ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i'm gonna hau [...] amouflage it.-, *i'm gonna hau [...] amouflage it.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'm ( AY1 M) gonna ( G AA1 N AH0) haul ( HH AO1 L) ass ( AE1 S) over ( OW1 V ER0) there ( DH EH1 R) and ( AH0 N D) get ( G EH1 T) rid of ( R IH1 D AH1 V) that ( DH AE1 T) warning ( W AO1 R N IH0 NG) barrier ( B AE1 R IY0 ER0)... around ( ER0 AW1 N D) the ( DH AH0) mine ( M AY1 N) shaft ( SH AE1 F T) and ( AH0 N D) camouflage ( K AE1 M AH0 F L AA2 ZH) it ( IH1 T).

 


  

 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
gonna
 • คำย่อของ going to[Lex2]
 • คำพูดย่อของ going to[Lex2]
 • /G AA1 N AH0/ [CMU]
 • (v) /g'ɒnə/ [OALD]
haul
 • ของที่ถูกขโมยไป[Lex2]
 • ลาก: ดึง, ฉุด [Lex2]
 • ลำเลียง: ขนส่ง [Lex2]
 • (ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง ###S. pull,tow [Hope]
 • (n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง [Nontri]
 • (vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด [Nontri]
 • /HH AO1 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɔːl/ [OALD]
ass
 • คนโง่ (คำสแลง): ไอ้โง่ [Lex2]
 • ลา[Lex2]
 • ก้น (คำสแลง): บั้นท้าย [Lex2]
 • ก้น[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความรำคาญ[Lex2]
 • งานที่ล้มเหลว[Lex2]
 • (แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ ###S. jackass, fool,donkey,dolt) [Hope]
 • (n) ลา,คนโง่ [Nontri]
 • /AE1 S/ [CMU]
 • (n) /'æs/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
get
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
rid of
 • เป็นอิสระจาก[Lex2]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
warning
 • สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย[Lex2]
 • คำเตือน[Lex2]
 • ที่เตือนให้ระวัง: ซึ่งเตือนให้ระวัง [Lex2]
 • (n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ [Nontri]
 • /W AO1 R N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːnɪŋ/ [OALD]
  [warn]
 • เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)[Lex2]
 • บอกให้รู้ล่วงหน้า[Lex2]
 • ดุด่า: ว่ากล่าว [Lex2]
 • ห้าม: ทัดทาน [Lex2]
 • (วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ ###SW. warning n.,adj. ###S. caution,notify [Hope]
 • (vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ [Nontri]
 • /W AO1 R N/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːn/ [OALD]
barrier
 • อุปสรรค[Lex2]
 • (แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค ###S. obstacle [Hope]
 • (n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร [Nontri]
 • /B AE1 R IY0 ER0/ [CMU]
 • /B EH1 R IY0 ER0/ [CMU]
 • (n) /b'ærɪəʳr/ [OALD]
around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) /'ər'aund/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
mine
 • เหมืองแร่: บ่อแร่ [Lex2]
 • แหล่งอุดมสมบูรณ์: แหล่งที่มีมากมาย [Lex2]
 • ระเบิด: ลูกระเบิด [Lex2]
 • ขุดเหมือง[Lex2]
 • ขุดเหมือง: ขุดแร่ [Lex2]
 • วางระเบิด: วางระเบิด, ทำลายด้วยทุ่นระเบิด [Lex2]
 • ขุดอุโมงค์: ขุดโพรง [Lex2]
 • ของฉัน: ซึ่งเป็นของฉัน [Lex2]
 • (ไมนฺ) pron. ของฉัน n. เหมือง,บ่อแร่,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์,ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด,ขุดแร่,ขุดใต้ดิน,ทำทาง,โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ ,วางทุ่นระเบิด. ###SW. mineable adj. minable adj. [Hope]
 • (n) เหมืองแร่,บ่อแร่,ทุ่นระเบิด [Nontri]
 • (pro) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1 N/ [CMU]
 • (v) /maɪn/ [OALD]
shaft
 • ด้าม: คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ [Lex2]
 • ทางเดิน[Lex2]
 • การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ถ่อด้วยคานไม้: ดันด้วยไม้ยาว [Lex2]
 • กระทำอย่างไม่ยุติธรรม[Lex2]
 • (ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่ [Hope]
 • /SH AE1 F T/ [CMU]
 • (n) /ʃ'aːft/ [OALD]
camouflage
 • การอำพราง: การอำพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อการหลบซ่อน [Lex2]
 • อำพราง: ซ่อน, ปกปิด [Lex2]
 • (แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา ###SW. camouflager n. ดูcamouflage ###S. disguise [Hope]
 • (n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน [Nontri]
 • (vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง [Nontri]
 • /K AE1 M AH0 F L AA2 ZH/ [CMU]
 • (v) /k'æməflaːʒ/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top