ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i see

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i see-, *i see*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้; Pinocchio (1940)
Say, could I see that knife a second, please?กล่าวว่าฉันจะได้เห็นมีดที่สองได้ไหม 12 Angry Men (1957)
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
Can I see you for a moment, personal, sir?ฉันสามารถมองเห็นคุณเป็น ช่วงเวลาที่ส่วนบุคคลครับ? อะไร? How I Won the War (1967)
I used to be put off my supper should I see a cat dead in the middle of the road.ฉันเคยถูกนำออกอาหารมื้อเย็น ของฉันฉันควรจะเห็น แมวตายในช่วงกลางของถนน How I Won the War (1967)
I see footsteps.ฉันเห็นรอยเท้า Yellow Submarine (1968)
And as a soldier, I see things simply.ในฐานะนักรบ... กระผมมีวิสัยทัศน์แตกต่างไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
When will I see you again?ตอนที่ผมจะเห็นคุณอีกครั้งหรือไม่ The Godfather (1972)
-When will I see you again, Michael?- ตอนที่ผมจะเห็นคุณอีกครั้งไมเคิล? The Godfather (1972)
" I hope you get well, Grandpa, and wish I see you soon."ผมหวังว่าคุณจะได้รับทั้งคุณปู่และหวังว่าฉันจะเห็นคุณเร็ว ๆ . The Godfather (1972)
Vill I, vill I see you later?คุณจะกลับมาไหม Blazing Saddles (1974)
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i seeAs I see it, that is the best way.
i seeCan I see that one?
i seeCan I see the special exhibit with this ticket?
i seeCan I see this one?
i seeCan I see what's on the other channels?
i seeCan I see you at ten tomorrow?
i seeCan I see your license, please?
i seeCan I see you tonight?
i seeCould I see the room please?
i seeCould I see the timetable?
i seeCould I see you a minute, please?
i seeCould I see your driver's license.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอซีคิว[N] I Seek You, See also: ICQ, Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ, วงจรรวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าใจล่ะ[xp] (khaojai la) EN: I see   FR: je vois !
เข้าใจแล้ว[xp] (khaojai laēo) EN: I see   FR: j'ai bien compris ; compris ; je vois
ขอดู...[v. exp.] (khø dū ...) EN: May I see ...   FR: Puis-je voir ...
อ้อ[interj.] (ø) EN: oh ! ; ah ! ; yes ! ; well ! ; right ! ; I see !   FR: je vois ! ; bon ! ; au fait !

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ō, , ] I see; oh, #2,869 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ich sehe es im Geiste.I see it in my mind's eye. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そういうことか[, souiukotoka] (exp) I got it; I see; I now know; So that's the reason [Add to Longdo]
ふむ[, fumu] (int) (See ふん・1) hmm; I see; hrm [Add to Longdo]
委細面談[いさいめんだん, isaimendan] (exp) details when I see you [Add to Longdo]
成程(P);成る程[なるほど, naruhodo] (exp,adv) (uk) I see; That's right!; Indeed; (P) [Add to Longdo]
当社比[とうしゃひ, toushahi] (n) (1) compared to our company's products (a phrase often used in advertising when comparing old and new products); in this company's comparison; (2) (col) as I see it; by my estimate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top