Search result for

hondas

(86 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hondas-, *hondas*, honda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hondas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hondas*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honda automobileรถยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honda motorcycleจักรยานยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honda vansรถยนต์ตู้ฮอนด้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll never forget her. Her name was Tashonda.ฉันไม่เคยลืมเธอเลย เธอชื่อทาชอนด้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The point is, boys... even though I love havin' sex with some hot, random trim... a day hasn't gone by where I haven't thought of Tashonda.ประเด็นก็คือ... แม้ว่าฉันจะชอบการมีเซ็กส์ กับสาวฮอท เล็มขนนิดหน่อย... แต่ก็ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่คิดถึงทาชอนด้าเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Here's to you, Tashonda.นี่เพื่อคุณ ทาชอนด้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
is she Mayumi Honda?นี่ฮอนดะ มายูมิใช่ไหมครับ Death Note: L Change the World (2008)
I need 3 units to look for a silver Honda near Ochada orchards.ผมต้องการ 3 หน่วยไปตามหา รถฮอนด้าสีเงินแถว ๆ สวนโอคาด้า The Day the Earth Stood Still (2008)
Any other cars stolen in Jamestown? Two. 1999 Honda Civic, blue.สีน้ำเงิน สวยและไม่โดดเด่น When the Levee Breaks (2009)
Rhonda.รันดา Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Rhonda, but...รันดาร์ แต่... Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Principal Rhonda Barr.อาจารย์ใหญ่ รัลดา บาร์ Do It, Monkey (2009)
Rhonda hurley.รอนด้า เฮอร์ลี่ The End (2009)
Lashonda, can we please strike that?ลาชอนด้า เรามาเริ่มเลยดีไหม? Advanced Criminal Law (2009)
Rhonda?รอนด้า? Precious (2009)
All right. My name is Rhonda Patrice Johnson.โอเค ฉันชื่อรอนด้า แพทริซ จอห์นสัน Precious (2009)
- Go ahead, Rhonda.-เอาเลย รอนด้า Precious (2009)
- Rhonda!-รอนด้า! Precious (2009)
Rhonda!รอนด้า! Precious (2009)
Rhonda, you ain't the teacher.รอนด้า เธอไม่ใช่คุณครู Precious (2009)
- Okay, Rhonda.-โอเค รอนด้า Precious (2009)
Ms. Rain, why did you let Rhonda teach the class?ครูเรน ทำไมให้รอนด้าสอนล่ะคะ? Precious (2009)
Let Rhonda take over.ให้รอนด้าคุมไปเถอะ Precious (2009)
Rhonda used to home attend.รอนด้าเคยทำงานนั้นนะ Precious (2009)
Yeah, okay, Rhonda would be working there all day and night.โอเค รอนด้าคงต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน Precious (2009)
- Rhonda, is that true? Rhonda!-รอนด้า จริงหรอ รอนด้า! Precious (2009)
It was a late-model gray Honda.มันเป็นฮอนด้าสีเทารุ่นเก่า June Wedding (2010)
The la Honda access point.นี่คือประตูทางเข้า Future Shock (2010)
Trying to find Pacific State Hospital on Old la Honda.ฉันกำลังหาทางไป โรงพยาบาลแปซิฟิคสเตท ที่อยู่ โอลลาฮอนดา Future Shock (2010)
I need an ambulance at la Honda access point.ผมต้องการรถฉุกเฉินตรงด่าน ประตูทางเข้า ลาฮอนดา Future Shock (2010)
La Honda access point.- ประตูทางเข้า ลาฮอนดา Future Shock (2010)
That's Rhonda over there.นั่นคือ Rhonda มากกว่ามี We Bought a Zoo (2011)
RHONDA:RhondaWe Bought a Zoo (2011)
RHONDA:RhondaWe Bought a Zoo (2011)
It's Rhonda. She's leavin' for some job in Mexico and she just turned everybody against you.มัน Rhonda เธอจะจากงานในเม็กซิโกบาง We Bought a Zoo (2011)
And Rhonda?และ? Rhonda We Bought a Zoo (2011)
- Oh, hey, Rhonda.- ค่ะ ฉันรอนด้า Horrible Bosses (2011)
Hi. Hi. - Hi, Rhonda.- สวัสดีรอนดี้ ยินดีที่รู้จักคุณ Horrible Bosses (2011)
I drive a Honda. Still have dial-up internet.ว่าเธออาจจะรักฉัน .. Just Go with It (2011)
It's like you turned 16 and someone bought you a Porsche when they should have started you out with a nice little Honda.มันเหมือนกับพอนายอายุ16 และมีคนซื้อรถเปอร์เช่ให้นาย ทั้งๆที่พวกเขาควรเริ่มจากรถฮอนด้าคันเล็ก Co-Captain (2011)
Maybe the Honda next to us has a bathroom or something.บางทีฮอนด้าคันข้างเรา อาจมีห้องน้ำก็ได้ Pilot (2011)
And when I tried to return it, the cashier, Rhonda, whose nametag said she was happy to help, but who was neither happy nor helpful, said that I couldn't return it because it had already touched my "teef."แล้วพอฉันจะเอาไปคืน แคชเชียร์ที่ชื่อรอนด้า ที่มีป้ายชื่อเขียนว่า เธอยินดีที่จะช่วย And the Rich People Problems (2011)
Real name is Rhonda Fitzgibbons.ชื่อจริงรอนด้า ฟิตกิบบอนส์ The Bump in the Road (2012)
The forensic accountant compared Rhonda's receipts with Barb's to see if their paths crossed.นักบัญชีนิติเวช ตรวจเทียบใบเสร็จของรอนด้า กับของบาร์บดูว่าตรงกันไหม The Bump in the Road (2012)
So Rhonda's alibi holds?รอนด้าอ้างที่อยู่ได้จริง The Bump in the Road (2012)
Lifan is a Chinese company that make copies of small Honda motorcycles, but to make sure you don't notice, they change the name on the tank.ลี่ฟานเป็นบริษัทมอเตอร์ไซค์ ของจีนที่เลียนแบบรถของฮอนด้า เพื่อให้คุณไม่ทันได้สังเกตุ พวกเขาเปลี่ยนชื่อตรงถังน้ำมัน Episode #18.2 (2012)
He couldn't help himself. I'm so glad you came, Rhonda.อัพตลอดเว-เลยละ ผมดีใจที่คุณมานะ,รอนด้า Til Death (2012)
- Hi, I'm Carter. - Rhonda. Nice to meet you.-หวัดดี,ฉันชื่อคาร์เตอร์ รอนด้า ยินดีที่ได้พบคุณ Til Death (2012)
- All right, Honda.- ทุกขวา, ฮอนด้า Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I'll break into the Honda.ฉันจะทำลาย ในฮอนด้า. 2 Guns (2013)
I look like I'm gonna ride in that Honda to you?ฉันมีลักษณะเหมือนผมจะข ในฮอนด้าที่คุณหรือไม 2 Guns (2013)
Got a white Honda Civic parked in a handicapped space outside.เจ้าของฮอนด้าซีวิคขาว ที่จอดอยู่ช่องคนพิการข้างนอก Safe Haven (2013)
Rhonda!รอนดะ The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hondaHe bought a Honda.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอนด้า[TM] (Høndā) EN: Honda   FR: Honda [f]
มะตาด [n.] (matāt) EN: Dillenia indica ; Chulta ; hondapara tree ; elephant apple   

CMU English Pronouncing Dictionary
HONDA    HH AO1 N D AH0
HONDAS    HH AA1 N D AH0 S
RHONDA    R AA1 N D AH0
HONDA'S    HH AA1 N D AH0 Z

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本題[ほんだい, hondai] Thai: เรื่องสำคัญ
本題[ほんだい, hondai] Thai: ปัญหาสำคัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
あほんだら[, ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
ホンダ[, honda] (n) Honda; (P) [Add to Longdo]
住民基本台帳[じゅうみんきほんだいちょう, juuminkihondaichou] (n) basic resident register [Add to Longdo]
住民基本台帳カード[じゅうみんきほんだいちょうカード, juuminkihondaichou ka-do] (n) (See 住民基本台帳ネットワークシステム) basic resident register card; citizen identification card; Juki card [Add to Longdo]
住民基本台帳ネットワークシステム[じゅうみんきほんだいちょうネットワークシステム, juuminkihondaichou nettowa-kushisutemu] (n) (See 住基ネット) basic resident register network system [Add to Longdo]
東日本大震災[ひがしにほんだいしんさい, higashinihondaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake [Add to Longdo]
二本建て[にほんだて, nihondate] (exp) dual system; double standard [Add to Longdo]
二本立て[にほんだて, nihondate] (n) double feature (movie); (P) [Add to Longdo]
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation [Add to Longdo]
日本平[にほんだいら, nihondaira] (n) Nihon Plain [Add to Longdo]
馬尾藻;神馬藻;莫告藻[ほんだわら(馬尾藻;神馬藻);なのりそ(神馬藻;莫告藻)(ok);なのりそも(莫告藻)(ok);ホンダワラ, hondawara ( uma o mo ; kami uma mo ); nanoriso ( kami uma mo ; baku koku mo )(ok); ] (n) (uk) Sargassum fulvellum (species of edible brown alga) [Add to Longdo]
品題[ほんだい, hondai] (n) {Buddh} chapter title; section title; volume title [Add to Longdo]
本多髷[ほんだまげ, hondamage] (n) type of male haircut (Edo period) [Add to Longdo]
本代[ほんだい, hondai] (n) money for books [Add to Longdo]
本題[ほんだい, hondai] (n) main question; real issue at hand [Add to Longdo]
本棚[ほんだな, hondana] (n) bookshelves; bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]
本店[ほんてん(P);ほんだな, honten (P); hondana] (n) (1) (See 支店) head office; flagship store; main store; (2) this store; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本田[Běn tián, ㄅㄣˇ ㄊㄧㄢˊ, ] Honda (Japanese name), #10,426 [Add to Longdo]
讴歌[Ōu gē, ㄡ ㄍㄜ, / ] song; paeon of praise; Acura (Honda car model), #33,875 [Add to Longdo]
雅阁[yǎ gé, ㄧㄚˇ ㄍㄜˊ, / ] Accord (Honda brand Japanese car model) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
本棚[ほんだな, hondana] Buecherregal, Buecherbrett [Add to Longdo]
本田[ほんだ, honda] Honda (Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top