectric illuminations add to the attraction at night.
illuminThe room was illuminated with red lights.
illuminThe square was illuminated by bright lights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อง[V] shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai definition: ฉายแสง
ส่องสว่าง[V] illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
อร่าม[ADJ] glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
เปล่ง[V] shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
วิภาส[V] shine, See also: illuminate, lighten, Syn. ส่องสว่าง, Thai definition: มีแสงสว่างออกมา, Notes: (สันสกฤต)
วิโรจ[ADJ] bright, See also: illuminating, shinning, brilliant, prosperous, Syn. วิโรจน์, สว่าง, แจ่มใส, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ส่องแสง[V] shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่
ฉาย[V] shine, See also: emit, radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง, Thai definition: ส่องแสงออกไป
ฉายไฟ[V] shine, See also: radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องไฟ, ฉายแสง, Example: พ่อเดินฉายไฟรอบๆ บริเวณบ้านดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ประภาส[N] light, See also: illumination, Syn. แสงสว่าง, Ant. ความมืด
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
สว่างไสว[V] lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป
สว่างไสว[V] lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป
ผู้ชี้แจง[N] one who explains, See also: one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on, Example: เขาเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสั่งซื้อสินค้า, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ส่อง[v.] (sǿng) EN: shine ; illuminate ; light up   FR: illuminer ; éclairer
ส่องแสง[v. exp.] (søngsaēng) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon   FR: briller ; étinceler
ส่องสว่าง[v. exp.] (søng sawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten   FR: illuminer ; irradier
ตรัสรู้[adj.] (tratsarū) FR: illuminé ; éveillé

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUMINED    IH2 L UW1 M AH0 N D
ILLUMINATE    IH2 L UW1 M IH0 N IH0 T
ILLUMINATED    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T AH0 D
ILLUMINATES    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T S
ILLUMINATOR    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T ER0
ILLUMINATING    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T IH0 NG
ILLUMINATION    IH2 L UW2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
TRANSILLUMINATIO    T R AE2 N Z AH0 L UW2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illumine    (v) ˈɪlˈuːmɪn (i1 l uu1 m i n)
illuming    (v) ˈɪlˈuːmɪŋ (i1 l uu1 m i ng)
illumined    (v) ˈɪlˈuːmɪnd (i1 l uu1 m i n d)
illumines    (v) ˈɪlˈuːmɪnz (i1 l uu1 m i n z)
illuminate    (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪt (i1 l uu1 m i n ei t)
illumining    (v) ˈɪlˈuːmɪnɪŋ (i1 l uu1 m i n i ng)
illuminated    (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪtɪd (i1 l uu1 m i n ei t i d)
illuminates    (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪts (i1 l uu1 m i n ei t s)
illuminating    (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪtɪŋ (i1 l uu1 m i n ei t i ng)
illumination    (n) ˈɪlˌuːmɪnˈɛɪʃən (i1 l uu2 m i n ei1 sh @ n)
illuminations    (n) ˈɪlˌuːmɪnˈɛɪʃənz (i1 l uu2 m i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph, #1,471 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, / ] to shut the door; unilluminated, #2,540 [Add to Longdo]
照明[zhào míng, ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, ] lighting; illumination, #8,050 [Add to Longdo]
亮度[liàng dù, ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] illumination, #9,852 [Add to Longdo]
照亮[zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] to illuminate; to light up; lighting, #12,359 [Add to Longdo]
光照[guāng zhào, ㄍㄨㄤ ㄓㄠˋ, ] illumination, #16,156 [Add to Longdo]
照耀[zhào yào, ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ, 耀] shine; illuminate, #16,266 [Add to Longdo]
普照[pǔ zhào, ㄆㄨˇ ㄓㄠˋ, ] to illuminate everything (of the sun), #44,481 [Add to Longdo]
照度[zhào dù, ㄓㄠˋ ㄉㄨˋ, ] illumination (i.e. intensity of light), #47,067 [Add to Longdo]
挑明[tiǎo míng, ㄊㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to illuminate; to open up (a topic), #49,097 [Add to Longdo]
照映[zhào yìng, ㄓㄠˋ ㄧㄥˋ, ] to shine; to illuminate, #100,350 [Add to Longdo]
点亮[diǎn liàng, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] to illuminate; to turn on the lights; to light (a blaze) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
照らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleuchter {m}illuminator [Add to Longdo]
Beleuchter {m}illuminators [Add to Longdo]
Beleuchtung {f}illumination [Add to Longdo]
Beleuchtung {f}; Beleuchtungsstärke {f}illumination [Add to Longdo]
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
lokale Beleuchtung {f}local illumination [Add to Longdo]
Beleuchtungsstärke {f}illuminance; illuminance level [Add to Longdo]
Illumination {f}illumination [Add to Longdo]
anstrahlen; beleuchten | anstrahlend; beleuchtend | angestrahlt; beleuchtet | strahlte an; beleuchteteto illuminate | illuminating | illuminated | illuminated [Add to Longdo]
aufhellbar {adj}illuminable [Add to Longdo]
aufklärendilluminative [Add to Longdo]
aufklärendilluming [Add to Longdo]
aufklärendillumining [Add to Longdo]
ausleuchtento illuminate [Add to Longdo]
beleuchtento illumine [Add to Longdo]
beleuchtetilluminates [Add to Longdo]
beleuchtetillumines [Add to Longdo]
beleuchteteillumined [Add to Longdo]
erleuchten | erleuchtend | erleuchtet | erleuchtetto illuminate; to illume | illuminating | illuminates; illumes | illuminated; illumed [Add to Longdo]
hell erleuchtetbrightly lit; brightly illuminated [Add to Longdo]
unerleuchtetunilluminated [Add to Longdo]
unwissendunillumined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリュミネイション[, iryumineishon] (n) illumination [Add to Longdo]
イルコン[, irukon] (n) (abbr) illumination control [Add to Longdo]
イルミ[, irumi] (n) (abbr) illumination [Add to Longdo]
イルミナティ[, iruminatei] (n) Illuminati (Name of group) [Add to Longdo]
イルミネーション[, irumine-shon] (n) illumination; (P) [Add to Longdo]
ライトアップ[, raitoappu] (n) illumination of bridges, etc. at night (wasei [Add to Longdo]
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) [Add to Longdo]
啓蒙主義[けいもうしゅぎ, keimoushugi] (n) illuminism; enlightenment [Add to Longdo]
減光[げんこう, genkou] (n,vs) (1) light reduction; (vs) (2) to reduce illumination [Add to Longdo]
光力[こうりょく, kouryoku] (n) the intensity or illuminating power of light [Add to Longdo]
彩飾[さいしょく, saishoku] (n,vs) illumination (e.g. of a manuscript) [Add to Longdo]
彩飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
射し込む[さしこむ, sashikomu] (v5m,vi) to shine in (light); to illuminate [Add to Longdo]
寂光[じゃっこう;じゃくこう, jakkou ; jakukou] (n) (1) {Buddh} light of wisdom (when nearing nirvana); silent illumination; (2) {Buddh} (See 寂光浄土,常寂光土) paradise; nirvana [Add to Longdo]
照らす[てらす, terasu] (v5s,vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
照度[しょうど, shoudo] (n) (intensity of) illumination; illuminance [Add to Longdo]
照度計[しょうどけい, shoudokei] (n) illuminometer [Add to Longdo]
照明[しょうめい, shoumei] (n,vs,adj-no) illumination; lighting; (P) [Add to Longdo]
地球照[ちきゅうしょう, chikyuushou] (n) Earth light (illumination of the moon by light reflected from the Earth); earthshine [Add to Longdo]
電光ニュース[でんこうニュース, denkou nyu-su] (n) illuminated sign spelling out news items [Add to Longdo]
電飾[でんしょく, denshoku] (n) decorative illumination [Add to Longdo]
避難誘導灯[ひなんゆうどうとう, hinanyuudoutou] (n) (illuminated) emergency exit signs [Add to Longdo]
遍照[へんじょう;へんしょう, henjou ; henshou] (n,vs) (See 法身) universal illumination (esp. in Buddhism, by the dharma-body) [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp,v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp,adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P) [Add to Longdo]
落射照明[らくしゃしょうめい, rakushashoumei] (n) epi-illumination; illumination that impinges on the sample from the viewing direction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
照明[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top