ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i assume, per our agreement, you're here to dissuade my son from going through with this acquisition?

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i assume, per [...] acquisition?-, *i assume, per [...] acquisition?*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) assume ( AH0 S UW1 M), per ( P ER1) our ( AW1 ER0) agreement ( AH0 G R IY1 M AH0 N T), you're ( Y UH1 R) here ( HH IY1 R) to ( T UW1) dissuade ( D IH0 S W EY1 D) my ( M AY1) son ( S AH1 N) from ( F R AH1 M) going through with ( G OW1 IH0 NG TH R UW1 W IH1 DH) this ( DH IH1 S) acquisition ( AE2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N)?

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
assume
 • ทึกทักเอา: คิดว่าเป็นจริง [Lex2]
 • ยอมรับ: รับผิดชอบ [Lex2]
 • รับ: รับเอา [Lex2]
 • แสร้ง: เสแสร้งเป็น [Lex2]
 • (อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง ###S. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure) [Hope]
 • (vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก [Nontri]
 • /AH0 S UW1 M/ [CMU]
 • (v) /'əsj'uːm/ [OALD]
per
 • ผ่าน: ตลอด, ทั่ว [Lex2]
 • ตามที่[Lex2]
 • ต่อ[Lex2]
 • โดยผ่านทาง: ด้วยวิธีการ, ผ่าน, ทาง, โดย [Lex2]
 • แต่ละ: ต่อหนึ่ง [Lex2]
 • โดยวิธี เช่น per Telex ส่งด้วยเทเล็กซ์ [LongdoDE]
 • (เพอ) prep. แต่ละ,ต่อ,ทุก,ตาม,โดย,โดยทาง,อาศัย,ผ่าน [Hope]
 • (pre) โดย,ต่อ,อันละ,ทุก,โดยตรง,ผ่าน [Nontri]
 • /P ER1/ [CMU]
 • (in) /pɜːʳr/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
agreement
 • การเห็นพ้อง: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน [Lex2]
 • ข้อตกลง: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง [Lex2]
 • ความสอดคล้องทางไวยากรณ์: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา [Lex2]
 • คำสัญญา: สัญญา, หนังสือสัญญา [Lex2]
 • (อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน ###S. pact, consent, alliance) [Hope]
 • (n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา [Nontri]
 • /AH0 G R IY1 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'əgr'iːmənt/ [OALD]
you're
 • (ยัวร์) abbr. you are [Hope]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • /Y UW1 R/ [CMU]
 • (v) /juəʳr/ [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʳr/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
dissuade
 • ห้ามปราม: เตือน,แนะนำ [Lex2]
 • (ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง. ###SW. dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade ###S. discourage,avert,warn ###A. encourage [Hope]
 • (vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม [Nontri]
 • /D IH0 S W EY1 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪsw'ɛɪd/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
son
 • คำเรียกผู้ชาย[Lex2]
 • ลูกชาย: บุตรชาย [Lex2]
 • (ซัน) n. บุตรชาย,คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย,The Son พระเยซูคริสต์. [Hope]
 • (n) ลูกชาย,บุตรชาย,โอรส [Nontri]
 • /S AH1 N/ [CMU]
 • (n) /s'ʌn/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
going through with
  [go through with]
 • ทำให้สำเร็จลุล่วง: ประสบผลสำเร็จ [Lex2]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
acquisition
 • การได้มา[Lex2]
 • การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน): การตรวจหาที่ตั้งโดยเครื่องมืออื่นๆ [Lex2]
 • การพัฒนาทักษะ[Lex2]
 • สิ่งที่เพิ่มเติม[Lex2]
 • (แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา ###S. procurement) [Hope]
 • (n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา [Nontri]
 • /AE2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌækwɪz'ɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top