ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i flatter mys [...] ral delicacy.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i flatter mys [...] ral delicacy.-, *i flatter mys [...] ral delicacy.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา i flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *i flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า Pride & Prejudice (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

i ( AY1) flatter ( F L AE1 T ER0) myself ( M AY2 S EH1 L F) that ( DH AE1 T) your ( Y AO1 R) refusal ( R AH0 F Y UW1 Z AH0 L) is ( IH1 Z) merely ( M IH1 R L IY0) a ( AH0) natural ( N AE1 CH ER0 AH0 L) delicacy ( D EH1 L AH0 K AH0 S IY0).

 


  

 
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
flatter
 • ยกยอ: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น [Lex2]
 • ทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง[Lex2]
 • เครื่องมือที่ทำให้เหล็กแบนของช่างตีเหล็ก[Lex2]
 • (แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน [Hope]
 • (vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ [Nontri]
 • /F L AE1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /fl'ætər/ [OALD]
  [flat]
 • ราบ (พื้นดิน): ราบเรียบ [Lex2]
 • แบน: แบนราบ [Lex2]
 • ที่ราบ: พื้นราบ [Lex2]
 • ราบ (นอน, เหยียดตัว)[Lex2]
 • แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด): ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน [Lex2]
 • ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง): ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ [Lex2]
 • ทำให้แบนเรียบ[Lex2]
 • ้แบนราบบ[Lex2]
 • ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี)[Lex2]
 • เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง[Lex2]
 • แฟบ (ยาง): แบน [Lex2]
 • ยางแบน: ยางแฟบ [Lex2]
 • ส้นเตี้ย (รองเท้า): ไม่มีส้น [Lex2]
 • น่าเบื่อ: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม [Lex2]
 • ซบเซา (ธุรกิจ): ไม่กระเตื้อง [Lex2]
 • ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ): ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา [Lex2]
 • อย่างชัดเจน: อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา [Lex2]
 • หมดฟอง (เครื่องดื่ม)[Lex2]
 • ห้องชุด: แฟลต [Lex2]
 • (แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต [Hope]
 • (adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา [Nontri]
 • (n) พื้นราบ,สิ่งที่แบนราบ,ห้องชุด,แฟลต,ที่พัก [Nontri]
 • /F L AE1 T/ [CMU]
 • (n) /fl'æt/ [OALD]
myself
 • ตัวของฉัน: ตัวของฉันเอง [Lex2]
 • (ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves [Hope]
 • (pro) ตัวของฉันเอง [Nontri]
 • /M AY2 S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) /m'aɪs'ɛlf/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
refusal
 • คำปฏิเสธ: การปฏิเสธ [Lex2]
 • (รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด ###S. rejection,denial,veto [Hope]
 • (n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด [Nontri]
 • /R AH0 F Y UW1 Z AH0 L/ [CMU]
 • /R IH0 F Y UW1 Z AH0 L/ [CMU]
 • (n) /r'ɪfj'uːzl/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
merely
 • เพียงเท่านั้น: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ [Lex2]
 • (เมียร์'ลี) adv. เท่านั้น,เป็นเพียง,ง่าย ๆ ,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน ###S. simply,purely [Hope]
 • (adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์ [Nontri]
 • /M IH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) /m'ɪəʳliː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
natural
 • เป็นธรรมชาติ: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ [Lex2]
 • ธรรมดา: เป็นปกติ [Lex2]
 • (แนช'เชอเริล) adj. โดยธรรมชาติ [Hope]
 • (adj) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,แต่กำเนิด [Nontri]
 • /N AE1 CH ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /N AE1 CH R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /n'ætʃrəl/ [OALD]
delicacy
 • ความละเอียดอ่อน: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง [Lex2]
 • อาหารราคาแพง: อาหารอร่อย [Lex2]
 • (เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก. ###S. modesty [Hope]
 • (n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย [Nontri]
 • /D EH1 L AH0 K AH0 S IY0/ [CMU]
 • /D EH1 L IH0 K AH0 S IY0/ [CMU]
 • (n) /d'ɛlɪkəsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top