ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

He went and s [...] to the sewer!

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -He went and s [...] to the sewer!-, *He went and s [...] to the sewer!*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

He ( HH IY1) went ( W EH1 N T) and ( AH0 N D) sold ( S OW1 L D) his ( HH IH1 Z) dearest ( D IH1 R AH0 S T) possession ( P AH0 Z EH1 SH AH0 N) and ( AH0 N D) then ( DH EH1 N) he ( HH IY1) threw ( TH R UW1) 500 francs ( F R AE1 NG K S) into ( IH1 N T UW0) the ( DH AH0) sewer ( S UW1 ER0)!

 


  

 
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
went
 • กริยาช่องที่ 2 ของ go[Lex2]
 • (เวนทฺ) v. กริยาช่อง 2 ของ go,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wend [Hope]
 • (vi) pt ของ go [Nontri]
 • /W EH1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛnt/ [OALD]
  [go]
 • ไป: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง [Lex2]
 • ผ่านไป (เวลา): ล่วงเลยไป [Lex2]
 • บรรลุ[Lex2]
 • เลิก: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น [Lex2]
 • หมด: ถูกใช้หมด, หมดอายุ [Lex2]
 • ลาออก[Lex2]
 • ส่งเสียง[Lex2]
 • หมากล้อม[Lex2]
 • (โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น) ###S. pass,move,proceed [Hope]
 • (vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ [Nontri]
 • /G OW1/ [CMU]
 • (v) /g'ɒu/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
sold
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sell[Lex2]
 • (โซลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sell (ดู) [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ sell [Nontri]
 • /S OW1 L D/ [CMU]
 • (v) /s'ɒuld/ [OALD]
  [sell]
 • ขาย: จำหน่าย [Lex2]
 • โฆษณาให้ซื้อ: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก [Lex2]
 • เป็นที่ต้องการ: ขายได้ปริมาณมาก [Lex2]
 • แลกกับเงิน: ยอมทำเพื่อเงิน [Lex2]
 • การขาย: วิธีการขาย, การจำหน่าย [Lex2]
 • (เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย [Hope]
 • (vt) จำหน่าย,ขาย [Nontri]
 • /S EH1 L/ [CMU]
 • (v) /s'ɛl/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
dearest
 • /D IH1 R AH0 S T/ [CMU]
 • (n) /d'ɪəʳrɪst/ [OALD]
  [dear]
 • ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง: ซึ่งเป็นสุดที่รัก [Lex2]
 • ที่รัก: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก [Lex2]
 • มีค่า: มีเกียรติอย่างยิ่ง [Lex2]
 • มีราคาสูง: มีราคา, มีมูลค่าสูง [Lex2]
 • (เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!. ###SW. dearness n. ดูdear คำที [Hope]
 • (adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก [Nontri]
 • /D IH1 R/ [CMU]
 • (n) /d'ɪəʳr/ [OALD]
possession
 • ความเป็นเจ้าของ[Lex2]
 • สิ่งที่ครอบครองอยู่: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง [Lex2]
 • การครอบงำ: การควบคุม [Lex2]
 • การครองบอล (กีฬา)[Lex2]
 • (พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม [Hope]
 • (n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม [Nontri]
 • /P AH0 Z EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'əz'ɛʃən/ [OALD]
then
 • ในขณะนั้น[Lex2]
 • หลังจากนั้น: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น [Lex2]
 • ดังนั้น: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น [Lex2]
 • นอกจากนี้: ยิ่งกว่านี้ [Lex2]
 • ในตอนนั้น: ในขณะนั้น [Lex2]
 • เวลานั้น: ช่วงนั้น, ตอนนั้น [Lex2]
 • (เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น [Hope]
 • (adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น [Nontri]
 • (adv) เวลานั้น,ถัดมา,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น [Nontri]
 • (con) นอกจากนั้น,ดังนั้น,ต่อมา [Nontri]
 • /DH EH1 N/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛn/ [OALD]
threw
 • กริยาช่องที่ 2 ของ throw[Lex2]
 • (ธรู) vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ throw [Hope]
 • (vt) pt ของ throw [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (v) /thr'uː/ [OALD]
  [throw]
 • ขว้าง: โยน, ปา, ซัด [Lex2]
 • เหวี่ยง (แขน, คน ฯลฯ)[Lex2]
 • ทำให้ออกไปจาก: ไล่ออก, ทำให้หมดสถานภาพจาก [Lex2]
 • ส่อง (ไฟ): ฉาย, สาด (ไฟ) [Lex2]
 • ทำให้สับสน: ทำให้งง [Lex2]
 • จ้องมองอย่างฉับพลัน[Lex2]
 • ทำให้แปลกใจ[Lex2]
 • ระเบิดอารมณ์[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ[Lex2]
 • เหวี่ยงหมัด[Lex2]
 • ทำให้เป็นรูป: ปั้นให้เป็นรูปร่าง [Lex2]
 • เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง[Lex2]
 • แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน): ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน) [Lex2]
 • ปั่นด้าย[Lex2]
 • การขว้าง: การโยน, การปา [Lex2]
 • ระยะทางที่ขว้างได้[Lex2]
 • คะแนนที่ได้จากการขว้าง[Lex2]
 • (โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง) [Hope]
 • (vt) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,ฟาด,ปา,ทอย,โยน,ผลัก [Nontri]
 • /TH R OW1/ [CMU]
 • (v) /thr'ɒu/ [OALD]
francs
 • /F R AE1 NG K S/ [CMU]
 • (n) /fr'æŋks/ [OALD]
  [franc]
 • เงินฟรังค์ของฝรั่งเศส[Lex2]
 • (แฟรงคฺ) n. ชื่อเหรียญเงินตราของฝรั่งเศสฯ -pl. francs [Hope]
 • (n) เงินฟรังก์ [Nontri]
 • /F R AE1 NG K/ [CMU]
 • (n) /fr'æŋk/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
sewer
 • ท่อน้ำเสีย: ท่อระบายน้ำ [Lex2]
 • ผู้เย็บ: เครื่องเย็บ [Lex2]
 • (ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ [Hope]
 • (n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก [Nontri]
 • /S UW1 ER0/ [CMU]
 • (n) /s'ɒuər/ [OALD]
 • (n) /sj'uːər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top