Search result for

i stole essen [...] black market.

   
1 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i stole essen [...] black market.-, *i stole essen [...] black market.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา i stole essential air force radio parts, and i sold them on the black market. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *i stole essential air force radio parts, and i sold them on the black market.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

i ( AY1) stole ( S T OW1 L) essential ( EH0 S EH1 N SH AH0 L) air force ( EH1 R F AO1 R S) radio ( R EY1 D IY0 OW2) parts ( P AA1 R T S), and ( AH0 N D) i ( AY1) sold ( S OW1 L D) them ( DH EH1 M) on ( AA1 N) the ( DH AH0) black market ( B L AE1 K M AA1 R K AH0 T).

 


  

 
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
stole
 • ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง[Lex2]
 • ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง[Lex2]
 • กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ[Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของ steal[Lex2]
 • (สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) ,ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี,ผ้าคลุมยาว vi,vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal [Hope]
 • (vt) pt ของ steal [Nontri]
 • /S T OW1 L/ [CMU]
 • (v) /st'ɒul/ [OALD]
  [steal]
 • ขโมย[Lex2]
 • (สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n. ###S. pilfer,rob,take,filch [Hope]
 • (vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน [Nontri]
 • /S T IY1 L/ [CMU]
 • (v) /st'iːl/ [OALD]
essential
 • จำเป็น: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด [Lex2]
 • องค์ประกอบสำคัญ: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น [Lex2]
 • จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง [LongdoEN]
 • (อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง. ###SW. essentialness n. ดูessential ###S. funda [Hope]
 • (adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ [Nontri]
 • /EH0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • /IY0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɪs'ɛnʃl/ [OALD]
air force
 • กองทัพอากาศ[Lex2]
 • กองทัพอากาศ [Hope]
radio
 • แท่ง: รัศมี, รังสี [Lex2]
 • วิทยุ: เครื่องรับวิทยุ [Lex2]
 • การสื่อสารทางวิทยุ[Lex2]
 • ติดต่อกันทางวิทยุ[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับวิทยุ: ที่ส่งโดยวิทยุ [Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับรังสี[Lex2]
 • (เร'ดิโอ) n. วิทยุ. adj. เกี่ยวกับวิทยุหรือใช้รังสี. -v. ถ่ายทอดโดยวิทยุ [Hope]
 • (n) วิทยุ [Nontri]
 • /R EY1 D IY0 OW2/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪdɪəʳə/ [OALD]
parts
 • /P AA1 R T S/ [CMU]
 • (v) /p'aːts/ [OALD]
  [part]
 • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
 • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
 • บทพูด: บทละคร [Lex2]
 • เสียงดนตรี[Lex2]
 • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
 • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
 • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
 • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
 • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
 • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
 • /P AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /p'aːt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
sold
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sell[Lex2]
 • (โซลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sell (ดู) [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ sell [Nontri]
 • /S OW1 L D/ [CMU]
 • (v) /s'ɒuld/ [OALD]
  [sell]
 • ขาย: จำหน่าย [Lex2]
 • โฆษณาให้ซื้อ: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก [Lex2]
 • เป็นที่ต้องการ: ขายได้ปริมาณมาก [Lex2]
 • แลกกับเงิน: ยอมทำเพื่อเงิน [Lex2]
 • การขาย: วิธีการขาย, การจำหน่าย [Lex2]
 • (เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย [Hope]
 • (vt) จำหน่าย,ขาย [Nontri]
 • /S EH1 L/ [CMU]
 • (v) /s'ɛl/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
black market
 • ตลาดมืด[Lex2]
 • ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย[Lex2]
 • ตลาดมืด [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top