ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

I'll bring the probe lower.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -I'll bring the probe lower.-, *I'll bring the probe lower.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1)'ll bring ( B R IH1 NG) the ( DH AH0) probe ( P R OW1 B) lower ( L OW1 ER0).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
ll
 • (n) /l'aɪnz/ [OALD]
  [will]
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
bring
 • พามา: พา [Lex2]
 • พาไป: นำไป, นำไปส่ง [Lex2]
 • ไปเอามา[Lex2]
 • นำไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง [Lex2]
 • (บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้) [Hope]
 • (vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด [Nontri]
 • /B R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /br'ɪŋ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
probe
 • เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล[Lex2]
 • การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ[Lex2]
 • การสืบสวน[Lex2]
 • ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ[Lex2]
 • สืบสวน: สอบสวน [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ค้นหา [Lex2]
 • (โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน. ###SW. probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
 • (vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ [Nontri]
 • /P R OW1 B/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒub/ [OALD]
lower
 • จมลง: จม [Lex2]
 • ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ): น้อยกว่า [Lex2]
 • ทำให้ต่ำต้อย: ทำให้เสื่อมเสีย, ลดเกียรติ [Lex2]
 • ทำให้ต่ำลง: ลดต่ำลง [Lex2]
 • ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง): ลดลง [Lex2]
 • ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ[Lex2]
 • ที่อยู่ชั้นล่าง: ข้างล่าง [Lex2]
 • ฟันล่าง: ขากรรไกรล่าง [Lex2]
 • ลดตัวลงไป[Lex2]
 • ลดระดับความดังของเสียง: ลดเสียง [Lex2]
 • ลดลง: น้อยลง [Lex2]
 • การขมวดคิ้ว: หน้าตาบูดบึ้ง [Lex2]
 • ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม[Lex2]
 • ทำหน้าบูดบึ้ง: ขมวดคิ้ว [Lex2]
 • มืดลง (ท้องฟ้า): ดำมืด [Lex2]
 • (โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง. [Hope]
 • (adj) ต่ำลงมา,ลดลงมา,ตกต่ำ,หย่อน [Nontri]
 • (vi,vt) ต่ำกว่า,ตกต่ำ,หย่อนลง,จมลง,ลดต่ำลง,ต่ำต้อย [Nontri]
 • /L OW1 ER0/ [CMU]
 • (v) /l'ɒuər/ [OALD]
 • (v) /l'auər/ [OALD]
  [low]
 • คุณภาพต่ำ[Lex2]
 • ชั้นต่ำ: เลว, หยาบช้า, หยาบคาย [Lex2]
 • ต่ำ (เกียร์)[Lex2]
 • ต่ำกว่าระดับปกติ[Lex2]
 • ต่ำต้อย: ต้อยต่ำ [Lex2]
 • ต่ำลง (ระดับ, ระดับน้ำ, จุด, ตำแหน่ง): ลดลง [Lex2]
 • ต่ำลึก (เสียง)[Lex2]
 • น้อย[Lex2]
 • น้อย (แสง): (แสง) มัว [Lex2]
 • ในราคาที่ต่ำ: ถูก [Lex2]
 • มีคุณค่าอาหารต่ำ[Lex2]
 • ระดับต่ำ (การเรียน, การงาน)[Lex2]
 • รู้สึกไม่สบาย[Lex2]
 • เสียงต่ำ: เสียงแผ่ว, เสียงเบา [Lex2]
 • หดหู่ใจ: หดหู่, เศร้าใจ [Lex2]
 • หมด: พร่อง, ไม่มีเหลือ [Lex2]
 • อ่อนแรง: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง [Lex2]
 • ร้อง (วัว): ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว [Lex2]
 • (โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี [Hope]
 • (adj) ต่ำ,เตี้ย,ค่อย,เลว,แผ่วลง,พร่อง [Nontri]
 • (n) เสียงร้องเหมือนวัว [Nontri]
 • (vi) ร้องเหมือนวัว [Nontri]
 • /L OW1/ [CMU]
 • (v) /l'ɒu/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top