ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

I forgot how [...] some brother.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -I forgot how [...] some brother.-, *I forgot how [...] some brother.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) forgot ( F ER0 G AA1 T) how ( HH AW1) afraid ( AH0 F R EY1 D) I ( AY1) was around ( W AA1 Z ER0 AW1 N D) girls ( G ER1 L Z), how ( HH AW1) I ( AY1) was ( W AA1 Z) always ( AO1 L W EY2 Z) waiting for ( W EY1 T IH0 NG F AO1 R) them ( DH EH1 M) to ( T UW1) laugh at ( L AE1 F AE1 T) me ( M IY1) or ( AO1 R) look away ( L UH1 K AH0 W EY1) embarrassed ( IH0 M B EH1 R AH0 S T) or ( AO1 R) ask ( AE1 S K) me ( M IY1) about ( AH0 B AW1 T) my ( M AY1) tall ( T AO1 L) handsome ( HH AE1 N S AH0 M) brother ( B R AH1 DH ER0).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
forgot
 • ลืม (กริยาช่องที่ 2 ของ forget)[Lex2]
 • (ฟอร์กอท') v. กริยาช่อง 2และช่อง3ของforget [Hope]
 • (vt) pt ของ forget [Nontri]
 • /F ER0 G AA1 T/ [CMU]
 • /F AO0 R G AA1 T/ [CMU]
 • (v) /f'əg'ɒt/ [OALD]
  [forget]
 • ลืม: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม [Lex2]
 • (ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) . ###SW. forgettable adj. forgetter n. ###S. lose [Hope]
 • (vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ [Nontri]
 • /F ER0 G EH1 T/ [CMU]
 • /F AO0 R G EH1 T/ [CMU]
 • (v) /f'əg'ɛt/ [OALD]
how
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) /h'au/ [OALD]
afraid
 • กลัว: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น [Lex2]
 • เกรงว่า[Lex2]
 • (อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง ###S. scared, fearful ###A. confident, fearless) [Hope]
 • (adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว [Nontri]
 • /AH0 F R EY1 D/ [CMU]
 • (j) /'əfr'ɛɪd/ [OALD]
was around
  [be around]
 • อยู่ใกล้ๆ: อยู่แถวนี้ [Lex2]
 • เกี่ยวข้องกับ[Lex2]
girls
 • /G ER1 L Z/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʳlz/ [OALD]
  [girl]
 • เด็กผู้หญิง: เด็กสาว, เพื่อนหญิง [Lex2]
 • (เกิร์ล) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,คนรัก (ของผู้ชาย) ,ผู้หญิง [Hope]
 • (n) เด็กหญิง,เด็กผู้หญิง,หญิงสาว [Nontri]
 • /G ER1 L/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʳl/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
always
 • ตลอดเวลา: ตลอดไป [Lex2]
 • เสมอ: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ [Lex2]
 • (ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด ###S. eternally, perpetually) [Hope]
 • (adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป [Nontri]
 • /AO1 L W EY2 Z/ [CMU]
 • /AO1 L W IY0 Z/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlwɛɪz/ [OALD]
waiting for
  [wait for]
 • รอคอย: คอย [Lex2]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
laugh at
 • หัวเราะเยาะ[Lex2]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
look away
 • มองไปด้านข้าง: เมินไปด้านข้าง [Lex2]
 • เมิน: ทำไม่เห็น, มองทางอื่น, หันหน้าหนี [Lex2]
embarrassed
 • ซึ่งลำบากใจ: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน [Lex2]
 • /IH0 M B EH1 R AH0 S T/ [CMU]
 • (v) /'ɪmb'ærəst/ [OALD]
  [embarrass]
 • ทำให้ขวยเขิน: ทำให้กระดากอาย, ทำให้รู้สึกอาย [Lex2]
 • ทำให้ลำบาก: ทำให้เกิดปัญหา, ขัดขวาง [Lex2]
 • (เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ. ###SW. embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา [Hope]
 • (vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก [Nontri]
 • /IH0 M B EH1 R AH0 S/ [CMU]
 • (v) /'ɪmb'ærəs/ [OALD]
ask
 • ขอร้อง: ขอ [Lex2]
 • เชิญ: เชื้อเชิญ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์ [Lex2]
 • ถาม[Lex2]
 • บอกราคา: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา [Lex2]
 • (อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S... [Hope]
 • (vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • /AE1 S K/ [CMU]
 • (v) /'aːsk/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
tall
 • สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ): สูงกว่าปกติ [Lex2]
 • ซึ่งมีรูปร่างสูง (ของคนหรือสิ่งต่างๆ): สูง [Lex2]
 • มากเกินไป: มากเกินควร [Lex2]
 • เหลือเชื่อ: ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้ [Lex2]
 • ด้วยท่าทีสง่างาม: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ [Lex2]
 • ขี้คุย: โอ้อวด, ขี้โม้, คุยโว [Lex2]
 • (ทอล) adj. สูง,คุยโว,โกหก,มากมาย,งาม ###SW. tallness n. ###S. high,lofty,elevated [Hope]
 • (adj) สูง,โว,โกหก,หนักมือ [Nontri]
 • /T AO1 L/ [CMU]
 • (j) /t'ɔːl/ [OALD]
handsome
 • เมตตากรุณา: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง [Lex2]
 • รูปหล่อ: หล่อ, งาม, ดูดี [Lex2]
 • (แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง. ###SW. handsomeness n. ###S. graceful,beautiful [Hope]
 • (adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย [Nontri]
 • /HH AE1 N S AH0 M/ [CMU]
 • (j) /h'ænsəm/ [OALD]
brother
 • พี่ชายหรือน้องชาย[Lex2]
 • (บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์ [Hope]
 • (n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง [Nontri]
 • /B R AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) /br'ʌðər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top